Klimaatprotest in Finland in 2015. Bron: Flickr

Finland wil in 2035 al klimaatneutraal zijn

woensdag 5 juni 2019 18:45
Spread the love

Finland wil al over vijftien jaar klimaatneutraal zijn. Een coalitie van vijf partijen heeft daarmee een van de meest ambitieuze klimaatdoelstellingen ter wereld goedgekeurd.

Met de doelstelling van 2035 doet Finland het iets minder snel dan Noorwegen, dat al in 2030 klimaatneutraal wil zijn. Maar in tegenstelling tot Noorwegen wil het die doelstelling niet bereiken met de aankoop van CO2-kredieten uit het buitenland. Althans voorlopig: in 2025 wil Finland die beperking opnieuw evalueren.

De ambitieuze doelstelling is een compromis dat na vijf maanden onderhandelen werd bereikt tussen vijf politieke partijen. Groenen en progressieven wilden een snellere doelstelling en argumenteerden dat Finland als rijk land een leidende rol moet spelen. Maar de Centrumpartij, die vooral het platteland vertegenwoordigt, maakte zich zorgen over de impact op de energie- en bosbouwsector.

Snelle klimaatactie

Milieuorganisaties zijn blij met de doelstelling, die onder meer een belastinghervorming, investeringen in de spoorwegen en milieubeschermingsmaatregelen omvat. “De mensen eisen snellere klimaatactie en dat is wat we krijgen”, zegt Sini Harkki van Greenpeace. “Om de eerste maatschappij ter wereld te vormen die vrij is van fossiele brandstoffen, zal veel meer nodig zijn dan mooie woorden op papier. Maar we zijn vastbesloten dit realiteit te maken, een spannend traject.”

Daarvoor zullen ook strengere maatregelen nodig zijn om de klimaatimpact van de ontbossing en het gebruik van turf voor energie aan banden te leggen. De doelstelling zet ook vraagtekens bij investeringen in nieuwe papierfabrieken. De houtkap is al gestegen van 68 miljoen kubieke meter in 2015 tot naar schatting 75 à 77 miljoen kubieke meter vorig jaar. Een geplande papierfabriek in Kemi zal naar verwachting nog eens 4,5 miljoen kubieke meter hout per jaar verwerken en er zijn bijkomende installaties voorgesteld in Kemijärvi en Kuopio.

“Dat eist een tol van de wouden als CO2- opslagvat”, zegt Hanna Aho van de ngo Fingo. “Naar een netto-uitstoot evolueren tegen 2035 hangt sterk af van wat er daar gebeurt.” Tegelijk zal het land af moeten van fossiele brandstoffen en turf, die nu nog goed zijn voor 40 procent van het energieverbruik.

Turf

“Er moet een systemische verandering komen”, zegt Karoliina Auvinen, onderzoeker aan de Aalto University en medeauteur van een studie over hoe Finland vrij kan worden van fossiele brandstoffen. “Dat kan met een snelle opschaling van de wind- en zonnesector, elektrificatie van verwarming en transport – allemaal binnen een investeringscyclus”.

Bio-energie stijgt binnen dat scenario met 10 procent, voornamelijk op basis van afval uit de land-en bosbouw. Ook de vakbonden staan achter het plan, op voorwaarde dat de overheid een stappenplan uitwerkt voor elke sector. Vooral de turfindustrie stelt in sommige regio’s veel mensen tewerk.

“Als we dit ernstig willen aanpakken, moeten we turf uitfaseren”, zegt Lauri Muranen van de vakbondskoepel SAK. “Dat betekent dus dat de banen daar verdwijnen, en dat is geen prettig verhaal om de mensen te vertellen. Het belangrijkste is ons tijdig voor te bereiden, zodat het niet als een verrassing komt.”

 

Bron:

Climate Home News

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!