Betoging tegen racisme in Antwerpen. Foto: Liesbeth

Tegen vrouwen, tegen holebi’s, tegen syndicalisten. VB: vals belang voor ons!

vrijdag 7 juni 2019 18:13
Spread the love

De verkiezingsoverwinning van het Vlaams Belang op 26 mei levert enkele opmerkelijke parlementsleden op. Bovendien zorgt de grotere aandacht voor het VB ervoor dat ranzige uitspraken en standpunten van deze parlementsleden sneller bekend raken. Deze standpunten zijn niet nieuw: het Vlaams Belang heeft zich altijd opgeworpen als tegenstander van vrouwenrechten, LGBTQI+-rechten of syndicale rechten. Het VB is niet in het belang van de gewone werkenden en hun gezinnen. Het is een vals belang! Het VB beweert op te komen voor ‘onze mensen’, maar daar behoort een groot deel van de bevolking niet toe. Een beperkt overzichtje.

Vrouwen

Die horen voor het VB nog altijd aan de haard, of toch alleszins niet in het parlement waar heel wat vrouwelijke VB-verkozenen meteen vervangen werden door mannen. In het programma ‘Iedereen Kiest’ bezocht Phara De Aguirre het hoofdkwartier van het VB in Brussel. Het viel haar op dat er weinig vrouwen werkten. “Politiek is een harde wereld en dat schrikt vrouwen af”, kreeg ze als antwoord. “Maar sociale media kan bijvoorbeeld even goed door een vrouw gedaan worden.” Aan het woord was Hans Verreyt, opnieuw parlementslid in de provincie Antwerpen.

VB-kandidaat Bert Deckers (tevens personeelslid van de partij) verdedigde in de campagne zijn absolute tegenstand tegen abortus, ook na verkrachting of incest.

Bij het door het VB gerecupereerde Schild & Vrienden klonk het vorig jaar nog zo: “We eisen als samenleving niet veel van vrouwen: een goede moeder zijn en zichzelf verzorgen, er goed uit zien. Mannen worden terecht hogere standaarden opgelegd, enkel zo gaan we vooruit.”

Dat ligt in lijn van wat in het Vlaams Blok in de jaren 1980 werd verklaard. In het blad ‘Revolte’ van Voorpost (onder eindredactie van voormalig VB ondervoorzitter Roeland Raes) schreef in 1982 ene Sieghild Rossaert: “20 jaar geleden emancipeerde men de zwarte mensen, 10 jaar geleden kwamen de jongeren aan de beurt. Te oordelen naar bepaalde voortekens (zie sommige artikels in tijdschriften en filmen in de aard van de “apenplaneet”) zal men over 10 jaar de chimpansees emanciperen. Intussen, na de zwarte mensen en nog juist voor de apen, emancipeert men de vrouw.”

Holebi’s

Al wie ‘anders’ is, hoort er niet bij. Dat maakte Dominiek Sneppe-Spinnewyn, pas verkozen parlementslid uit West-Vlaanderen, duidelijk. “Wij hebben op zich niets tegen holebi’s. De vraag is alleen of zij moeten kunnen trouwen en kinderen adopteren. Dat vind ik een brug te ver.” Dat verklaarde ze aan Het Laatste Nieuws. Dominiek Sneppe gebruikt overigens regelmatig de naam van haar echtgenoot omdat ‘Spinnewyn’ in Vlaams-nationalistische kringen een begrip is: de Spinnewyns stonden vooraan in de verboden privé-militie VMO. De in 2013 overleden Roger Spinnewyn was samen met Bert Eriksson (die tot op het einde van zijn leven naar eigen zeggen trouw bleef aan de Führer) een kopstuk van die VMO. Tot in 2012 stond Roger Spinnewyn op de VB-lijst in Zedelgem, waar zijn loopbaan werd verdergezet door de nu in het parlement verkozen Dominiek Sneppe-Spinnewyn.

Wat Dominiek Sneppe verkondigt, is geen nieuw standpunt in het VB. Bekijk op YouTube maar wat Filip Dewinter over holebi’s te zeggen had in het parlement. In 2015 was er in Antwerpen een ‘Mars voor het gezin’ waarmee onder meer een verbod op de Pride werd geëist. Filip Dewinter was één van de aanwezigen op die mars (mee georganiseerd door Wouter Jambon, de zoon van …).

Eind jaren 80 schreef Eric De Lobel dat de vrouwenbeweging vooral bestaat uit vrouwen “die hun vrouwelijkheid blijkbaar beu zijn of er zich voor schamen” en bijgevolg “zo veel mogelijk de man gaan nabootsen.” (VB Kaderblad, januari – februari 1988). Jan Stalmans deed daar op een Vlaams Blok kadervorming in december 1989 nog een schepje bovenop. Volgens hem bestaat de vrouwenbeweging uit “steeds dezelfde lesbische trutten”. En wat het VB van ‘lesbische trutten’ en homoseksuelen denkt is ook al duidelijk: “Het is echter duidelijk dat homoseksualiteit alleen al door het feit dat ze niet geschikt is in de natuurlijke orde (m.n. het verschil tussen man en vrouw) en de maatschappij geen baat bijbrengt.” (VB-brochure ‘Een keuze voor het leven’, 1998, p. 10).

