Bron: www.nationaalenergieklimaatplan
Opinie - WWF

Publieksbevraging rond ontwerp van Nationaal Energie- en Klimaatplan teleurstellend

dinsdag 4 juni 2019 22:47
Spread the love

België moet op vraag van Europa een Nationaal Klimaat- en Energieplan maken, waarbij ons land uit de doeken doet wat het de komende 10 jaren wil doen om klimaatverandering een halt toe te roepen en toe te werken naar een koolstofneutrale maatschappij in 2050. Dat wordt ook gevraagd door het Akkoord van Parijs, dat België ratificeerde.

In een onafhankelijke analyse van de European Climate Foundation en onderzoeksbureau’s Climact en Ecologic Institute kreeg de eerste versie van het Nationaal Plan recent een score van 29/100. Dat is ruim onvoldoende om onze engagementen van het Akkoord van Parijs na te komen. Er is dus nog wat werk nodig om het plan voldoende ambitieus te maken. Op dit moment is het NKEP een compilatie van maatregelen van de 4 regeringen, waarvan de impact op elkaar niet geanalyseerd is en zonder gemeenschappelijke visie. Bovendien is er ook een gebrek aan concrete planning, deadlines en budgetten om de maatregelen concreet uit te voeren. Het plan en haar maatregelen moet dus nog verder uitgewerkt en uitgediept worden om klaar te zijn voor gebruik in 2020. De 2e, herwerkte en finale versie van het plan moet in december 2019 ingediend worden bij de Europese Commissie.

Na maanden vertraging werd vandaag eindelijk de publieksbevraging over de eerste versie van het Nationaal Klimaat- en Energieplan gelanceerd. Het proces om de bevraging voor te bereiden was de afgelopen maanden in een mysterieuze sluier gehuld en verliep zonder communicatie naar stakeholders toe. De oorspronkelijke publicatiedatum werd om onduidelijke reden uitgesteld tot één week na de verkiezingen.

WWF is echter ontgoocheld over de kwaliteit van de bevraging die vandaag online werd gezet. De vragen lijken gekopieerd te zijn uit de bevraging van het energiepact, terwijl klimaat zoveel meer behelst dan energie. In de bevraging wordt ook nauwelijks verwezen naar wat er in de kladversie van het Nationaal Plan staat, maar wordt vooral de nadruk gelegd op wat de burger kan doen. De bedoeling van de publieksconsultatie zou echter zijn om de voorgestelde maatregelen in het plan van de 4 ministers te evalueren. Daar is nu nauwelijks ruimte voor.

WWF roept burgers op massaal te reageren op deze publieksbevraging via www.nationaalenergieklimaatplan.be en bijkomende bedenkingen en suggesties door te sturen naar nekp@enquete.belgium.be. We roepen de 4 bevoegde ministers en de respectievelijke regeringen van lopende zaken op om de bezorgdheden van de burger rond klimaat serieus te nemen en de suggesties van de burgers, samen met de opmerkingen van de Europese Commissie, te verwerken in een robuust en ambitieus nationaal klimaat- en energieplan dat België op weg zet om de opgelopen achterstand in klimaatbeleid in te halen en ons land voorbereid op een koolstofneutrale maatschappij vóór 2050.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!