Bron: Pixabay
Opinie, Europa, Politiek - Tine Soens, Philip Freeman

Europese Unie enkel een toekomst als ze haar sociale kompas opnieuw scherp stelt

Of de UK op 29 maart de EU verlaten, dat weten we nog steeds niet zeker. Maar de kans is klein. Vorige week werd het akkoord van May opnieuw weggestemd. Hoe het nu verder moet, is onduidelijk: ‘Chaos reigns’ koppen de Britse kranten terwijl de premier een derde draft van haar akkoord klaarstoomt. De no-deal is alvast geen optie meer. Maar met welke deal de Britten Europa al dan niet naast zich laten liggen, kunnen we niet voorspellen. In al die onduidelijkheid is er wel nog hoop: een tweede referendum waarin jongeren massaal ‘stay’ stemmen.

vrijdag 22 maart 2019 20:21
Spread the love

Daar hopen wij op. De impact van zo’n Brexit valt niet te onderschatten: in België alleen al staan zo’n 10.000 jobs op de helling. De impact is het grootst in de provincie West-Vlaanderen. Vooral de voeding – en textielsector worden erdoor bedreigd. Sectoren met historische banden met het Verenigd Koninkrijk, het Schotse schapenwol liet de Vlaamse textielsector eeuwen geleden al floreren.

In het Verenigd Koninkrijk gaat het om maar liefst 140.000 tot 526.000 mensen die mogelijks hun job zouden verliezen. Dat zijn hallucinante cijfers.

Los van de harde cijfers rond jobverlies, heeft de Brexit ook impact op het imago van Europa. Wij, jongeren zijn opgegroeid met de unieke gedachte dat Europa te allen tijde de vrede zou bewaren. Binnen én buiten haar grenzen. Een solidair en democratisch Europa als voorvechter en pleitbezorger van mensenrechten en democratie, waar ook ter wereld. Zo hebben wij het geleerd, wij hebben het nooit anders gekend.

Wij zijn opgegroeid met de unieke gedachte dat Europa een politiek en economisch project uitrolt, de voorloper is van een groots sociaal project dat ons uiteindelijk allemaal ten goede komt. Een Europa dat staat voor meer welvaart en meer jobs, voor minder armoede en minder ongelijkheid. Wij hebben haast nooit iets anders gekend. 

Wij zien nu een andere realiteit. Een realiteit dat ons beeld van Europa helemaal ondermijnt. Vandaag krijgt de Unie geen blind vertrouwen meer. Heel wat mensen keren Europa de rug toe. Vandaag verlaat een Europese lidstaat misschien de Europese Unie. De afgelopen jaren schoten Europa en haar lidstaten dan ook schromelijk te kort. Sociale dumping tiert welig, waardoor een groep Europeanen hun job verliezen en andere Europeanen onbeschermd werken aan een hongerloon. De Grieken werden naar de marge verwezen omdat de markt belangrijker was dan mensen. Omdat geld en hebzucht in de weg staan van menselijkheid en solidaire acties. Zij die vluchten voor oorlog worden overgelaten aan Turkije, omdat men verantwoordelijkheid weigert te nemen. Nee, we bouwen liever muren.

Het hoeft niet te verbazen dat mensen dit niet langer willen. Mensen verwachten een Europa met een sociaal gelaat. Werk maken van sterke sociale vooruitgang binnen haar grenzen en sterke sociale vooruitgang promoten buiten haar grenzen. Dat moet opnieuw de kerngedachte worden, in plaats van wat sociale gemorrel in de marge. Alleen een radicaal ander Europa zal de Europeanen opnieuw doen geloven in het grote belang van het Europese project.

Wij zijn ervan overtuigd dat de Europese Unie enkel een toekomst heeft als ze haar sociale kompas opnieuw scherp stelt, als ze ook buiten haar grenzen haar reden van bestaan uitdraagt: vrede, solidariteit en het terugdringen van ongelijkheid en armoede. Het kompas weer juist zetten en Europeanen zelf – jong en ouder – weer in het midden plaatsen. Daar gaat het om. Dat is het Europa dat wij kennen. Europa zal sociaal zijn of zal niet zijn. 

Europa is wel degelijk in staat om zichzelf opnieuw uit te vinden, net zoals ze al die jaren geleden deed. Wij blijven daar – ondanks alle uitdagingen waar we samen voor staan – van overtuigd. Maar dan moet de Unie dringend het heft weer in handen nemen, om haar toekomst en die van onze jongeren veilig te stellen.

Tine Soens, Vlaams Parlementslid, sp.a (BE)

Philip Freeman, International Representative, Labour Students (UK)

take down
the paywall
steun ons nu!