Analyse -

Is VS bang van technologische opgang China?

dinsdag 9 juli 2019 12:29
Spread the love

De boycot van Huawei toont aan dat de VS regering bang is technologisch overvleugeld te worden door China. 4 firma’s van supercomputers staan ook al op de VS zware lijst en dit dreigt ook het geval te worden bij drones, camera’s en gezichtsherkenning, eHealth tot en met de trams. De stichter van Huawei Ren Zhenfei vreest dat de volgende sector in de confrontatie de sector wordt van het Internet of Things.

Het was in de marge van de G20-top te Buenos Aires dat de twee presidenten Trump en Xi een bestand afspraken in het opvoeren van de handelsoorlog. Nauwelijks was Xi vertrokken of Huawei ondervoorzitter Meng Wanzhou werd in Vancouver aangehouden op vraag van de VS. Trumpadviseur Bolton verklaarde dat zijn president niet op de hoogte was van de aanklacht, hijzelf wel. Dit was een voorzet in wat later tot een heuse Amerikaanse boycot van Huawei zou worden, meteen het meest zichtbare symbool van de technologische oorlog tussen de VS en China.

Na het westerse- en het Chinese nieuwjaar trokken om beurt een Chinese delegatie naar Washington om te onderhandelen en de Amerikaanse naar Beijing. Dit bleek nogal te vlotten tot medio mei waarop de Trump-niet enkel een verhoging van de importheffingen in uitzicht stelde, maar ook Huawei met 70 filialen op de zwarte Entity lijst plaatste. Daardoor mochten VS-leveranciers geen onderdelen meer leveren aan deze filialen. Volgens de VS verklaring zou China terug gekomen zijn op eerder tijdens de onderhandelingen gemaakte afspraken. Volgens de enen was China weinig happig met de VS-vraag tot het afbouwen van zijn staatssteun. Volgens een bron uit de SCMP was de VS vooral boos dat China zijn cyberwet niet wilde veranderen. Nu moeten buitenlandse bedrijven hun data op Chinese servers opslaan, maar de Amerikaanse internet giganten zouden graag inkijk hebben in de opslag van Chinese big data.

Hoe dan ook, de nieuwe dreigingen waren niet aanvaardbaar voor de Chinese kant die gerespecteerd wil worden en niet wil onderhandelen onder druk. Bijgevolg werden sinds halfweg mei geen vergaderingen meer afgesproken tussen de onderhandelende teams. Een telefoon van president Trump aan zijn ‘vriend’ Xi leidde er toe dat de twee staatshoofden elkaar ontmoetten in de marge van de G20 top eind juni in Osaka. Deze top werd dan ook een doorslag van hun onderonsje in Rio de Janeiro een half jaar eerder. President Trump beloofde China geen nieuwe heffingen op te leggen. VS-bedrijven zouden toch toegelaten worden met Huawei handel te mogen drijven voor zover het ‘gewone’ producten betreft en geen ‘strategische’, lees waardoor Huawei technologisch sterker zou worden dan de VS. Beide presidenten werden het eens over een wapenstilstand waarna de onderhandelingen terug konden opgestart worden.

Teams

Het onderhandelingsteam langs Chinese kant werd geleid door vicepremier Liu He. Voor hij afgelopen jaar vicepremier werd, behoorde hij tot de kabinetskring van president Xi Jinping. Liu is economist van opleiding en was directeur bij de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie. Minister van Handel Zhong Shan maakt eveneens deel uit van het team en hij wordt bijgestaan door onderminister Wang Shouwen die vloeiend Engels spreekt. Voorzitter van de Nationale Bank Yi Gang die verantwoordelijk is voor de waarde van de munt doet ook mee aan de onderhandelingen. Het volgende lid is Ning Jizehe die zowel aan het hoofd staat van het China’s National Bureau of Statistics en tevens ondervoorzitter is van de Nationale Ontwikkelings- en Hervormingscommissie. Uit de financiële sector komt nog Ding Xuedong die aan het hoofd stond van ’s lands soeverein fonds China Investment Corporation en eveneens onder secretaris generaal is van de regering. Het onderhandelingsteam wordt nog aangevuld door een reeks onderministers en ook wisselende verantwoordelijken van het Ministerie voor Buitenlandse Zaken. .

