Bron: Public Domain Pictures
Opinie - ACOD Onderwijs

Onderwijspersoneel onderzoeken is oké … maar doe er nu ook iets mee!

donderdag 20 juni 2019 17:00
Spread the love

De arbeidsomstandigheden van het personeel in onderwijs zijn zo stilaan gekend. Er is genoeg onderzoek gedaan. Nu wordt het tijd dat de volgende Vlaamse regering er echt iets aan doet, want het dreigende lerarentekort hypothekeert onze toekomst.

De werkbaarheidsmonitor van de SERV (2016), het grootschalige tijdsbestedingsonderzoek bij leerkrachten in het basis- en secundair onderwijs (2018) en nu de resultaten van het Talis-onderzoek, allemaal wijzen ze in dezelfde richting: onderwijs is een zwaar beroep. We kunnen ons nu op de borst kloppen en zeggen dat men het aangetoond heeft, maar wat zijn we daarmee? Als de overheid niet de gepaste conclusies trekt en al deze signalen niet omzet in concrete maatregelen én een langetermijnvisie, dan zal het nog jarenlang dezelfde onderzoeksresultaten regenen.

“Het personeel heeft zo onderhand zijn uiterste best gedaan om via alle mogelijke kanalen een oproep te lanceren aan de overheid”, zegt Nancy Libert, algemeen secretaris van ACOD Onderwijs. “Ze hebben van zich laten horen in kranten en op de televisie, ze hebben massaal deelgenomen aan onderzoeken. Op 20 maart hebben ze met meer dan 40.000 het werk neergelegd. Hoeveel verhalen, hoeveel signalen heeft de overheid nog nodig om echt in actie te schieten?”

ACOD Onderwijs vraagt de vorming van een Vlaamse Regering met een hart voor onderwijs. De coalitiepartners moeten de moed hebben om met geheel aan maatregelen de werkomstandigheden van het personeel in onderwijs echt te verbeteren.

“Ik doe hierbij ook een oproep aan de ganse samenleving”, vervolgt Libert. “Onderschat alsjeblieft het belang van goed onderwijs niet. Onze kinderen zijn onze toekomst en onze grootste waarborg op een menswaardige samenleving.”

“Ouders en leerkrachten moeten maximaal ondersteund worden bij de opvoeding van onze kinderen”, besluit Libert. “We mogen wel niet vergeten dat er altijd ouders en kinderen zullen zijn, maar voldoende leerkrachten … Daarvoor zullen we nog meer dan één tandje moeten bijsteken.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!