Bron: Wikipedia
Charles Ducal

Het zou elke dag 20 juni moeten zijn

donderdag 20 juni 2019 19:22
Spread the love

De Verenigde Naties hebben 20 juni uitgeroepen tot ‘Internationale Dag van de Vluchteling’. Het vluchtelingendebat wordt vandaag meer en meer vergiftigd door een racistisch discours dat inspeelt op angst, egoïsme en kortzichtigheid. Waarom en waardoor mensen vluchten wordt almaar minder begrepen en de groeiende onmenselijkheid in de toegang en opvang van mensen op de vlucht wordt almaar meer getolereerd. Een kleine maand na de verkiezingen is het daarom niet overbodig deze dag extra in de kijker te plaatsen. Charles Ducal doet het op zijn manier, met een gedicht.

 


WAT NIET BEWEEGT


De mensen bewegen. Het gewicht in hun borst

houdt hen niet tegen. Zij sluiten de deur,

prevelen een vraag naar de hemel

en gaan op weg. Vrees niet, hun zorg

 

is eenvoudig een leven, zij willen het jouwe niet

stelen, weten niet wie het hunne heeft opgegeten.

Hun vijanden zijn de zon en de zee, niet het systeem

dat je inkopen plant en het menu bestudeert.

 

De mensen bewegen. Vrees niet, al gooit soms

een enkeling de steen in zijn borst naar je hoofd.

Zo’n gat is gauw genezen. Het systeem beweegt

niet. Zijn gewicht is te groot. Het kan niet bewegen

 

zolang jij er in woont.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!