De VS-delegatie wordt geleid door Robert Lighthizer die al tijdens de Reagan periode de onder-U.S. Trade Representative was voor de president. Onder president Trump werd hij de hoofd Trade Representative die de handelspolitiek bepaalt. Hij geldt als een China hardliner. Tweede bij het VS team is minister voor Financiën Steve Mnuchin die meer een onderhandelende aanpak voorstaat en dit geldt eveneens voor de Secretary of Commerce Wilbur Ross. Het VS-team bestaat nog uit de presidentiele adviseur voor economische politiek Larry Kudlow en de rij sluit af met de notoire China havik Peter Navarro. Navarro eerst een democraat was voor het belasten van de rijken en tegen de vervuilende grote bedrijven. In zijn doctoraat bekritiseerde hij sterk het protectionisme en het opleggen van tarieven die –o profetisch- een handelsoorlog kunnen ontketenen. Zijn poging om als politicus gekozen te worden, mislukte en hij hield er een echtscheiding en schulden aan over. Nadat China tot de WTO toetrad, schreef hij drie boeken tegen China: The Coming China Wars in 2006, gevolgd in 2011’door Death by China en in 2015’s Crouching Tiger. Dit viel in goede aarde bij Trump die hem in 2016 tot economisch adviseur maakte. In het begin van Trumps presidentschap overheersten in het Witte Huis echter de globalisten onder leiding van hoofd economisch adviseur Gary Cohn. Wanneer Cohn en Rob Porter opstapten, bezorgde dat meer kansen aan Navarro om door te breken. Zijn rol lijkt op die van Stephen Miller, de architect van Trumps anti-migratiepolitiek.

De haviken braken overigens ook door in het Azië team van Trump toen in juni luchtmacht generaal David Stilwell benoemd werd tot ondersecretaris voor East Asian and Pacific Affairs. Stilwell was voordien commandant van de luchtmacht 35-de Fighter gestationeerd in Japan. Voor zijn pensionering in 2015 diende hij ook als onderdirecteur voor politiek-militaire zaken voor Azië bij de generale staf van het Pentagon. Tussen 2011 en 2013 was hij defensieattache in China. Hij geldt als een havik en zit meteen op dezelfde lijn als de Chinees sprekende senior director for Asia Matthew Pottinger bij de National Security Council en de onderminister voor Defensie voor Indo-Pacific security affairs Randall Schriver. Zowel Stilwell, Pottinger en Schriver zijn gekant tegen de meer assertieve Chinese politiek in de Zuid Chinese Zee en in de Stille oceaan. Ook de nieuwe dienstdoende minister voor Defensie Mark Esper een voormalig staflid van de Heritage Foundation en lobbyist voor Raytheon, geldt als een havik. Ten aanzien van de China onderhandelaars zit president Trump op de wip tussen duiven en haviken en geeft dus letterlijk de doorslag.

Hoofdvijand Huawei

Omdat we eerder uitgebreider ingingen op de heffingen, hebben we het nu meer over de technologische oorlog die het sterkst uit uiting komt in het boycotten van de marktregels zogezegd uit veiligheidsoverwegingen. Hoofdobjectief is ongetwijfeld Huawei. Huawei is een Chinese multinational die al in 2012 Ericsson overtrof als grootste producent van telecom apparatuur en Apple in 2018 als tweede grootste producent van smartphones achter Samsung. Het bedrijf dat bestuurd wordt door werknemers coöperatieve telt 188.000 werknemers in 170 landen waarvan 76.000 in onderzoek en ontwikkeling werken. In 2017 investeerde Huawei 13,8 miljard $ in onderzoek en ontwikkeling of zowat vier maal meer dan de concurrenten Ericsson en Nokia. Gênant voor de Verenigde Staten is dat het land niet meer beschikt over een eigen producent van telecom apparatuur. Huawe is voornaamste concurrenten zijn Ericsson en Nokia. Dit wordt echter helemaal een nachtmerrie omdat Huawei in de opmars van 5G technologisch leidt in het nieuwe signaal dat een revolutie zal veroorzaken in het dagelijkse leven. Dit signaal maakt niet enkel mogelijk om een film binnen te halen in enkele seconden. De kortere latentie tijd laat ook operaties toe op afstand en dat zelfsturende wagens snel reageren op hindernissen en zo de basis vormen van slim verkeer en slimme steden. De Chinese bedrijven beschikken over 34% van de 5G patenten, Zuid Korea over een kwart.

