Camp in Grande Synthe, August 2018 © Amnesty International

Franse politie intimideert en gebruikt geweld tegen mensen die vluchtelingen helpen

woensdag 5 juni 2019 17:19
Spread the love

Franse autoriteiten hebben mensen die humanitaire hulp en andere ondersteuning bieden aan migranten, asielzoekers en vluchtelingen in Noord-Frankrijk lastiggevallen, geïntimideerd en zelfs aangevallen. Dit maakt deel uit van een weloverwogen poging om uitingen van solidariteit aan banden te leggen. Dit blijkt uit een nieuw rapport van Amnesty International.

Het rapport “Targeting solidarity: Criminalization and harassment of people defending migrant and refugee rights in northern France” onthult hoe mensen die vluchtelingen en migranten helpen in Calais en Grand-Synthe geviseerd worden door politie en justitie.

“Het verstrekken van voedsel en warmte aan mensen in nood in het noorden van Frankrijk wordt steeds riskanter,” zegt Lisa Maracani, mensenrechtenonderzoeker van Amnesty International.

“Migranten en vluchtelingen zijn niet simpelweg verdwenen na de sloop van het ‘Jungle’-kamp in 2016. Meer dan duizend mannen, vrouwen en kinderen leven nog steeds in precaire omstandigheden in de regio. De rol van mensenrechtenverdedigers, die deze mensen te hulp schieten, is cruciaal.”

Twee en een half jaar na de vernietiging van het zogenaamde ‘Jungle’-kamp leven meer dan 1.200 vluchtelingen en migranten, inclusief niet-begeleide minderjarigen, in tenten en informele kampen rond Calais en Grande-Synthe. Ze hebben geen regelmatige toegang tot voedsel, water, sanitaire voorzieningen, onderdak of juridische bijstand en zijn onderhevig aan huisuitzettingen, intimidatie en politiegeweld.

Een Afghaanse man vertelde Amnesty International dat hij tijdens een gedwongen uitzetting door de politie met een wapenstok op zijn rug werd geslagen. Iemand anders beschreef hoe een politieagent op zijn tent had geplast. Een Iraanse man vertelde Amnesty International: “Ik heb mijn land verlaten op zoek naar veiligheid, maar hier word ik geconfronteerd met misbruik door de politie … De politie komt elke dag om mijn tent en kleding mee te nemen.”

Vorig jaar steeg het aantal kampen en tenten dat vernietigd werd in Calais en Grande-Synthe. In de eerste 5 maanden van dit jaar waren er al 391 uitzettingen. Eenmaal uitgezet, lopen migranten en vluchtelingen een verhoogd risico op geweld en misbruik. Een lokale bewoonster die migranten helpt, vertelde Amnesty International hoe de politie met traangas spoot in het gezicht van migranten terwijl die in haar tuin sliepen.

Verbaal en fysiek misbruik dagelijkse routine

Het toegenomen aantal huisuitzettingen vloeit voort uit een bewust afschrikkingsbeleid van de  Franse autoriteiten die koste wat het kost willen vermijden dat mensen in de regio verblijven. De autoriteiten bieden vluchtelingen en migranten wel de mogelijkheid om toegang te krijgen tot opvangcentra en asielbureau’s elders in Frankrijk, maar deze centra zijn ver verwijderd van Calais en Grande-Synthe en soms is er niet genoeg huisvestingscapaciteit. Mensenrechtenverdedigers hebben getracht essentiële ondersteuning en diensten te bieden aan migranten en vluchtelingen die de Franse staat hen niet biedt. In plaats van het belang van hun werk te erkennen, hebben de autoriteiten deze mensen geïntimideerd, lastiggevallen en in sommige gevallen zelfs geweld tegen hen gebruikt of ongegronde vervolging ingesteld.

“We are not bugs! Stop spraying us with gas!” – Poster photographed in Calais, July 2018 © Amnesty International

Verschillende mensenrechtenverdedigers vertelden Amnesty International dat intimidatie, dreiging met arrestatie en misbruik een vast onderdeel van hun dagelijks werk zijn geworden. Een humanitaire hulpverlener vertelde Amnesty International dat ze met geweld tegen de grond werd geduwd en verstikt door de politie in juni 2018 omdat ze vier agenten had gefilmd die iemand van buitenlandse origine achtervolgden in Calais.

Mensen die klacht indienen over de mishandeling van vluchtelingen, migranten en mensenrechtenverdedigers zeggen dat ze niet serieus worden genomen. Charlotte Head, een vrijwilliger die verschillende klachten over het gedrag van de politie bij het interne onderzoeksorgaan van de politie had ingediend, werd gewaarschuwd dat haar klachten “lasterlijk van aard waren” en een “misdaad” konden vormen.

Een lokale mensenrechtenorganisatie, Cabane Juridique, diende tussen januari 2016 en april 2019 meer dan 60 klachten in bij verschillende autoriteiten en instanties. In mei 2019 vertelde het Franse ministerie van Justitie Amnesty International dat regionale rechtbanken sinds 2016 slechts 11 klachten hebben ontvangen, en maar één wordt onderzocht door een openbare aanklager.

Stress en angst voor vervolging

Mensenrechtenverdedigers vertelden Amnesty International dat de druk op hen toeneemt en een negatieve invloed heeft op alle aspecten van hun leven. Sommigen hebben last van slapeloosheid, stress en angst.  Het risico op vervolging wordt als slopend ervaren.

Loan Torondel die in Calais heeft gewerkt vertelde Amnesty International: “Ik zit gevangen tussen de acute behoeften van de mensen die ik probeer te helpen en de intimidatie van de Franse autoriteiten die proberen humanitaire activiteiten te belemmeren en criminaliseren. Dit is geen houdbare werkomgeving voor ons, en het zijn de mensen die we helpen die de gevolgen betalen.”

Maar ondanks de intimidatie zijn veel van de getuigen in het Amnesty-rapport vastbesloten om door te gaan met hun vitale werk. “In plaats van te proberen de levens van migranten en vluchtelingen zo moeilijk mogelijk te maken, moeten de Franse autoriteiten concrete maatregelen nemen om hun lijden te verlichten en onderdak en steun bieden aan allen die op straat leven”. zegt Lisa Maracani.

“Het is ook tijd om de verdedigers te verdedigen. In plaats van mensenrechtenverdedigers als vijanden te behandelen, zouden de autoriteiten hen als een essentiële bondgenoot moeten zien en daden van solidariteit en mededogen moeten respecteren in plaats van ze te criminaliseren.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!