Bron: Facebook Extinction Rebellion Belgium
Extinction Rebellion Belgium

Activisten van Extinction Rebellion verstoren De Zevende Dag om de klimaat- en ecologische noodtoestand in de verf te zetten

maandag 20 mei 2019 21:45
Spread the love

Negen leden van Extinction Rebellion verstoren op vreedzame wijze een live-opname van De Zevende Dag in de VRT-studio’s in Brussel. Met gedrukte t-shirts die onze negen planetaire grenzen vertegenwoordigen, stappen de activisten stil in het beeld en brengen deze grenzen naar de discussietafel. Deze actie is de eerste in een reeks nationale acties waarin de aandacht wordt gevestigd op de klimaat- en ecologische noodsituatie in de laatste week van de nationale en Europese verkiezingscampagnes.

The Elephant in The Room #BeyondPolitics

⏳ Our politicians, our media and all citizens have to acknowledge and face the truth: we're experiencing an unprecedented ecological and climate crisis.?Our reckless disregard for our planetary boundaries is drenching us in an immediate and deadly crisis, threatening the very foundations of our civilization. Addressing this crisis will require nothing less than a total remaking of our current unsustainable global economy.Our planet is in turmoil. ?We must respect her boundaries.The elephant in the room can no longer be ignored ⛔️#TellTheTruth#BeyondPolitics#ElephantInTheRoom//FR⏳ Nos politiciens, nos médias ainsi que tous les citoyens doivent reconnaître et affronter la vérité: nous sommes dans une urgence écologique et climatique sans précédent. ?La transgression irresponsable de nos 9 limites planétaires nous plonge dans une crise mortifère, menaçant les fondations mêmes de notre civilisation.Pour faire face à cette crise, nous devons absolument changer en profondeur notre système économique globale qu'est actuellement insoutenable.Notre planète est en péril. ?Respectons ses limites. L'éléphant dans la pièce ne peut plus être ignoré ⛔️//NL⏳ Onze politici, onze media en alle burgers moeten de waarheid onder ogen durven zien: we beleven een ecologische en klimaatologische crisis. ?De roekeloze verwaarlozing van onze planetaire grenzen stuurt ons in een onmiddellijke, dodelijke crisis en bedreigt de fundamenten van onze beschaving.Het aanpakken van deze crisis vereist niets minder dan een volledige en fundamentele hervorming van onze niet-duurzame wereldeconomie.Onze planeet is in chaos en gevaar. ?We moeten haar grenzen respecteren.De olifant in de kamer kan niet langer worden genegeerd ⛔️Music: (c) Christian Löffler

Geplaatst door Extinction Rebellion Belgium op Maandag 20 mei 2019

 

Klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, de verandering van landsystemen , oceaanverzuring, zoetwaterverbruik, deeltjesvervuiling, chemische vervuiling, afbraak van de ozonlaag, biochemische stromen: dit zijn onze planetaire grenzen, de negen kritische drempels die de mensheid op eigen risico overschrijdt, wat ons vermogen om te overleven in gevaar brengt. We hebben er al vier overschrijd.

 

Op zondag 26 mei zullen Belgische burgers stemmen tijdens de nationale en Europese verkiezingen. De campagnes bieden partijen en kandidaten ruime mogelijkheden om hun visie voor België en voor Europa te communiceren. Met name afwezig in het politieke discours is een erkenning van de hartverscheurende waarheid: dat onze roekeloze veronachtzaming van de planetaire grenzen een klimaat- en ecologische crisis teweeg heeft gebracht. Dat deze crisis een onmiddellijk en groeiend gevaar vormt voor de fundamenten van onze beschaving. Het aanpakken van deze crisis vereist niets minder dan een volledige en fundamentele hervorming van onze niet-duurzame wereldeconomie.

 

Extinction Rebellion kiest ervoor om deze waarheid onder ogen te zien. We kiezen ervoor om het alarm te laten afgaan. We smeken anderen nu hetzelfde te doen.

 

We moeten niet blijven kibbelen over de pensioenleeftijd en de betaalbaarheid ervan alsof we ons niet bewust zijn van de benarde situatie van jongere generaties wiens recht op voedsel en water, laat staan met pensioen te gaan, ernstig wordt bedreigd. We moeten stoppen met het doorschuiven van de schuld naar ontwikkelingslanden alsof we ons niet bewust zijn van onze eigen toenemende ecologische schuld en onze plicht om die terug te betalen. We moeten groei en koopkracht niet blijven beloven alsof we ons niet bewust zijn van de nare gevolgen van overconsumptie: de uitbuiting van kwetsbare mensen en delicate ecosystemen waarop het economische systeem is gebaseerd.

 

In plaats daarvan moeten we de feiten erkennen zoals ze zijn:

– Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid is het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer 415 deeltjes per miljoen overschreden. Emissies stijgen nog steeds.

– Extreme temperaturen aan onze Noord- en Zuidpool doen ijs aan een versneld tempo smelten, waardoor de wereldwijde weerspatronen worden verstoord en de wereldwijde zeespiegel wordt verhoogd.

– Als een direct gevolg van menselijke activiteiten dreigen meer dan een miljoen planten- en diersoorten binnenkort uit te sterven.

– We zijn gezamenlijk de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet aan het uitputten met een snelheid van ongeveer 1,7 Aardes per jaar.

– In de overeenkomst van Parijs wordt een wereldwijde opwarming van 2 °C erkend als de ultieme drempel voor onafwendbare klimaatcollaps. We zijn momenteel echter op weg naar een globale opwarming van 3,3 °C tegen 2100.

Er kan geen zinvolle discussie over onze toekomst zijn die deze feiten niet op tafel legt. Laten we ze erkennen en spoedig in actie schieten. We hebben lang genoeg gehandeld in onwetendheid over en tegen onze natuurlijke omgeving.

Extinction Rebellion roept daarom onze politici, onze media en alle Belgische burgers op om de waarheid te verkondigen: dit is een klimaat- en ecologische noodtoestand. Onze planeet is in chaos en gevaar. We moeten haar grenzen respecteren.

 

Bronnen:

https://ideas.ted.com/the-9-limits-of-our-planet-and-how-weve-raced-past-4-of-them

https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve

https://sites.uci.edu/zlabe/arctic-sea-ice-extentconcentration

https://www.theguardian.com/environment/2019/may/16/thinning-of-antarctic-ice-sheets-spreading-inland-rapidly-study

https://www.theguardian.com/environment/2019/may/06/human-society-under-urgent-threat-loss-earth-natural-life-un-report

https://www.footprintnetwork.org/2018/07/23/earth-overshoot-day-2018-is-august-1-the-earliest-date-since-ecological-overshoot-started-in-the-early-1970s-2

https://climateactiontracker.org/publications/warming-projections-global-update-dec-2018

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!