Volgens website https://www.iam-media.com/who-leading-5g-patent-race draagt Huawei het meeste van alle bedrijven bij tot het bepalen van de 5G-standaard. Voor Amerika is het gevaar evident. China dreigt de trendsetter te worden in 5G wat verregaande gevolgen kan hebben van de slimme huiskamer tot en met de slimme fabrieken. Bovendien is het zo dat wie leidt in de technologische evolutie, er het meest de financiële voordelen kan uit halen. We zien dit al in West Europa. Niettegenstaande minister Pompeo verschillende malen bij de bondgenoten aandrong om Huawei niet toe te laten in het 5G netwerk, braadde zijn haring niet. Geen enkel Europees land is ingegaan op dit herhaaldelijk Amerikaans verzoek. De oorzaak is eenvoudig. De Chinese apparatuur is niet enkel goedkoper, maar ligt volgens insiders twee jaar voor op de concurrentie. Zelfs CEO Rajeev Suri van concurrent Nokia argumenteert dat het beperken van de rol van Huawei de gehele sector kan schaden. Dit hebben al veel landen en operatoren begrepen. Monaco kiest Huawei voor 5G en Huawei ontplooit ook zijn 5G-basisstations zowel in Zwitserland als met Vodafone Spanje. Zelfs in het Verenigd Koninkrijk zijn zowel operatoren EE als Vodafone in de steden begonnen met het uitrollen van 5G, zij het niet met Huawei tuig in het kerngedeelte. Eenzelfde redenering volgt KPN in Nederland waar de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) na een veiligheidsstudie besloot dat de telecomproviders niemand hoeven uit te sluiten, maar wel voorzichtig moeten omgaan met de veiligheid van hun kernnetwerk. Duitsland heeft de 5G frekwenties geveil voor 6,5 miljard € en Huawei is overtuigd te beantwoorden aan de strenge veiligheidsvoorwaarden

Welke boycot?

Net zoals ZTE het jaar voordien heeft de Trump administratie Huawei op de zwarte lijst geplaatst zodat VS-bedrijven geen onderdelen meer mogen leveren. In het geval van ZTE moest ZTE de productie een tijdje stilleggen. Enkel door toedoen van Xi Jinping kon nadien mits het betalen van een miljardenboete en het ontslaan van het management de normale bedrijfswerking worden hersteld. Het is twijfelachtig dat dit scenario zich ook zou voltrekken bij Huawei. Vooreerst heeft het bedrijf voor één jaar onderdelen opgeslagen. Bij Huaweis 92 topleveranciers zijn er immers 33 Amerikaanse. Zo maakt chipproducent Qualcomm 50% van zijn omzet in China waarvan 5 tot 10% bij Huawei. Volgens Huawei stichter Ren Zhenfei is zijn bedrijf qua toeleveraars overgeschakeld naar een plan B waarvan hij verwacht dat de ontwrichting door de VS boycot minimaal uitvalt. Tegenover het stopzetten van vergunningen voor het Android exploitatiesysteem, ontwikkelt Huawei het eigen OS Hongmeng dat 60 % sneller zou zijn dan Android.

