Grip vzw,

Mensen met een handicap rappen: “Vanaf nu is het wij!”

In de CLIP  “vanaf nu is het wij”, rappen mensen met een handicap over de vele drempels die er zijn, om als volwaardige burgers deel te nemen aan de samenleving.  De inclusierap is een vertaling van het politiek memorandum dat mensenrechtenorganisatie Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) vzw schreef voor politici die deelnemen aan de verkiezingen van 26 mei 2019. Bekijk de clip en kom naar Het Grote Gelijke Kansen Debat 8 mei 19.30u in KVS Bxl.

woensdag 8 mei 2019 12:38
Spread the love

 

Waarom een ‘inclusierap’?

Met een raplied kan je een boodschap brengen op een krachtige manier via ritme en rijmen. In de inclusierap klinkt die boodschap zo:

“Niet meer apart, VANAF NU IS HET WIJ.  ALLEMAAL SAMEN, WIJ HOREN ERBIJ
Iedereen is uniek, iedereen heeft daar recht op. We komen eraan EN WE EISEN EEN PLEK OP”

Dit is het refrein. In de 11 strofen staan verwijzingen naar verschillende domeinen waarop er stappen gezet moeten worden voor inclusie. Zo wordt het concreter. Ondersteuning voor inclusief onderwijs, gewoon wonen aan betaalbare prijzen, voldoende inkomen, een gewone job waar je je talenten in kan gebruiken, als gewone mensen op tv komen, minder administratieve rompslomp, persoonlijke assistentie, …

 

Onze inclusierap is niet enkel een oproep aan politici maar aan alle medemensen om de eis om respect voor het recht op inclusie te steunen. We hopen om hiermee tijdens deze laatste maand voor de verkiezingen als een oorworm ieders brein zullen binnendringen om het recht op inclusie als de normaalste zaak ter wereld te vinden.

Want tot op vandaag wordt er nog te veel bediscussieerd of we wel naar een inclusieve samenleving moeten streven. Nog te vaak wordt er gepleit voor een samenleving waarbij je de keuze kan hebben voor segregatie of inclusie.

GRIP vraagt niets meer en niets minder dan dat we de mensenrechten die voor iedereen gelden ook normaal vinden voor personen met een handicap. Dit betekent het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap serieus nemen en beginnen uitvoeren! Voor de volgende regering(en) start dit bij een masterplan voor inclusie in het regeerakkoord.

 Alle neuzen in de richting van inclusie

Wat moet er onder andere in zo’n masterplan staan? Wat ons betreft minstens de 12 speerpunten die we uit ons politiek memorandum hebben geselecteerd. 12 eieren die de volgende regering moet leggen om inclusie eindelijk echt op de rails te zetten: op onderwijs, werk, wonen, inkomen, enz.

Inclusie wordt een beladen term. Dit is ongelooflijk jammer, maar natuurlijk moeten we voor inclusie gaan. We moeten er juist meer en beter op in zetten om echt kansen te geven om mee te doen. Dit is de boodschap van de mensen in de inclusierap, die ze met fierheid brengen.

Het draagvlak voor inclusie zal afkalven als er halfslachtige maatregelen worden genomen. Wie A zegt moet B zeggen. GRIP vindt dat we tot Z moeten gaan, en dat we er dringend aan moeten beginnen. We moeten volop inzetten op de randvoorwaarden om het te doen lukken. Grote stappen vooruit, op alle domeinen. Alle neuzen in dezelfde richting.

Gelijke Kansen : een zaak voor iedereen!

Dit geldt trouwens niet enkel voor gelijke kansen voor personen met een handicap. Een inclusieve samenleving, toegankelijkheid, bestrijden van discriminatie en vooroordelen en positieve acties voor gelijke kansen komen alle burgers ten goede.

Om de aandacht te vestigen bij politici op dit belang van een stevig beleid voor gelijke kansen op alle vlakken organiseren we Het Grote Gelijke Kansen Debat. Facebook-evenement: https://www.facebook.com/events/276631309943583/

Dit politiek debat is een samenwerking van GRIP, çavaria, Minderhedenforum, furia, Vrouwenraad, ella en RoSa. U bent van harte uitgenodigd!

In dit politiek debat zal het in de eerste plaats gaan over onderwijs en werk waarin er nog steeds sprake is van ongelijke kansen, met een enorme impact op de mensen over wie het gaat. Niet alles kunnen we behandelen in de tijdsspanne van twee uur, met ook inbreng van middenveld en publiek. Natuurlijk gaat het over veel meer domeinen. Onze inclusierap / clip, die vanavond ook zal worden vertoond, maakt duidelijk dat (on)gelijke kansen zich op alle domeinen afspelen.

