Bron: Wikimedia Commons
Opinie, Politiek, België - Pax Christi Vlaanderen

VN-conferentie ‘killer robots’: België moet daad bij woord voegen

Een vijfdaagse VN-conferentie over ‘killer robots’ besluit vandaag, 29 maart, over volledig autonome wapensystemen die zonder menselijke controle doelwitten kunnen selecteren en doden. België riep afgelopen week als één van de eerste Europese landen op tot een verbod op zo’n killer robots. Een belangrijke doorbraak, maar de federale regering moet nu ook de daad bij het woord voegen.

vrijdag 29 maart 2019 14:48
Spread the love

Tussen 25 en 29 maart 2019 verzamelden VN-lidstaten in Genève voor een belangrijke internationale bijeenkomst over killer robots. Eind 2019 beslissen de diplomaten of er in 2020 onderhandelingen worden opgestart over een nieuw verdrag dat killer robots verbiedt. 

Pax Christi Vlaanderen is lid van de internationale Campaign to Stop Killer Robots, een internationale coalitie van 100 organisaties uit 54 landen. De afgelopen week coördineerden we mee de lobby-inspanningen richting Europese lidstaten in Genève.

België: verbied killer robots 

België stelde afgelopen week, voor de eerste keer, dat het voorstander is van een internationaal verbodsverdrag. “Er moet duidelijk worden afgesproken welke autonome wapensystemen precies verboden zouden moeten worden. Concreet denkt België aan autonome wapens die in staat zijn te doden zonder enige menselijke tussenkomst”, aldus minister Reynders van Buitenlandse Zaken en Defensie in een persbericht op 23 maart 2019. Deze boodschap werd afgelopen week verschillende keren herhaald door de Belgische diplomaten in Genève. 

Deze opvallende demarche kwam er nadat het federaal parlement al in juli 2018 de regering opriep om mee te werken aan een internationaal verbod. In december 2017 riepen 88 Belgische topexperts in artificiële intelligentie en robotica de regering eveneens op tot steun aan een nationaal en internationaal verbod op killer robots. Opiniepeilingen tonen aan dat er ook bij de Belgische bevolking een enorm draagvlak bestaat voor een verbod op killer robots. In januari 2017, juli 2018 en januari 2019 toonden telkens 2/3 van de Belgen zich een uitgesproken voorstander van een verbod.

De Campaign to Stop Killer Robots reageert tevreden dat de Belgische diplomaten in Genève en vertegenwoordigers van de FOD Buitenlandse Zaken en Defensie de afgelopen maanden hard werkten om tegemoet te komen aan deze verzuchtingen van parlement, wetenschappers en publieke opinie.

Woorden omzetten in daden

Tegelijk roepen we de federale regering op om deze woorden ook om te zetten in concrete daden. “Als het België menens is met het verbieden van killer robots, moet het de komende maanden er effectief voor zorgen dat de Verenigde Naties in 2020 formele verbodsonderhandelingen opstarten”, stelt Mary Wareham, coördinator van de Campaign to Stop Killer Robots. België was in de jaren 1990 en 2000 één van de leidende landen in de totstandkoming van internationale verdragen tegen antipersoonsmijnen en clustermunitie.

Willem Staes van Pax Christi Vlaanderen verwelkomt de intentie van de federale regering om opnieuw aan te sluiten bij die rijke humanitaire traditie, maar roept eveneens op tot verdere concrete actie: “Autonome wapensystemen die zonder menselijke controle doelwitten selecteren en doden zullen niet veel langer meer science fiction zijn. De klok tikt. België moet, zonder uitstel, een leidende rol spelen in de start van onderhandelingen om tot een internationaal verbodsverdrag te komen.”

take down
the paywall
steun ons nu!