Bron: Pixabay

VN-expert waarschuwt voor ‘klimaat-apartheid’

dinsdag 25 juni 2019 17:16
Spread the love

De klimaatverandering vormt een enorme bedreiging voor de mensenrechten en de democratie. Enkel rijken zullen met de gevolgen kunnen omgaan, en dat leidt tot ‘klimaat-apartheid’, stelt de speciale VN-rapporteur voor Extreme Armoede en Mensenrechten.

Zelfs het onrealistische “best-case scenario” – met een opwarming van 1,5 graden tegen 2100 – brengt extreme temperaturen naar veel regio’s, stelt het rapport. Hele bevolkingsgroepen worden bedreigd met voedselonzekerheid, werkloosheid en ziekte. Volgens rapporteur Philip Alston zullen miljoenen mensen moeten kiezen tussen verhongeren en migreren.
“Zelfs als de huidige doelstellingen gehaald worden, zullen tientallen miljoenen mensen in armoede belanden, met grootschalige migratie en honger tot gevolg”, stelt Alstom. “De klimaatverandering dreigt vijftig jaar aan vooruitgang teniet te doen op het vlak van ontwikkeling, gezondheidszorg en armoedebestrijding.”

Uit het rapport blijkt dat de klimaatcrisis meer dan 120 miljoen mensen in de armoede kan duwen tegen 2030. Ze treft vooral arme landen en regio’s, en vaak de buurten en regio’s waar de armsten wonen. “Pervers genoeg zullen de mensen in armoede, die verantwoordelijk zijn voor amper een fractie van de wereldwijde uitstoot, de grootste last van de klimaatverandering dragen, en zij kunnen zich het minste beschermen”, zegt Alston. “We riskeren een ‘klimaat-apartheid’ waarbij de rijken betalen om de oververhitting en honger te ontvluchten, terwijl de rest van de wereld blijft lijden.”

Mensenrechten

De klimaatverandering heeft volgens de rapporteur immense maar grotendeels genegeerde gevolgen voor de mensenrechten, waaronder het recht op leven, voedsel, behuizing en water. Maar even belangrijk zal de impact op de democratie zijn, als overheden het moeilijk krijgen om met de gevolgen van de klimaatverandering om te gaan en hun bevolking proberen overtuigen van de grote sociale en economische veranderingen die nodig zijn.

“In dergelijke omstandigheden zijn de burgerrechten en politieke rechten bijzonder kwetsbaar”, zegt de rapporteur. “De meeste mensenrechteninstellingen beginnen zich nu pas voor het eerst te realiseren wat de klimaatverandering betekent voor de mensenrechten, en vaak blijft het een stip op een lange lijst met ‘issues’, ondanks de bijzonder korte tijd om de catastrofale gevolgen af te wenden.”
Sombere speeches van regeringsleiders op alweer een klimaattop zullen niet volstaan, zegt Alstom. “Landen zijn voorbij elke wetenschappelijke waarschuwing en drempel gewandeld, en wat ooit bestempeld werd als een catastrofale waarschuwing lijkt nu het best-case scenario”, zegt hij. “Ook vandaag nog nemen te veel landen kortzichtige stappen in de verkeerde richting.”

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!