Bron: Pixabay
Opinie, Economie, Samenleving, België -

Roep naar méér koopzondagen is bijzonder betrekkelijk

“40% van de shoppers die van buiten Antwerpen komen ziet meer koopzondagen wel zitten. Dat blijkt uit recent onderzoek”. Met die boodschap pakte de Antwerpse regionale zender ATV uit om een recent debat tussen de Antwerpse schepen Koen Kennis (Economie), Unizo, de LBC-NVK en de politieke partij PVDA te promoten.

vrijdag 3 mei 2019 18:23
Spread the love

Maar meer koopzondagen is organiseren is toch vooral een zaak van de handelaars zelf. “Ik ga niet pleiten voor minder koopzondagen maar ook niet voor meer koopzondagen”, verklaarde schepen Kennis tijdens het ATV-debat. “Wij stellen vast wat de consument wil. We gaan als stad niet bepalen wat de handelaars moeten doen.” Een bizarre uitspraak voor een stadsbestuur dat zelf uitpakte met een enquête die in wezen een lans brak voor méér koopzondagen.

De schepen weet heus wel beter. Zones in steden die als ‘toeristisch centrum’ zijn erkend, genieten van afwijkingen op de wetgeving die de sluitingsuren en een wekelijkse rustdag regelt. Als een stad een dossier op tafel legt, bepaalt ze zelf tot waar een toeristische zone precies loopt en heeft ze dus veel impact op wat er gebeurt. De stad heeft niet alleen een vinger in de pap als het over openingsuren gaat; ze bepaalt ook mee welk soort winkels er komt. 

Open kaart graag 

Wie in Antwerpen een nachtwinkel, een gokkantoor of een andere ‘imagoverlagende winkel’ wil opendoen, moet al sinds het vorige stadsbestuur een openingsbelasting van 6.000 euro ophoesten. Daarbovenop komt een jaarlijkse taks van 1.500 euro die ook bestaande zaken moeten ophoesten. Beweren dat een stad alleen maar ‘vaststelt’ en zeker ‘niet bepaalt’, klopt dus niet. We mogen van een schepen toch tenminste open kaart verwachten over het gevoerde beleid? 

Bij het debat over koopzondagen en openingsuren zijn niet alleen de handelaars betrokken. Ook het winkelpersoneel moet zijn zeg kunnen doen, want zij dragen de gevolgen als winkels minder vaak of juist vaker open zijn. Er zijn dus niet alleen gesprekken nodig tussen stad en handelaars; ook de winkelmedewerkers moeten absoluut worden gehoord! 

Druk op sociaal leven 

Wie in de winkel staat, werkt zowat altijd op zaterdag. Op die dagen is er dan ook geen tijd voor het familiaal of sociaal leven, waardoor alleen nog maar de zondag overblijft. De impact op werknemers is enorm: wie in een grote keten werkt, kan 8 zaterdagen per jaar aanvragen, voor de kleine winkels is dat zelfs nog minder. De ratrace van het leven gaat onverminderd door. Iedereen heeft recht op 2 dagen rust per week, zeggen ook de beleidsmakers maar in de praktijk is het dikwijls wel anders.

Nogal wat winkelmedewerkers werken nog altijd in een zesdagenweek, met 1 volledige vrije dag en 2 halve dagen. Werk en privé zijn niet in evenwicht. En hele of halve rustdagen op andere momenten zijn niet hetzelfde als een vrije zondag. Als de maandag je vrije dag is, moet je vroeg uit bed om de kinderen naar school te brengen. ’s Middags is het dan weer stressen om ze op tijd op te halen. Dat geeft toch een heel ander stressgevoel.

E-commerce 

Zijn meer zondagopeningen een antwoord op de e-commerce? Dat is weer zo’n fabeltje. De tijden veranderen nu eenmaal, en digitaal maakt mee deel uit van ‘het nieuwe normaal’. Klanten kunnen zich documenteren op internet en kunnen de producten fysiek komen bekijken, uitproberen of aanpassen in de winkel. Waar ze uiteindelijk iets kopen, hangt af van diverse factoren. Het is zeker niet zo dat je door meer winkelopeningen de e-commerce de wind uit de zeilen haalt. Iemand die online shopt, ga je niet verleiden om te gaan winkelen in een gewone winkel, ook al is die open op zondag. De toekomst is er, zowel fysiek als digitaal.

In die context hebben overheid, winkeliers, werknemers en consumenten gemeenschappelijke belangen. “Wie bij Belgische (web)winkels bestelt, draagt eigenlijk zorg voor de eigen buurt”, zei ondernemer Wouter Torfs onlangs. “Je creëert tewerkstelling in België en het is nog ecologisch ook. Want de pakjes moeten niet uit Duitsland of Nederland komen.”  

Ecologisch verantwoord dus, en je versterkt de lokale economie, wat ook goed is voor de tewerkstelling hier en dus voor het hele maatschappelijke en sociale weefsel in België.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!