Bron: PxHere
Opinie -

9 ngo’s roepen op: “Stop Waalse wapenexport naar landen die internationaal humanitair recht niet respecteren”

vrijdag 21 juni 2019 15:13
Spread the love

Naar aanleiding van de 7de verjaardag van het Waalse decreet over de wapenhandel roepen 9 ngo’s op om onmiddellijk een eind te maken aan de wapenverkoop en -export naar landen die het internationale humanitaire recht en de mensenrechten systematisch schenden.

“Het wordt tijd dat de Waalse regering ophoudt met het laten primeren van economische belangen boven het leven van de burgers. Momenteel primeren economische belangen boven de naleving van internationale verplichtingen, zowel op Europees, federaal als regionaal niveau. Dit moet ophouden.”

Uit onderzoek van #BelgianArms en Amnesty International bleek onlangs nog dat Waalse wapens en militaire uitrusting worden ingezet in de oorlog in Jemen, en hoogstwaarschijnlijk worden ingezet bij aanvallen tegen de burgerbevolking. Concreet gaat het om door Saoedi-Arabië aangekochte wapens.

In augustus 2018 rapporteerde de Verenigde Naties dat “er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat personen binnen de Jemenitische regering en de door  Saoedi-Arabië geleide coalitie aanvallen hebben uitgevoerd die in strijd zijn met de beginselen van onderscheid, proportionaliteit en voorzorg en dus als oorlogsmisdaden kunnen worden beschouwd.”

Om te vermijden dat Wallonië medeplichtig is aan oorlogsmisdaden in Jemen, doen de ngo’s  beroep op de toekomstige meerderheid van de Waalse regering met de oproep:

– Onmiddellijk alle uitvoer van Waalse wapens en militair materieel naar de partijen in het conflict stop te zetten;

 – Een parlementaire onderzoekscommissie bijeen te roepen om de wapenexport naar Saoedi-Arabië   te onderzoeken  

– Herziening van het decreet van 21 juni 2012 op basis van de aanbevelingen die reeds door de ngo’s werden geformuleerd;

– De humanitaire en langetermijneffecten van deze wapens op de burgerbevolking van Jemen  te erkennen

Ergste humanitaire crisis ter wereld

De humanitaire situatie in Jemen is rampzalig. Met meer dan 24 miljoen mensen (waaronder 12 miljoen kinderen) die humanitaire hulp nodig hebben op een totale bevolking van 30 miljoen, beschouwen de Verenigde Naties dit conflict als “de ergste humanitaire crisis ter wereld”. Sinds de start van de militaire interventie onder leiding van Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten in 2015 is de menselijke tol extreem hoog: bijna 60.000 mensen zijn gedood, er zijn meer dan 3 miljoen intern ontheemden. Grote delen van het land hebben te kampen met voedselonzekerheid, meer dan 20 miljoen mensen lijden honger. Bovendien is de helft van de zorgcentra en hospitalen niet langer operationeel.

De ondertekenende ngo’s doen ook een beroep op de toekomstige meerderheid van de Waalse regering om:

  • De  Adviescommissie uit te breiden met andere actoren zoals voorzien in het gemeenschappelijk standpunt van de EU en het decreet van 21 juni 2012
  • Versterking van de controlebevoegdheid van het Waals Parlement;
  • Meer transparantie en verslagen over de toekenning van wapenexportvergunningen, zoals dat ook in andere regio’s (zoals Vlaanderen) en landen het geval is;
  • Het voorzorgsbeginsel toepassen, dat de opschorting van wapenexport voorziet naar landen die ernstige schendingen begaan met betrekking tot het internationaal humanitair recht, de internationale mensenrechtenwetgeving of andere criteria van het gemeenschappelijk standpunt van de EU  
  • Zo handelen dat België een voortrekkersrol speelt  in het tegenhouden van wapenhandel met landen die het internationaal humanitair recht of het internationaal recht inzake mensenrechten ernstig schenden;
  • Een actieve rol spelen in COARM het opvolgen van Waalse afgevaardigden die lid zijn van de subcommissie wapens

Oprichting Walloon Arms Monitor

Daarnaast kondigen de 9 ngo’s de oprichting aan van de ‘Walloon Arms Monitor’, die de naleving van de Waalse verplichtingen inzake wapenhandel zal controleren. De Walloon Arms Monintor bestaat uit ngo’s en leden van het middenveld die onafhankelijk onderzoek zullen voeren naar het beleid en acties van de Waalse regering inzake wapenhandel.   

 

De 9 ngo’s :

– Amnesty International (Franstalig)

– CNCD-11.11.11

– Dokters van de Wereld

– Greenpeace België

– Handicap International Belgique

– Liga van de Rechten van de mens (Franstalig)

– Oxfam Solidariteit

– Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité

– Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!