Toplui van Google, als Qualcomm, Intel en Xilinx onderhandelden echter met de VS-administratie om een uitzondering te krijgen op het leveringsverbod. Ze argumenteren dat ze door het verbod minder omzet zullen maken, waardoor ze minder gaan kunnen uitgeven aan onderzoek & ontwikkeling. Daardoor zou de VS-defensie die gebruikt maakt van de recentste en krachtigste apparatuur ook onrechtstreeks schade kunnen leiden, aldus de redenering. Van de 70 miljard $ die de Chinese telecom operatoren vorig jaar uitgaven aan onderdelen ging 11 miljard naar VS-firma’s. Broadcom dat niet met de regering lobbyde, maakte bekend dat de boycot van Huawei dit jaar 2 miljard $ minder omzet zou betekenen. Micron had ter omzeiling van het leveringsverbod gevonden de door China nodige chips te laten leveren door haar niet VS-filialen.

Hoe dan ook, na de ontmoeting met Xi in Osaka heeft Trump toegezegd dat de VS bedrijven toch aan Huawei zullen mogen leveren. Onderhandelaar Kudlow preciseerde echter dat dit geldt voor de ‘gewone’ producten en niet voor de ‘strategische’ die belangrijk zijn voor de Amerikaanse veiligheid. Hierop repliceerde Ren Zhenfei opnieuw dat deze verzachting maar weinig invloed zal hebben op zijn bedrijf dat toch gewoon doorgaat met de diversifiëring van zijn leveranciers.

Ren vreest echter dat zijn bedrijf in de toekomst zal geviseerd worden wegens activiteiten op het vlak van het Internet of Things (IoT) en slimme fabrieken. Huawei heeft immers chips en software ontworpen opdat bedrijven hun werkvloer kunnen verbinden met het internet en door het gebruik van sensoren de productielijnen kunnen controleren en automatiseren. Volgens regeringscijfers groeit de IoT-sector die vorig jaar goed was voor 300 miljard yuan jaarlijks met een kwart. Hoewel er geen duidelijk leider is in deze markt wereldwijd, blijkt Huawei over het meest verscheiden aanbod aan producten te beschikken. Analist Milly Xiang bij Gartner vindt dat Huawei duidelijk bijdraagt tot de IoT-standaarden. In tegenstelling tot 5G waar enkel 3GPP de standaard bepaalt, zijn er echter verschillende nijverheidsverenigingen die overigens nog maar starten met het bepalen van de standaarden. De combinatie van Huaweis breed gamma aan producten met China’s rijke ervaringen in het maakwerk kan anderen wel jaloers maken.

Supercomputers

Ondertussen heeft het VS-ministerie van Handel eveneens producent van supercomputers Sugon en 4 aanverwante bedrijven op de zwarte lijst geplaatst. Naast Sugon gaat het om het Wuxi Jiangnan Institute of Computing Technology, Higon, Chengdu Haiguang Integrated Circuit en Chengdu Haiguang Microelectronics Technology die op de Entity lijst komen. Sugon alias Dawning Information Industry is het leidend Chinees bedrijf in supercomputers. Hierin beschikt de VS weliswaar over de twee snelste supercomputers voor twee Chinese, maar de wereldtop 500 telt 219 Chinese systemen en 116 uit de VS. Sugon is hoofdaandeelhouder in Higon dat ook in de ban gedaan wordt. Higon betreft een fabless halfgeleider bedrijf dat geïntegreerde circuits en serverchips ontwerpt en verkoopt. In 2018 ging het een joint venture aan met het Amerikaanse Advanced Micro Devices (AMD) om chips voor servers te ontwikkelen. Het op de Entity List plaatsen van Higon heeft gevolgen voor haar joint venture THATIC die het sinds 2016 heeft met AMD. Thatic levert chips aan Sugon. Nog volgens de VS is Higon mede-eigenaar van Chengdu Haiguang Integrated Circuit en Chengdu Haiguang Microelectronics Technology. Het Wuxi Jiangnan Institute of Computing Technology is eigendom van het 56th Research Institute van de General Staff van het Chinese Volksleger. Dit Instituut dat dateert uit 1951 was het vroegste grootschalige IC-instituut. Overigens staat de China’s National University of Defence Technology die de Tianhe supercomputer ontwierp al op de VS zwarte lijst sinds 2015. Volgens de VS gaat de activiteit van deze bedrijven in tegen de veiligheidsbelangen van de VS. Sugon is op zijn website vrij open over zijn samenwerking met de Chinese overheid: het wil over honderden steden een slim cloud data netwerk uitbouwen met slimme apps en openbare diensten. Toch is Sugon met vorig jaar een omzet van 1 miljard $ maar een dwerg in vergelijking met Huawei. Vermelden we nog dat de Chinese supercomputers in het verleden gebruik makten van VS-chips en dit is nu niet meer het geval.

