Bron: Wikimedia Commons
Opinie, Economie, Milieu, Politiek, België - Groen

Uitstel betonstop kost Vlaanderen een fortuin

De Vlaamse Regering heeft niet alleen veel tijd, maar ook veel geld verloren door de betonstop uit te stellen en over te hevelen naar de volgende regering. Dat blijkt andermaal uit een studie van VITO, die stelt dat met een ambitieuze betonstop Vlaanderen tegen 2050 meer dan 25 miljard euro kan besparen. Maar door het uitblijven van een goed wettelijk kader, zien we de omgekeerde beweging.

donderdag 28 maart 2019 11:48
Spread the love

“Elk jaar dat we de betonstop uitstellen, kost het de Vlaamse belastingbetaler honderden miljoenen euro’s per jaar,” zegt Ingrid Pira, Vlaams parlementslid voor Groen. “Deze studie bewijst dat een goed klimaatbeleid net geld oplevert, in plaats van geld kost.”

De betonstop werd met veel bombarie aangekondigd door toenmalig Vlaams minister voor leefmilieu Joke Schauvliege en zou volgens minister-president Geert Bourgeois één van de belangrijkste Vlaamse hefbomen voor een goed klimaatbeleid worden. Recent bleek dat het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen er niet komt voor 26 mei en dat de betonstop dus opgeschoven wordt naar de volgende regering.

“Het is echt jammer dat de Vlaamse regering op 1 maart de handdoek in de ring gooide. De studie van VITO bewijst het: hoe langer we de betonstop uitstellen, hoe meer de factuur blijft stijgen. Veel mensen beseffen dat we door onze manier van bouwen, denk aan lintbebouwing, ontzettend veel open ruimte verliezen. Wat ze vaak niet beseffen, is dat die manier van ontzettend veel geld kost aan riolering, wegen, onderhoud, … En dat betalen we allemaal, elk jaar. Tel daarbij de extra autokilometers en uitstoot door het verspreid wonen en je beseft dat de Vlaamse regering hier een gigantische verantwoordelijkheid draagt door vijf jaar verloren te laten gaan.”

De Vlaamse regering lijkt de hete aardappel dus door te schuiven naar de volgende bestuursploeg, maar eigenlijk is de betonstop vooral een maatregel die geld zal opleveren. Dat blijkt uit de studie die VITO in opdracht van de Vlaamse regering liet uitvoeren. 16 miljard besparingen tegen 2050 bij een betonstop, 25 miljard zelfs bij het uitvoeren van het ambitieuzere plan van Groen.

“De manier waarop we wonen moet aangepakt worden, want het kost de maatschappij enorm veel geld. Natuurlijk moeten mensen vergoed worden als hun bouwgrond wordt omgezet in open ruimte, maar als je die kosten afzet tegen de miljarden winst die we boeken volgens VITO blijft het een gigantische win-win. Mensen hebben vaak onterecht schrik dat een goed klimaatbeleid handenvol geld kost, maar deze studie bewijst net het tegenovergestelde: net voortdoen zoals we bezig zijn, kost handenvol geld.”

take down
the paywall
steun ons nu!