Nieuws, Milieu, Samenleving, België - 11.11.11

11.11.11 en regisseur Michaël R. Roskam lanceren kortfilm: ‘Een verkeerde toekomst’

Het klimaatthema mag naar de achtergrond geschoven zijn in het politieke debat, dat is het niet in de hoofden van vele burgers. En zeker niet in de realiteit. Het klimaat druipt op 27 mei niet af. Het klimaat is geen verkiezingsstunt. 11.11.11 maakt zich dan ook zorgen over het gebrek aan politieke daadkracht. Zo vlak voor de verkiezingen is de boodschap van de film ‘Een Verkeerde Toekomst’ dan ook niet mis te verstaan. Want de keuzes die kiezers en politici op 26 mei en daarna (niet) maken, zullen we met z’n allen voelen.

donderdag 2 mei 2019 23:29
Spread the love

Welke erfenis willen onze politici nalaten? Dat is de grote vraag die 11.11.11 en de wereldberoemde regisseur Michaël R. Roskam in de film stellen. De klimaatverandering slaat nu al hard toe, vooral in ontwikkelingslanden. Dat is geen doemdenken, maar de realiteit. 11.11.11 roept politici op om moed te tonen. Om niet terug te plooien binnen de eigen grenzen, maar voluit te kiezen voor internationale samenwerking en solidariteit. En om op lange termijn te durven denken. Dat is niet alleen nodig voor het klimaat, maar ook voor het aanpakken van armoede, ongelijkheid, migratie en mensenrechten.

“De keuzes van vandaag bepalen de wereld van morgen”, zegt Els Hertogen, adjunct-directeur van 11.11.11. “Op 26 mei geven wij politici de sleutel in handen om voor een kantelmoment te zorgen. Een globale uitdaging als klimaat schreeuwt om politici die erkennen dat we voor een crisis staan, maar hier tegelijk daadkracht aan koppelen. Door mens en planeet centraal te stellen, te kiezen voor internationale samenwerking en de samenleving te verbinden eerder dan te polariseren.”

“Vergeet nu even wie er in dit hele klimaatdebat het grote gelijk aan zijn kant heeft staan”, zegt Michael R Roskam. “Denk na aan wiens kant je wil staan als ze ongelijk hebben. Als jouw kind al een tijdje hoest, en de ene arts blijft geruststellend beweren dat het slechts een griepje is, maar een ander beweert bij hoog en laag dat het een longontsteking is, ga je dan ook wachten om te zien wie er gelijk heeft? Ik alvast niet. Ik denk dat we moeten handelen, nu meer dan ooit. Ik weet dat mijn zoon het mij en al die politici zeer kwalijk gaat nemen als blijkt dat onze drang naar geruststelling, zijn toekomst om zeep heeft geholpen. Daarom maakte ik deze kortfilm. Ik wil geen spijt omdat ik niks deed. En daar gaat deze kortfilm over: wie wil welke spijt?”

Met de film lanceert 11.11.11 zijn politieke boodschap in het kader van de federale, regionale en Europese verkiezingen van 26 mei. Het verleden toont dat investeren in internationale samenwerking én solidariteit loont. Op 20 jaar tijd halveerde de extreme armoede wereldwijd. Vandaag geniet 90 procent van de meisjes basisonderwijs, de toegang tot elektriciteit steeg en enkele gaten in het fiscaal systeem werden gedicht. De millenniumdoelstellingen, mensenrechtenverdragen en onderhandelingen binnen de EU en VN waren hiervoor cruciaal. Maar er zijn vandaag uiteraard nog veel uitdagingen. Het is onaanvaardbaar dat nog steeds 1 op 10 personen in extreme armoede leeft, waarvan de helft in Sub-Sahara-Afrika. Ook in België steeg het armoederisico tot 16 procent. Er zijn 68,5 miljoen vluchtelingen wereldwijd en door de klimaatverandering zal dit aantal alleen maar toenemen.

11.11.11 is ervan overtuigd dat we énkel door op lange termijn te denken én door de mens en planeet centraal te stellen tot duurzame oplossingen komen. Want we mogen niemand achterlaten. Dat is het engagement dat beleidsmakers in 2015 zijn aangegaan met de goedkeuring van de Sustainable Development Goals onder Agenda 2030. De tijd dringt: Nog twee legislaturen en de deadline van 2030 is bereikt.?Schrijf mee aan het verhaal van de toekomst. Want de keuzes van nu bepalen de wereld van morgen.

take down
the paywall
steun ons nu!