Drones, camera’s

Huawei en de supercomputers zijn niet het enige bedrijven die in het kader van het technologisch gevecht op de Amerikaanse zwarte lijst terecht (dreigen te) komen. De VS verdenken er drone fabrikant DJI van vluchtgegevens te bespioneren en naar China door te sturen. In Noord-Amerika komt 80% van de verkochte drones van DJI dat wereldleider is. In een brief aan een senaatscommissie heeft DJI overigens in alle toonaarden ten stelligste ontkent dat de dronegegevens in andere handen terecht komen zonder instemming van de klant. Voorts onderzoekt de regering volgens de New York Times of ze ook de Chinese bedrijven van bewakingscamera’s Hikvision en concurrent Zhejiang Dahua Technology op de zwarte lijst gaat plaatsen. Hikvision was in 2017 marktleider met 22,6% van de wereldmarkt. In de VS realiseert Hikvision maar 6% van zijn omzet, maar het betrekt chips bij Nvidia. Complementair met de firma’s voor camerabewaking onderzoekt de VS-administratie eveneens of de bedrijven voor gezichtsherkenning Megvii, Meiya Pico en Iflytech ook op de Entity List dienen terecht te komen. Het is vooral de combinatie van de camerabeelden met artificiële intelligentie die de VS dwars zit. In tegenstelling met het motief veiligheid dat voor Huawei wordt opgedist, wordt hier beroep gedaan op het argument mensenrechten alsof dissidenten zo door de camera’s en de gezichtsherkenning uit 1,3 miljard gezichten kunnen worden geplukt.

e-Gezondheid

Daarmee houdt de technologische VS-boycot van China niet op. Op het vlak van eHealth bemoeit het CFIUS zich eveneens met het boycotten van Chinese technologie. Dit Committee on Foreign Investment in the United States heeft het Chinese bedrijf iCarbonX geboden om uit de Amerikaanse bedrijven PatientsLikeMe en HealthTell te trekken. iCarbonX werd in 2015 gesticht door leidend genomicist Wang Jun en wordt gesteund door Poly Ma van Tencent. Wang wil van zijn firma een wereldleider maken op het vlak van het voorspellen van ziekten. Daarbij gebruikt hij genetische gegevens. Zijn belangrijkste initiatief was Digital Life Alliance die 7 vooral VS bedrijven bijeen bracht. Wang die al 400 miljoen $ in de alliantie heeft geïnvesteerd, ziet zich nu verplicht om PatientsLikeMe en HealthTell vaarwel te zeggen. Op de website van PatientsLikeMe vertellen één miljoen personen hun verhaal hoe ze ziekten bevechten als kanker. HealthTell helpt patiënten met kennis over de reacties van hun immuniteitssysteem. Een derde bedrijf SomaLogi is voorlopig een negatief advies van CFIUS ontsprongen omdat dit bedrijf de klantgegevens niet doorspeelt naar iCarbonX.