De titel van de inclusierap ‘Vanaf nu is het wij’ kan je ook zien naar een verwijzing dat we af moeten van het ‘wij-zij-denken’. We zijn allemaal mensen, met mensenrechten, en een beperking, leeftijd, seksuele voorkeur, etc is maar 1 deeltje van de kaleidoscoop aan kleuren die elke mens is.

Hieronder integraal de tekst van de inclusierap. Steunt u onze boodschap dan zou het heel fijn zijn als u het clipje verder wil helpen verspreiden!

 

Vanaf nu is het wij!

Dit is een lied voor alle landgenoten

buren, collega’s, klasgenoten.
We hadden graag een hoofdstuk afgesloten

en met jullie iets nieuws afgesproken

Ik meen wat ik zeg en ik hoop dat ge luistert.

Ik roep het nu luid, er is te lang gefluisterd.

Wat wij willen is geen illusie
Iedereen samen – dat heet inclusie. 

Nu is alles apart en ver van elkaar.
En das jammer, want mensen versterken mekaar.

Waarom gaan wij naar aparte scholen?
Waarom is PAB zo’n administratieve mallemolen? 

Ik wil rondkomen maar ik krijg het niet rond yo.

En mijn kostencijfers stijgen omhoog.
Zelfs geen geld voor een date; dat is intens.

Als ik flirt is het vooral met de armoedegrens…

 

Ik wil gewoon op de bus en gewoon naar mijn werk, 

waar mijn baas al mijn talenten opmerkt.

Ik wil een omgeving die mij versterkt.

Ik heb een beperking – sommigen zijn beperkt.

 

Apart onderwijs dat klinkt van buiten wel schoon.

Liever een normale klas, ik wil hier buiten gewoon.

En ik ben er zeker van, dat is leerrijk.

Zolang de leraar de nodige hulp meekrijgt

 

Laat mij het meeste zelf doen, dat doe ik al jaren

En als ik hulp nodig heb zal ik het vragen. 
Kijk ik wil niet verzuren. Er is een aanbod,

maar ik moet precies passen in uw brochure.

 

Niet meer apart, VANAF NU IS HET WIJ.  

ALLEMAAL SAMEN, WIJ HOREN ERBIJ
Iedereen is uniek, iedereen heeft daar recht op.

We komen eraan EN WE EISEN EEN PLEK OP

 

We willen gewoon wonen, aan straten en pleinen…

en liefst aan betaalbare prijzen.
Gewoon zoals een ander, zelfstandig, niet in groep

Maar ik krijg die woning nooit zonder deftig beroep.

 

Ik heb meerdere talenten en die wil ik gebruiken

Maar op zo veel vlakken sluit de wereld me buiten

de media, is ook eigenlijk niet grappig.

Wij komen in aparte shows en dan lijken we schattig.

 

Weet ge, politici, waar het om gaat.

Inclusie kan pas met ondersteuning op maat.

Dus investeer centen, in meer assistenten.

En laat ons mee beslissen, zelfs zonder complimenten.

Wij hebben eisen, waarvoor wij vechten.

Al wat wij willen zijn gewoon mensenrechten.

We steken de hand uit, laten ons niet meer wegsteken
Samen op pad zodat ge mee aan de weg tekent

 

Niet meer apart, VANAF NU IS HET WIJ.  

ALLEMAAL SAMEN, WIJ HOREN ERBIJ
Iedereen is uniek, iedereen heeft daar recht op.

We komen eraan EN WE EISEN EEN PLEK OP

 

Meer informatie: Tekstschrijver en co-rapper,  opname videoclip,… via https://www.gripvzw.be/nl/artikel/315/rappen-voor-inclusie

 

Over hoe de inclusierap tot stand is gekomen:

Bijna alle mensen die in de CLIP te zien zijn hebben mee nagedacht over inclusie in een workshop met de rapper Roncha. We dachten na over wat inclusie is en welke drempels wij tegenkomen.

Op basis daarvan heeft Roncha zijn eerste versie van tekst gemaakt. Na een aantal verdere aftoetsingen met GRIPpers en met de boodschap en speerpunten van de campagne voor de verkiezingen kwam de definitieve versie van de tekst tot stand.

Een fijne manier van (samen)werken waarin de diversiteit van ervaringsdeskundigheid, inhoudelijke kennis en rapkennis elkaar prachtig aanvulden!

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!