Transgenders en holebi’s

Voormalig KVHV-praeses Filip Brusselmans trekt naar het parlement voor het Vlaams Belang. Vorig jaar zei hij in Humo: “Transgenders zijn een anomalie, een afwijking. Van geslacht veranderen is niet normaal. Het is een symbool voor onze doorgeschoten permissiviteit: je doet en laat alles wat je maar wilt, zolang je de ander daarmee geen kwaad berokkent. Ik ben het niet eens met dat uitgangspunt. Het is begonnen met de holebi’s die uitkwamen voor hun geaardheid. Moest kunnen, vonden we. We aanvaardden dat voortplanting en liefde van elkaar werden losgekoppeld. De volgende stap was het homohuwelijk: de overheid erkende een homofiele of lesbische relatie. Het begrip ‘liefde’ kreeg een andere invulling: uit liefde hoefden geen kinderen meer te worden geboren.” Toen Het Laatste Nieuws na de verkiezingen boven een stuk titelde dat Brusselsmans holebi’s en transgenders “abnormaal” vindt, protesteerde hij. De krant moest de titel ‘nuanceren’: “Niets tegen transgenders, maar het blijft abnormaal.” Tja.

Migranten

Uiteraard heeft het Vlaams Belang een probleem met migranten. Het Vlaams Blok werd destijds veroordeeld wegens racisme op basis van het 70-puntenprogramma.

Filip Deman keert terug als Europees Parlementslid voor het Vlaams Belang. In 2007 schreef de man op zijn blog: “Waarom gastarbeiders als er meer dan een half miljoen werklozen zijn?” Hij voegde er aan toe dat migranten van de tweede of derde generatie voor hem ook geen Vlamingen zijn. “Als een kat bevalt in een viswinkel, heeft zij dan visjes?”

Vandaag pleit het VB voor apartheid waarbij verschillende stelsels van sociale zekerheid gelden naargelang de afkomst. Dewinter kwam een jaar geleden in opspraak toen hij in het parlement schreeuwde dat er zoveel “niet-Belgen” in Antwerpen wonen dat binnenkort de burgemeester “een Turk, een Marokkaan of een zwart persoon” zal zijn. De partij beweert niet racistisch te zijn, maar als je na wat hierboven vermeld is hoort dat Filip Dewinter zegt: “Liever een transgender dan een transmigrant”, dan weet je hoe hard migranten gehaat worden in VB-kringen.

VB-parlementslid Guy D’Haeseleer kwam na de gemeenteraadsverkiezingen in opspraak wegens een afbeelding op sociale media waarmee hij aankondigde chocomousse te maken voor een partijfeest. Op de foto een groep Afrikaanse kinderen. D’Haeseleer voegde er als opschrift bij: “Vroeg op om chocomousse te maken (…) En het is niet van ’t pakske.”

In maart 2018 trok een delegatie van Schild & Vrienden onder leiding van VB-parlementslid Dries Van Langenhove mee in een betoging voor apartheid in Zuid-Afrika. De acties van Schild & Vrienden zorgden voor een toename van racistische incidenten. Zo riepen jongeren afgelopen zomer op Pukkelpop ‘Handjes kappen, de Congo is van ons’ naar zwarte jongeren.

Na de verkiezingen was er meteen een incident van racistisch geweld in Tongeren waarbij een 58-jarige man zwaar gewond raakte met verschillende breuken in het aangezicht.

In Aalst verspreidde een VB-stemmer een briefje in de bus van enkele migranten waarin de hoge score van VB werd gebruikt voor een racistische tirade. “Jullie zijn zo achter en ongeciviliseerd onbeleefd laf vuil achterbaks dom jullie zijn halve beesten zonde geen enkel waarde” (inclusief taalfouten).

Andersdenkenden

Wie er een andere mening op nahoudt, wordt beschimpt en vervolgd. Toen extreemrechts in de jaren 1990 aan zelfvertrouwen won, leidde dit tot geweld. Kersvers Europees Parlementslid Tom Vandendriessche was één van de voortrekkers van dat geweld. Hij was voorzitter van het Nationalistisch Jongstudentenverbod (NJSV) in Brugge eind jaren 1990, een organisatie waarover een parlementaire vraag werd gesteld naar aanleiding van geweld en uitspraken tegen Joden, migranten en homo’s. Vandendriessche werd veroordeeld wegens geweld op een linkse activist in Gent rond de eeuwwisseling. Hij kreeg één maand effectief en een boete van 372 euro. (Lees hier meer)

Geweld en intimidatie zijn ook vandaag typische methoden van extreemrechts. Een Twitter-account met kritiek op Schild & Vrienden werd deze week gesloten na doodsbedreigingen aan de opsteller ervan … Eerder dit jaar moest een debat over holebi-rechten in Antwerpen uitwijken na extreemrechtse intimidatie.