Vanuit het Amerikaans congres willen senatoren zelfs de Chinese gnomische bedrijven op de zwarte lijst plaatsen. De rabiate anti-China havik Marco Rubio en senator Chuck Grassley zonden een brief naar het Department of Health and Human Services omdat ze willen dat onderzocht wordt of Beijing Genomics Institute/BGI Group en WuXi NextCODE geld ontvangen van de federale Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). Ze vragen ook als er CMS gevaar loopt door met de twee Chinese bedrijven samen te werken. BGI legt uit dat het een privébedrijf is dat beursgenoteerd is. Het zegt de VS-wetten strikt na te leven en gelooft dat de snelle ontwikkeling van de genetische technologie niet gescheiden kan worden van de samenwerking tussen wetenschappers, onderzoeksinstellingen en bedrijven wereldwijd. WuXi NextCODE merkt op dat het een internationaal bedrijf is waarvan de VS management top uit Amerikanen bestaat en de meerderheid van de aandelen in niet Chinese handen zijn. Ook wordt beklemtoond dat een strikte scheiding wordt gemaakt tussen de opslag van gegevens in de VS en deze in China. Naar verluidt steunen de twee senatoren zich op partnerschappen van de gnomische bedrijven met Huawei. WuXi NextCODE repliceert hier op dat het in de VS voor de cloud een VS-bedrijf gebruikt en in China een ander bedrijf dan Huawei.

Men kan zich terecht afvragen welke sector de volgende zal zijn die onder vuur zal komen te liggen. Omdat de VS geen trein-of tramstellen maakt, doet het Chinees staatsbedrijf China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) dit nu in de VS. Het won een bod van de Chicago Transit Authority om 843 stellen te mogen bouwen. En zowaar daar begon het gehuil van de 2 senatoren -de Republikein John Cornyn en de Democraat Tammy Baldwinr- over Chinese staatsteun, over het plan 2025 tot en met veiligheidsrisico’s omdat China de veiligheidssystemen in de treinstellen zou kunnen misbruiken voor toezicht. Stel u voor dat een senator in trein of tram een vertrouwelijk rapport leest en de alomtegenwoordige Chinese spionage krijgt het via de signalisatie in de smiezen!

Reacties

Niet iedereen in de States is het eens met deze anti-China politiek die als gevolg een dubbele technologische wereld dreigt te scheppen terwijl die wereld voordien erg verstrengeld was tussen oost en west. Voormalig VS minister van Financiën Henry Paulson heeft in de Financial Times sterk gewaarschuwd tegen wat hij de balkanisering (opsplitsing) noemt van de technologische wereld die de Trump politiek veroorzaakt. ‘Technologie wordt een kernprobleem in de verhouding VS China en de inzet is welke economie de technologie van de toekomst bepaalt en de standaarden er van. Dit gevecht zou er kunnen toe leiden dat sommige regio’s voor Chinese producten en standaarden kiezen en andere voor infrastructuur van de VS gestoeld op westerse technologie. Het conflict doet zich al voor bij de 5G infrastructuur. De pogingen om een andere technologie uit te sluiten, breken de toeleveringsketens. De VS merkt dat de andere landen aarzelen hun technologische banden met China te verbreken. Daardoor riskeert de VS zich te isoleren’. Paulson vindt dat het bannen van Huawei als een boemerang kan terugkeren omdat het een precedent schept. Anderen kunnen zo stoppen zaken te doen met VS-leveranciers. Innovatie kan niet gescheiden worden van concurrentie, aldus nog de ex-minister. Hij weet nog mee te delen dat de VS beleidsmakers hun hoofd pijnigen over hoe ze China kunnen verzwakken in AI, kwantum computing en geavanceerd maakwerk. Hij vindt echter dat de VS losmaken van Chinese ondernemers, wetenschappers en uitvinders Amerika’s eigen innovatievermogen zal ondermijnen. Overigens riskeert de VS zijn plaats te verliezen als meest aantrekkelijke investeringsplaats vindt hij. De VS-innovatie moet beschermd worden zonder een economisch ijzeren gordijn op te richten, aldus nog Paulson.

