Bron: Pixabay

Vlaamse bossen: geen vierkante meter erbij sinds 2000

woensdag 5 juni 2019 00:48
Spread the love

Ondanks ronkende aankondigingen is er sinds 2000 geen vierkante meter bos bijgekomen. Dat zegt de organisatie BOS+ op basis van nieuwe cijfers.

Volgens de organisatie beschikt Vlaanderen al maanden over de nieuwe resultaten, maar worden die niet naar buiten gebracht omdat ze geen fraai beeld schetsen van het gevoerde bosbeleid.  “BOS+ heeft altijd beklemtoond dat voor de verkiezingen duidelijkheid moest verschaft worden over de Vlaamse bosoppervlakte”, zegt de organisatie. “Vandaar de keuze om nu zelf met de resultaten naar buiten te komen.”

Het resultaat is “bedroevend”, zegt BOS+. “Na tien jaar aankondigingspolitiek strandt onze officiële bosoppervlakte vandaag op zo’n 140.000 hectare. Begin de jaren 2000 was er in de bossector een vrij algemene consensus over onze bosoppervlakte, men schatte die toen op ongeveer 146.000 hectare.” 

CD&V

Aanvankelijk kwamen er ook jaarlijks enkele honderden hectare bij. Maar in de daarop volgende jaren liep de bosuitbreiding volkomen vast. Dat heeft volgens BOS+ deels te maken met besparingen, maar ook met het ministerschap dat sinds 2004 opgeëist werd door de CD&V, die vooral de landbouwsector niet voor het hoofd wilde stoten.

In de voorbije jaren werden de bosuitbreidingsteams en de middelen voor de aankoop van nieuwe gronden afgebouwd, en zette het natuurbeleid steeds minder in op bosuitbreiding. Tegelijk was er een lakse houding tegenover ontbossing en schoot het mechanisme voor boscompensatie tekort.

Bokkensprongen

“Dit afbraakbeleid op het terrein ging gepaard met een aankondigingspolitiek die exact het tegendeel beweerde”, zegt BOS+. De organisatie hekelt ook de “vreemde bokkensprongen” van onze officiële Vlaamse bosoppervlakte. Om daar iets aan te doen, werd een stuurgroep opgericht – waar ook BOS+ deel van uitmaakte – die eind 2018 een unaniem akkoord bereikte over een nieuwe aanpak.

“Daarbij werd afgesproken om tegen eind januari 2019 gezamenlijk te communiceren over deze nieuwe, gedragen methodiek en de nieuwe bosoppervlaktecijfers die ze genereerde”, stelt BOS+. “Maar vier maanden later blijft het nog steeds oorverdovend stil bij de Vlaamse overheid.” 

Volgens BOS+ liggen de cijfers klaar op het kabinet maar mogen ze niet worden vrijgegeven. Daarom doet de organisatie dat zelf: op basis van de Vlaamse Bosinventaris kan gesteld worden dat Vlaanderen vandaag een bosoppervlakte heeft van ongeveer 140.000 hectare. Ze besluit dat er tussen de eerste inventarisatieronde (1997-1999) en de tweede (2009-2018) geen verandering van betekenis is omdat de trend kleiner is dan de foutenmarge, die ongeveer 3.000 hectare bedraagt.

“Het is in elk geval duidelijk dat de hoeraberichten van de voorbije jaren uit de lucht gegrepen waren en dat er van de meer dan 20 jaar geleden beloofde 10.000 hectare bosuitbreiding niets in huis is gekomen”, zegt BOS+. Dat terwijl er in onze buurlanden wel vooruitgang is geboekt, ook in drukbevolkte en bosarme landen en regio’s. Zo kunnen de inwoners van de Stad Keulen vandaag genieten van een indrukwekkend stadsbos van 4250 hectare, terwijl dat vijftig jaar geleden “slechts” 500 hectare groot was.

Verkiezingsprogramma’s

De organisatie ziet wel hernieuwde aandacht voor bossen in de verkiezingsprogramma’s van een aantal politieke partijen, met ambitieuze doelstellingen op vlak van bosbehoud. Ook de nood aan 10.000 hectare bosuitbreiding wordt niet langer in vraag gesteld. Het komt er volgens de organisatie op aan om de doelstellingen te verankeren in het nieuwe regeerakkoord en ze deze keer ook te onderbouwen door verifieerbare doelstellingen.

“Maar nog veel belangrijker is dat de komende Vlaamse regeringen ons competente, verbindende en daadkrachtige ministers van Omgeving, Landbouw, Natuur, Energie, Mobiliteit en Klimaat verschuldigd zijn”, zegt BOS+. “Die moeten de doelstellingen uit het Regeerakkoord ook omzetten naar realisaties op het terrein.”

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!