Is Tom Van Grieken als opgekuiste voorzitter anders? Wij kennen de VB-voorzitter van toen hij nog als scholier en student actief was in het Antwerpse en daar niet aarzelde om zelf deel te nemen aan fysiek geweld. Van Grieken stond bekend als straatvechter en organiseerde als NSV-voortrekker een meeting met de Duitse neonazi Udo Voigt (NPD). Maar dat moeten we nu vergeten omdat Van Grieken zich een maatpak liet aanmeten? Hetzelfde zien we met Dries Van Langenhove en zijn bende: zijn we de Pano-reportage of de aanval op een actie aan het Gentse Gravensteen vergeten omdat Van Langenhove in een maatpak naar het parlement trekt?

Syndicalisten

Toen in 2014 geprotesteerd werd tegen het asociaal beleid van de regering-Michel (met onder meer het optrekken van de pensioenleeftijd en de indexsprong), was er een campagne daartegen op sociale media. Vanuit het KVHV kwam de campagne ‘Wij staken niet mee’ met 100.000 volgers. De stakingen werden omschreven als ‘een dictatuur van de vakbonden.’ De bedenker van de campagne, Bart Claes, is nadien door het Vlaams Belang binnengehaald en is nu parlementslid. Geen toeval: in de jaren 1980 voerde het Vlaams Blok campagne onder de slogan ‘Werken baat, staken schaadt.’

Andere VB-parlementsleden gingen verder en pasten fysiek geweld toe. De troepen van Van Langenhove vielen stakersposten aan. Nadien was er een inbraak in het ABVV-kantoor in Gent waar een vlag gestolen werd om deze vervolgens in IS-stijl te verbranden. Vanuit extreemrechtse kringen is er ook intimidatie tegen vakbondsmilitanten.

Dat is altijd al de opstelling van het Vlaams Belang en voorheen het Vlaams Blok geweest: tegen vakbonden, maar ook meer algemeen tegen sociale verworvenheden van de werkende bevolking. Wist je bijvoorbeeld hoe die zogezegd ‘sociale’ partij 30 jaar geleden over de sociale zekerheid schreef? “De sociale zekerheid is een paradijs voor gespecialiseerde beroepsprofiteurs. (…) Het OCMW is een bron van bestaan voor gemakzuchtigen, werkschuwen, vreemdelingen en politieke vluchtelingen.” (Vlaams Blok sociaal-economisch programma, 1989)

Wie hoort wel bij ‘onze mensen’?

Als het Vlaams Belang het over ‘onze mensen’ heeft, dan gaat het onder meer over gewelddadige neonazi’s. Een VB-kandidate werd voor de verkiezingen uit de partij gezet wegens een Hitlergroet-foto op sociale media. De lijsten waren evenwel ingediend en Katrina Langlet bleef op de kamerlijst van het VB in Limburg staan. Ze was goed voor 8.465 voorkeurstemmen. Voormalig parlementslid Jan Penris, die stopt na incidenten wegens een alcoholverslaving, kwam in opspraak omdat hij een commentaar op een Facebook-post die zich beperkte tot de melding ‘88’ (een verwijzing naar de 8ste letter van het alfabet, de h, wat in neonazikringen zoveel betekent als ‘Heil Hitler’) had geliked. Achteraf verklaarde Penris dat hij die symboliek niet kende: “Ik zou het begot niet weten.” Dat is uiteraard compleet ongeloofwaardig. Hij moest toegeven dat de plaatser van het bericht een goede vriend was. Dat is geen toeval. Bij het VB zijn er wel meer Hitler-liefhebbers.

Het Vlaams Belang verdedigt niet onze belangen. Waar extreemrechts in Europa aan de macht is, wordt hard bespaard op de levensstandaard van de gewone werkenden (aanval op arbeidstijd in Oostenrijk, massale privatiseringen in Italië, zesdagenweek in Hongarije, schandaal van banden met Russische maffia in Oostenrijk, …). Als extreemrechts zich gesterkt voelt, is er een toename van geweld, waaronder racistisch geweld. We moeten ons daartegen organiseren en mobiliseren om geen ruimte te laten voor straatgeweld. Tegelijk moeten we bouwen aan alternatieven die wel antwoorden bieden op de bekommernissen van de bevolking. Afspraak op 23 juni in Gent voor een antifascistische betoging!

 

* nvdr. In graad van beroep werd de opschorting van straf tav Tom Vandendriessche uitgesproken, bovendien werd ook geen enkele straf uitgesproken (zoals 1 maand effectief of dergelijke), allicht gelet op de geringe ernst van de feiten en de geringe schade (een scheur in een jas, geen enkel lichamelijk letsel werd na doktersbezoek vastgesteld). Verwijzing naar De Standaard, 25 mei 2002.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!