Mijn ontmoeting in Leuven met vier Kopstukken van de Christendemocratie

Mijn ontmoeting in Leuven met vier Kopstukken van de Christendemocratie

dinsdag 14 mei 2019 22:54
Spread the love

Vandaag van op de eerste rij, vanop minder dan 78 cm, met gedurig stimulerend oogcontact, een toespraak van minister en christendemocraat KOEN GEENS mee gemaakt. Voordien had ik al Els Van Hoof geïnterviewd en aangemoedigd, en nadien kwam Kris Peeters, minister van Werk, langs; die gaf een doordachte aanmoediging om het Europese niveau in het beleid ernstig te nemen. Vrede is een fundamenteel goed, dat moet beveiligd worden en verstevigd; ook al beseffen de jongsten onder ons dat minder, omdat zij minder echo’s over de oorlogen meekregen. En voor bepaalde problemen is samen werken met de 27 echt nodig; Migratie opvangen kan alleen goed over de nationale grenzen heen. En kanker onderzoek middelen bundelen is veel doeltreffender.

Ik pleit in een aantal interventies bij Koen Geens en Kris Peeters onder andere voor hogere Leeflonen, want in die laagste klasse is er miserie. Elke euro meer inkomsten betekent er meer Geluk! Minister Geens liet zich door mijn duiding inspireren, bevestigde mijn analyses.
Van mijn kant leer ik nog feiten en toestanden bij waardoor nog eens blijkt hoe N-VA aan leugenachtig aanblazen van Angst blijft doen:  
 

De immigratie en komst van vluchtende mensen is intussen drastisch terugvallen:

—> In 2015 kwamen 15 miljoen mensen Europa opzoeken.—> In 2018, vorig jaar, waren dat er noch slechts honderd duizend!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik had ook een interessant gesprek met Els Van Hoof, schepen te Leuven, én zeer actief Parlementslid. Zij kreeg al veel wetten gestemd die de situatie van mensen in lastige positie meer dragelijk maakt; onder anderen voor mantelzorgers die voor hun ouders zorgen, en zij zorgt ervoor dat “de Liefde geen prijs mag hebben”, doordat zij mogelijk wil maken dat gehandicapte mensen die in een relatie treden, daar niet financieel bij moeten inleveren, en hun zorgbudget mogen behouden. Dat is toch gewoon menselijk en noodzakelijk!
 

Eens te meer merken wij dat Vrouwen in de politiek het leven helpen menselijker maken. Dat zij mensen uit de knel halen, met doordacht en empathisch Beleid!

Vanuit mijn expertise in verband met Volksgezondheid en psychische problemen ben ik getroffen door haar kennis van de situatie in ons land en van de heilzame, wijze standpunten en plannen van Van Hoof. Ik ben er trots op dat zij de christendemocraten van Vlaanderen heeft geïnspireerd in het programma voor de volgende regering grote aandacht aan Geestelijke Gezondheid te bieden.
Op voorstel van Els is het de bedoeling meer aandacht te geven aan zieke mensen én mantelzorgers. 
En ook drie honderd miljoen budget meer te voorzien. 

In dezelfde zin teken ik uit de visie van Koen Geens op, dat hij al goed begrijpt dat het nodig is, om dramatische tragedies zoals de ellendige manier waarop Julie in Antwerpen de dood vond, bepaalde jongeren, die vaak zelf seksueel geweld ondergingen, en die slecht uitgroeien als persoonlijkheid, in een langdurig traject van zorg en begeleiding op te nemen
Ik leer ook dat zulke verkeerd gegroeide persoonlijkheden, zoals Kim De Gelder, ook bij zeer goede ouders kunnen voorkomen!! 

Een bijzonder rijke middag!

 

 

Kris Peeters. De ervaren politicus die ook een abstract doorzicht cultiveert

 

Ook met Kris Peeters, kandidaat voor het Europees Parlement, ging ik op kritisch-aanmoedigende manier in dialoog.  
Ik sprak vanuit mijn expertise en adviseerde niet alleen voor Kanker bestrijden de budgetten te bundelen , maar ook ten dienste van de Geestelijke gezondheidszorg de krachten te bundelen, ook op Europees niveau.
 

Karin Brouwers

Indrukwekkende dame die multifocaal scoort, als moeder van een drieling én Parlementslid én Gemeenteraadslid.

 

 
Tenslotte was het deugddoend en hoopgevend vast te stellen, tijdens de presentatie van parlementslid Karin Brouwers, dat in het programma van de christendemocraten wat betreft MOBILITEIT EN MILIEU & KLIMAAT een van de zevenentwintig aanbevelingen van de Wetenschappers in verband met Klimaat van deze morgen aan de volgende Regering, nu al aanwezig is:
>>>————-> Tegen 2030 mogen alleen nog voertuigen zonder giftige of klimaat verwarmende gassen verkocht worden!!

In de wandelgangen voerde ik nog een fijn gesprek met oud rector KU Leuven, Roger Dillemans; ik haalde nieuwtjes naar boven van gemeenschappelijke kennissen zoals Mark Eyskens, Jos Vaesen en Jan Vander Veken. En ik greep de gelegenheid aan de senior een concreet voorbeeld te geven van hoe hij dertig jaar terug indruk op mij maakte door zijn ongelofelijke vermogen om in woorden uit te drukken wat hij aan het gezicht van iemand zag welke gedachten door diens hoofd gaan!  
Ik mag dat hier even zeggen: heel gewone mensen hebben soms geen idee van de vermogens, de mentale vermogens die Grote Mensen bezitten en toepassen.  
Stef Hublou S. 
 
Plaats van dit bijzondere gebeuren: zaal Patria, georganiseerd voor en door de senioren. Met dank aan o.a. R. PfeyfferFoto’s: Flickr. 
Tekst: copyright S. Hublou S, behalve via de creative commons gebruikelijk bij De Wereld Morgen  

take down
the paywall
steun ons nu!