Bron: Sign For My Future
Sign For My Future

‘Sign for my Future’ overhandigt politici een niet te miskennen mandaat voor een krachtig klimaatbeleid

zaterdag 18 mei 2019 02:30
Spread the love

Sign for my Future heeft op 16 mei 267.498 mandaten van burgers overhandigd aan de politici om vanaf de volgende regeerperiode werk te maken van een krachtig klimaatbeleid. De 400 ambassadeurs van Sign for my Future – academici, bedrijfsleiders, voorzitters van middenveldorganisaties – roepen op om na de verkiezingen werk te maken van een langetermijnbeleids- en investeringsplan en steken de hand uit naar de politici om samen aan de slag te gaan.

Een onafhankelijke expertengroep presenteerde een roadmap met concrete maatregelen om België klimaatneutraal te maken tegen 2050. Uit een representatieve enquête blijkt dat de Belgen zich achter heel wat van deze maatregelen scharen. “Hiermee is bewezen dat er een groot draagvlak is voor een krachtig beleid op lange termijn. Nu is het aan de politici om staatsmanschap te tonen”, besluiten de initiatiefnemers.

Drie eisen, breed gesteund door de bevolking

Sign for my Future vraagt een langetermijnklimaatbeleid gericht op het realiseren van de doelstellingen van Parijs en schuift drie eisen naar voren: een juridische verankering van de doelstelling om België klimaatneutraal te maken voor 2050, een sociaal rechtvaardig investeringsplan dat burgers en bedrijven stimuleert om de transitie te maken en een onafhankelijke klimaatraad van experten die het beleid mee opvolgt. 267.498 Belgen schaarden zich tussen 5 februari en 16 mei achter deze eisen.

Sign for my Future: een ongeziene coalition of the willing

Sign for my Future brengt een coalitie op de been van 400 captains of society: CEO’s uit topbedrijven in België, voorzitters van de belangrijkste middenveldorganisaties en wetenschappers.

Zij roepen alle partijen op om samen, over de partijgrenzen heen, de transitie in te zetten en reiken de hand om hier samen werk van te maken. “Wij roepen alle politici op een akkoord te sluiten over partijgrenzen heen en willen samen aan de slag gaan. We geloven dat een dergelijke complexe transitie enkel mogelijk is wanneer alle actoren uit het maatschappelijke en economische leven hieraan meewerken en iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt”, aldus de initiatiefnemers.

Klimaatneutraal in 2050: het kan

De laatste week publiceerden twee verschillende expertengroepen plannen om België klimaatneutraal te maken. Naast het klimaatpanel van Youth for Climate werkten ook 14 onafhankelijke academici aan een echte roadmap richting klimaatneutraliteit in 2050. De concrete maatregelen betreffen mobiliteit, gebouwen en ruimtelijke ordening, industrie, landbouw en energie. Uit dit rapport (zie bijlage) blijkt dat de transitie haalbaar en een slimme economische keuze is, op voorwaarde dat er een beleid wordt gevoerd op lange termijn.

Enquête bevestigt dat Belg klaar is voor klimaatmaatregelen

Tussen 8 en 13 mei voerden onderzoeksbureau Burat en prof. Gino Verleye van de Universiteit Gent, in samenwerking met Dynata dat voor de datacollectie instond, een representatief onderzoek in opdracht van Sign for my Future. Ze bevroegen meer dan 2000 Belgen over mogelijke klimaatmaatregelen en de rol van de overheid.

Daaruit blijkt dat het draagvlak voor klimaatmaatregelen groot is en de Belg ook bereid is inspanningen te doen. Tegelijk verwachten ze van de overheid dat zij een slimmere fiscaliteit doorvoert en klimaatinvesteringen faciliteert. Zo is 72 procent van de Belgen bereid zijn steentje bij te dragen in de overgang naar een klimaatneutrale samenleving en 63 procent bereid te investeren in klimaatoplossingen die hij kan terugverdienen.

66 procent van de Belgen vindt dat er een groot investeringsplan moet komen en 6 op 10 Belgen vinden dat er een taxshift moet komen die het klimaat ten goede komt zonder meer te gaan belasten. Op het vlak van mobiliteit vindt 69% dat de overheid haar investeringen in het openbaar vervoer moet verdubbelen. 74 procent ten slotte vindt ook dat de overheid ervoor moet zorgen dat de bestaande open ruimte behouden blijft.

“Wij overhandigen onze politici een sterk mandaat om de transitie in te zetten: het draagvlak van de bevolking is er; de oplossingen zijn er; academici, bedrijven en middenveld staan klaar om België samen met hen klimaatneutraal te maken. Nu is het aan de politici om klimaatambitie te tonen en met staatsmanschap aan onze toekomst te werken”, aldus de initiatiefnemers.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!