Kinderwerking Vzw Jong op uitstap. Bron: Vzw Jong
Nora Benchicar, Paulien Meirlaen, vzw Jong

Jeugdwelzijnsorganisatie vzw Jong: de kant van verbinden

donderdag 13 juni 2019 22:19
Spread the love

Tijdens de verkiezingscampagne van 2019 hoorden we vaak een polariserend discours. Diversiteit werkt blijkbaar nogal wat ergernis op. Het polariserend discours van veel politici draagt niet bij aan het wegwerken van ongelijkheden, maar werkt dit eerder in de hand. Als Gentse jeugdwelzijnsorganisatie streeft vzw Jong naar een gelijkwaardige samenleving met gelijke kansen voor iedereen en kiezen we elke dag de kant van verbinden.

Samen ‘vechten’ voor gelijke kansen

De ruim 3.000 leden die vzw Jong bereikt, kenmerken zich door de grote mate van diversiteit op basis van klasse, leeftijd, gender, seksualiteit, religie en afkomst. De enige gelijkenis die we zien bij deze groep is dat het allemaal Gentenaren zijn die ‘vechten’ voor gelijke kansen. Discriminatie is één van de obstakels waar veel van onze leden dagelijks mee worstelen en deel uitmaken van hun realiteit.

De gevolgen van discriminatie wordt zwaar onderschat en hebben serieuze implicaties voor opgroeiende kinderen en jongeren in de ontwikkeling naar volwassenheid. Dagelijks vertrouwen ouders, kinderen en jongeren hun ervaringen toe aan jeugdwelzijnswerkers en trajectbegeleiders die met momenten te pijnlijk zijn om te geloven. Ethnic profiling, toegang die geweigerd wordt tijdens het uitgaan, racistische opmerkingen in het openbaar of kinderen die van hun ouders niet samen mogen spelen met de buren omdat ze ‘anders’ zijn, we hebben ze allemaal gehoord en gezien. We beseffen dat deze stroom van realiteiten niet verbindend werkt, maar polarisering in de hand werkt.

Als buurtgerichte organisatie willen we de ernst van het probleem aankaarten, maar tegelijk de polarisatie tegengaan door ook de andere kant te belichten. Eén kant die er wel degelijk is, maar nauwelijks wordt benoemd in de media en te weinig aandacht krijgt van beleidsmakers.

Het meest frappante aspect om deze andere kant te belichten is wellicht het feit dat we niet ver moeten zoeken naar voorbeelden. Samen voetballen op het plein of een ‘simpele’ uitstap met de kinderwerking biedt meer dan voldoende input om een andere kant van onze samenleving te tonen.

De kracht van kleine menselijke verbindingen

Paulien Meirlaen werkt als jeugdwelzijnswerkster met kinderen tussen de 6 en 12 jaar uit de wijk Muide-Meulestede-Afrikalaan. Ze vertelt ons waarom het werk dat ze doet voor haar zo waardevol is:

“Een uitstap met de werking richting de Blaarmeersen waarop onze kinderen vrijuit en onbezonnen kunnen ravotten is een mooi voorbeeld wat ons hart deed openbloeien. Tijdens de busrit merken de kinderen een jonge man op die in een rolstoel zit. Hij duwt op de blauwe knop bij het naderen van de halte. Als de deur open gaat maken twee kinderen, Ali en Sherizada, de doorgang snel vrij en springen van de bus om samen de oprijplaat uit te leggen. De verbazing van de rolstoelgebruiker is groot waarna hij de kinderen bedankt. De kinderen zijn merkbaar enthousiast na de positieve reactie van de man. “Hij is blij eh!”, zegt Ali spontaan. Niet veel later stapt een oudere vrouw op. Samed staat op: “Ga maar zitten mevrouw”. “Dank u manneke dat is lief u!”. “Mijn mama heeft mij dat zo geleerd!”, zegt Samed spontaan. De toon is gelegd voor het gezellig gesprek tussen jong en oud.

Het zijn die kleine menselijke verbindingen die dagelijks waarneembaar zijn vanuit onze eigen ervaringen waar we als mens onze focus op dienen te leggen. Het zijn vaak de kinderen en de jeugd die ons leren hoe we respect moeten hebben voor ieder mens ongeacht leeftijd, gender, beperking of afkomst. Zij inspireren ons binnen het jeugdwelzijnswerk te blijven streven naar een betere samenleving waarbij gelijkwaardigheid voorop staat.”

Intergenerationeel en intercultureel het verschil blijven maken

Het werk van jeugdwelzijnswerkers en trajectbegeleiders wordt te vaak ondergewaardeerd en miskend in de expertise die ze hebben binnen het buurtweefsel van grootsteden. De vertrouwensband die er moet zijn met kinderen en jongeren is cruciaal bij het versterken van de ontwikkelingskansen naar volwassenheid. De inspanningen die jeugdwelzijnswerkers leveren om dit te bereiken, is voor velen vaak niet te zien. Vooral omdat de resultaten die we bereiken moeilijk meetbaar zijn. Toch zijn het resultaten die zeer voelbaar zijn voor het individuele kind en zijn omgeving.

Het zijn vaak de jeugdwelzijnswerkers die de eerste contacten leggen met buurtbewoners om te streven naar wederzijds begrip en erkenning voor alle inwoners uit de wijk. Hun taak bestaat grotendeels uit het bouwen van bruggen op wijk- en/of stadsniveau om kinderen en jongeren alle mogelijke kansen te geven zich te ontplooien binnen de veilige context van hun leefomgeving. Door de inspanning van velen kunnen ontmoetingen in de wijken en uitstapjes bijdragen aan een betere samenleving waarbij we intergenerationeel en intercultureel het verschil kunnen maken. Het zijn momenten als deze die ons motiveren om het werk en de expertise binnen het jeugdwelzijnswerk verder te zetten en te blijven gaan voor een gelijkwaardige samenleving.

 

Nora Benchicar is gebiedscoördinator en Paulien Meirlaen is kinderwerkster bij vzw Jong.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!