Bron: Flickr

Cruiseschepen stoten 10x meer zwavel uit dan alle auto’s in Europa

woensdag 5 juni 2019 15:47
Spread the love

De grootste aanbieder van luxecruises ter wereld, Carnival Corporation, stootte in 2017 aan de Europese kusten bijna tien keer meer zwaveldioxide (SOx) uit dan alle 260 miljoen Europese auto’s. Dat blijkt uit een nieuwe analyse van de Europese organisatie voor duurzaam vervoer Transport & Environment.[1] Royal Caribbean Cruises, wereldwijd de tweede grootste, komt op de tweede plaats en is nog steeds vier keer zo erg als de Europese autovloot. SOx-emissies vormen sulfaataërosolen die schadelijk zijn voor de luchtwegen en bijdragen aan de verzuring van het milieu op het land en onder water. [2]

Laurien Spruyt, expert klimaat en mobiliteit bij Bond Beter Leefmilieu, verklaart de cijfers:“Cruiseschepen zijn gigantisch en gebruiken een van de vuilste brandstoffen. Steden doen tegenwoordig meer en meer om vervuilende wagens te bannen, met goede reden. Intussen geven ze cruisebedrijven een vrijgeleide, terwijl de enorme hoeveelheid giftige dampen van hun schepen schade toebrengt aan de gezondheid van de mensen aan boord en in de steden waar ze aanmeren. Dit is niet langer aanvaardbaar.”

En dat terwijl de technologische oplossingen om cruiseschepen schoner te maken voorhanden zijn, zegt Laurien Spruyt van Bond Beter Leefmilieu: “Walstroom kan helpen om de uitstoot in de havens te verminderen, batterijen zijn een oplossing voor kortere afstanden en waterstoftechnologie kan ook de grootste cruiseschepen aandrijven. De cruisesector is blijkbaar nog niet bereid om die overstap vrijwillig te maken. Daarom hebben we overheden nodig om hun verantwoordelijkheid te nemen en normen voor nuluitstoot op te leggen.”

In Europa

In absolute termen zijn Spanje, Italië en Griekenland, op de voet gevolgd door Frankrijk en Noorwegen, de Europese landen die het meest blootgesteld worden aan SOx-vervuiling doorcruiseschepen. Barcelona, Palma de Mallorca en Venetië zijn de Europese havensteden die de grootste impact kennen, gevolgd door Civitavecchia (Rome) en Southampton. Deze landen krijgen het meest te maken met vervuiling door cruiseschepen omdat het belangrijke toeristische bestemmingen zijn, maar ook omdat ze minder strenge zwavelnormen hebben voor scheepsbrandstof. Dit laat cruiseschepen toe om de vuilste, meest zwavelhoudende brandstof te gebruiken aan de hele kustlijn van deze landen.

Europa moet zo snel mogelijk een nuluitstoot in havens instellen. Dit kan dan uitgebreid worden naar andere types schepen. Het rapport van T&E raadt ook aan om lage-emissiezones op zee, die momenteel enkel bestaan in de Noordzee, de Baltische Zee en het Engelse Kanaal, uit te breiden naar de overige Europese zeeën. Verder adviseert het rapport om NOx-emissies van bestaande schepen te reguleren. Momenteel geldt voor hen een uitzondering wat betreft de NOx-normen die gelden in lage-emissiezones. De uitstoot van NOx (dat net als SOx bijdraagt aan de luchtvervuiling) en van CO2 (dat bijdraagt aan de klimaatverandering) van het autoverkeer in de EU is nog steeds veel hoger dan die van cruiseschepen.

 

[1] In 2017 waren er meer dan 260 miljoen personenwagens geregistreerd in de EU, Noorwegen, IJsland, Montenegro en Groenland.

[2] Sofiev, M. et al., (2018) Cleaner fuels for ships provide public health benefits with climate tradeoffs, Nature Communications, volume 9, artikelnummer 406 (2018)

Over Bond Beter Leefmilieu

Bond Beter Leefmilieu is een netwerkorganisatie die Vlaamse verenigingen, burgers, overheden en ondernemingen met hetzelfde doel samenbrengt: de switch maken naar een duurzame, hernieuwbare samenleving op vlak van energie, mobiliteit, circulaire economie, voeding en ruimtelijke ordening.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!