Burgers, bewegingen en activisten bezetten deze week de Wetstraat om herziening van artikel 7bis van de Grondwet te eisen, die een bindende klimaatwet mogelijk zou maken. Foto: © Greenpeace / Tim Dirven
Nieuws, Milieu, Politiek, België - Klimaatcoalitie

Klimaatambitie stoot op gesloten deuren van het parlement

Op de dag dat de VN met een nieuw klimaatrapport komt dat niets aan de verbeelding overlaat, hebben onze politici een kans van formaat gemist om de juiste kant van de geschiedenis te kiezen. De bijzondere meerderheid die nodig was voor de herziening van artikel 7bis van de Grondwet is niet behaald in de plenaire zitting. Zoals aangekondigd, stemden CD&V, Open Vld en N-VA tegen deze herziening, die een ambitieuze bijzondere klimaatwet moest mogelijk maken. De mobilisatie zal niet verdwijnen, integendeel.

vrijdag 29 maart 2019 12:51
Spread the love

Ondanks maanden van protesten en stakingen, ondanks een historische actie van burgerlijke ongehoorzaamheid, ondanks de oproepen uit alle sectoren van de samenleving en ondanks tal van rapporten die aantonen dat de gevolgen van klimaatverandering nu al hard toeslaan in sommige delen van de wereld en dat we niet op koers zitten om de doelstellingen van Parijs te behalen – zoals het nieuwe WMO-rapport The State of the Climate 2018 – misten onze politici een gouden kans om te tonen dat ze de urgentie van het klimaatprobleem begrijpen en de stem van de burger horen.

“De bal ligt nu in het kamp van degene die vandaag de ambitie blokkeerden’ zegt Dave Van Meel, ondervoorzitter van de Klimaatcoalitie. “Aan hen nu om te bewijzen dat ze bereid zijn om een voorstel te doen dat een duidelijke koers bepaalt op korte en lange termijn, meer transparantie garandeert en zorgt voor een verbeterde klimaatsamenwerking in België.”

We hebben geen vijf jaar te verliezen

De herziening van artikel 7bis zal dus niet voor deze legislatuur zijn. Maar wij aanvaarden niet dat de deur sluit voor de vijf volgende jaren. We vragen nu om artikel 7bis open te zetten voor herziening tijdens de volgende legislatuur. Er is simpelweg geen tijd om dit debat onmogelijk te maken tot 2024.

Alternatieve voorstellen, waarvoor geen wijziging van de Grondwet nodig is, dreigen een verderzetting van de huidige inactie te bepleiten. Dat toont het voorstel dat CD&V op tafel legt. De amendementen die de partij voorstelt op de klimaatwet die ter discussie staat in het parlement, zorgen voor een uitholling van de ambitie en de instellingen. Met deze aanpassingen mist de wet daadkracht.  

De publieke druk gaat niet meer weg

Wat er ook gebeurt, de mobilisatie gaat niet meer weg. De transitie is volop bezig en er is nood aan daadkrachtig beleid om ze te versnellen.

“We bleven gemobiliseerd na het falen van de top in Kopenhagen en hielden vol tot aan het Akkoord van Parijs”, gaat Dave Van Meel verder, “we zullen hetzelfde doen tot we een klimaatwet en een nationaal klimaatbeleid hebben die volstaan om de klimaatuitdagingen de baas te kunnen.”

Nog twee legislaturen

We verloren een veldslag maar niet de oorlog. Tegen 2030 moet de wereldwijde uitstoot gehalveerd zijn. Er blijven dus nog twee legislaturen over om te handelen en de uitstoot drastisch terug te dringen.

De verkiezingen komen eraan. Alle politieke partijen moeten hun verantwoordelijkheid nemen in het falen van de huidige klimaatgovernance. Het is hierop dat ze zullen afgerekend worden. Dave Van Meel: “De tijden van gebrekkige transparantie en stilstand zijn voorbij. Het is tijd voor samenwerking en ambitie.”

 

De Klimaatcoalitie is een nationale vzw die meer dan 70 organisaties uit het Belgische middenveld (milieubeweging, noord-zuidorganisaties, vakbonden, jeugdraden en burgerbewegingen) verenigt rond klimaatrechtvaardigheid. Ze oefent druk uit op beleidsmakers om krachtige maatregelen te nemen en mobiliseert een breed publiek voor een klimaatvriendelijke en rechtvaardige samenleving.

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!