100 academici, experten in buitenlandse politiek en zakenleiders hebben in een brief aan president Trump en aan het Congres hun bezorgdheid geuit over de verslechterende betrekkingen tussen de VS en China. De briefschrijvers waarbij voormalig onder staatssecretaris East Asian and Pacific affairs Susan Thornton, voormalig ambassadeur in China Stapleton en US Trade Representative Carla Hills pleiten voor een meer verzoenende aanpak tegenover Beijing. De brief stelt dat er geen consensus in Washington bestaat om een algemene vijandige houding tegenover China aan te nemen. Geargumenteerd wordt dat Beijing geen economische vijand is, noch een existentieel nationaal veiligheidsgevaar dat op alle fronten moet tegen gegaan worden. Deze inspanningen om China economisch af te koppelen kunnen Washingtons internationale rol en reputatie schaden. Kortom de VS kan duidelijk niet de opgang van China verzwakken zonder zichzelf te beschadigen. Uiteindelijk zijn de VS belangen het meest gediend door zijn vermogen om effectief te wedijveren in een veranderende wereld te herstellen.

Ook volgens ondervoorzitter Jake Parker van de China afdeling bij de US-China Business Council zijn. onderhandelingen de enige weg om de zaken te normaliseren.

Reacties uit China

In China wordt uiteraard ook gereageerd op de VS-dreigingen. Op de Chinese televisie zei een commentator over de handelsoorlog ‘dat China geen oorlog wil, maar niet bang is te vechten als het zo ver komt’. Verder heette het nog ‘Als de VS wil onderhandelen is de deur open. Maar als je wil vechten, zullen we vechten tot het einde’. CCTV toonde ook een interview met de Chinese onderminister van Handel Wang Shouwen die zei dat het onmogelijk zal zijn voor de VS China onder druk te zetten om concessies af te dwingen. Hij vond dat China de negatieve impact van de VS-heffingen onder controle heeft. Het Chinese ministerie van Handel heeft overigens bekend gemaakt dat het eveneens werkt aan het opstellen van een zwarte lijst. Daarop komen buitenlandse bedrijven en personen die marktregels en contractuele verplichtingen verkrachten of discriminerende maatregelen treffen die de zakelijke belangen of de nationale veiligheid in het gedrang brengen. Meer details over deze zwarte lijst van onbetrouwbaarheid worden nog uitgewerkt. Het beoogt entiteiten die Chinese firma’s blokkeren wegens niet-commerciële motieven. Een onderzoeker bij het ministerie wist ook te melden dat individuele personen die op de Chinese zwarte lijst terecht komen een verbod riskeren op hun reizen, activiteiten en tewerkstelling. De woordvoerder van Buitenlandse zaken Lu Kang benadrukte dat de VS van alles verzint om het publiek over Huawei te misleiden, maar één punt ontwijkt waar iedereen in geïnteresseerd is, namelijk een bewijs dat zijn stelling van spionage bevestigt.

China denkt nog als reactie tegen het technologisch boycotten door de VS van Chinese bedrijven aan het uitspelen als troef van de zeldzame aardmetalen waarvan het quasi een monopolie bezit. Deze metalen hebben speciale magnetische en lichtgevende eigenschappen en zijn onmisbaar in een reeks gebruiksgoederen en elektronica. Ze zitten onder meer in smartphones, medische scanners en de veiligheidsinstallaties van kernreactoren. China produceert het leeuwenaandeel van de wereldproductie, volgens de Wikipedia zelfs 95%.

Het is vast geen toeval dat Xi Jinping na het bop de zwarte lijst plaatsen van Huawei door de VS tijdens eenzelfde bezoek zowel de fabriek bezocht voor de verwerking van zeldzame aardmetalen JL MAG Rare-Earth als hij een bezoek bracht aan het monument waar eertijds de lange mars startte in Jiangxi. De president zei dat de internationale situatie almaar moeilijker wordt, maar dat China klaar staat voor een nieuwe lange mars.. De onderhandelingen zullen uitwijzen of de twee groten dichter bij elkaar zullen komen of als daarentegen twee aparte technologische werelden zullen ontstaan. Xi Jinping heeft aangegeven dat China bereid is desnoods een lange mars te beginnen die leidt naar een eigen technologisch systeem indien de VS verkiezen verder Chinese bedrijven te boycotten.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!