Reportage -

Meer dan 8.000 betogers uit de non-profit op straat

Meer dan 8000 mensen uit de non-profit sector kwamen vandaag op straat in Brussel om de toekomstige regeringen te vragen meer te investeren in zorg, welzijn en cultuur. “Doe iets aan de hoge werkdruk en investeer in meer personeel anders kunnen we in de toekomst geen kwaliteitsvolle zorg meer bieden aan de mensen”, klinkt het. Enkele sfeerbeelden.

dinsdag 7 mei 2019 16:19
Spread the love
“Kwaliteitsvolle zorg, welzijn en cultuur: DOE ER IETS AAN”!

Na de politieke verkiezingen van 26 mei 2019 zullen de nieuwe regeringen in hun programma bepalen welk beleid zij in de komende jaren in zorg, welzijn en cultuur zullen voeren. Met een Nationale Actie vandaag brachten de werknemers uit alle Non-Profit sectoren hun memorandum live naar Brussel. Een duidelijk signaal aan de politieke wereld: “Kwaliteitsvolle zorg, welzijn en cultuur: DOE ER IETS AAN!”

Investeren in kwaliteitsvolle zorg, welzijn en cultuur is absoluut nodig

De investeringen in een voldoende en kwalitatief antwoord op de zorgnoden in de samenleving moeten in de komende jaren worden voortgezet. In tal van gezondheids- en welzijnssectoren is het opboksen tegen complexe noden, wachtlijsten en wachttijden.

Geen besparingen in de sociale zekerheid

De sociale zekerheid komt bij besparingen al te gemakkelijk als een melkkoe in het politieke vizier. Een solide en solidaire sociale zekerheid is het fundament van kwaliteitsvolle, betaalbare en toegankelijke zorg en welzijn voor iedereen. Zonder de garantie om sociale zekerheid te vrijwaren is een voortgezet beleid van degelijke zorg onmogelijk en niet geloofwaardig.

Tienduizenden extra werknemers in de komende jaren

De uitdaging voor de tewerkstelling in de Non-profit in de komende jaren is zorgen voor voldoende instroomvan nieuwe en bijkomende werknemers. Dat is nodig om de groei en de uitbreiding van de sector te realiseren en bovendien als noodzakelijke vervanging van heel wat werknemers die met pensioen gaan.

Tegelijk moet er een antwoord worden geboden op de hoge werkdruk. In teveel situaties loopt vandaag de emmer van de werkdruk over.

De realiteit vandaag is te dikwijls te weinig volk op de werkvloer. Zorg geven aan mensen is geen bandwerk, geen onhoudbare race tegen de klok.

Aantrekkelijke werkomstandigheden

Een beleid van kwalitatieve zorg en welzijn veronderstelt dat je performant moet kunnen werken tegen aantrekkelijke loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers in zorg, welzijn en cultuur. Werkbaar werk is geen theorie. De flexibiliteit kan niet nog meer uit de pan swingen. Een gezonde combinatie van werk en privé moet hoog aan de agenda staan. In de steeds langer wordende loopbanen zijn kwalitatieve arbeidsomstandigheden van steeds groter belang.

Zorg voor de mensen, niet voor de winst

De financiële middelen die de overheid als budget inzet vanuit sociale bijdragen en belastingen dienen voor kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare zorg en welzijn voor iedereen, niet om aandeelhouders winsten uit te keren. Alle politieke praatjes ten spijt, wordt het hoog tijd voor duidelijke regels, garanties en grenzen. De noden in de sector zijn groot waardoor ook op dit vlak alle budgetten moeten worden gebruikt waarvoor ze dienen.

Veranderen om te verbeteren, en niet: ‘veranderen om te veranderen’

In tal van Non-Profit sectoren zijn ingrijpende veranderingen aan de gang, bijvoorbeeld op het vlak van financieringstechnieken en regelgeving.

Nog meer daarvan is wellicht op komst. Verandering moet zonder uitzondering leiden tot verbetering. Niet tot situaties die daarna weer moeten worden hersteld omdat ze niet goed werken of problemen veroorzaken. Bij belangrijke veranderingen is een degelijk sociaal overleg noodzakelijk tussen de overheid en het werkveld.

Vanbij de start van de nieuwe politieke legislatuur zal de Non-Profitsector duidelijkheid vragen over het perspectief van een sociaal meerjarenakkoord

De huidige regeringenhebben, na twee jaar onderhandelen en actievoeren, uiteindelijk een sociaal akkoord met de Non-Profit gesloten voor de periode tot eind 2020. Tijdens de nieuwe legislatuur zal het perspectief van een nieuw sociaal meerjarenakkoord vanaf 2021 voor de Non-Profit aan de orde zijn.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!