Foto: Han Soete
Open brief, Milieu, Politiek, België -

Aan Philippe Close, burgemeester Brussel: “Neem voortouw in het klimaatbeleid”

Week na week komen duizenden jongeren op straat voor het klimaat. Al 10 weken op rij. De reactie van de regering is tot nu toe ondermaats. Men wringt zich in allerlei bochten om het maar niet te moeten hebben over de olifant in de kamer. Een beter klimaatbeleid. Het blijft wachten op een politieke meerderheid die opstaat en de urgentie van het probleem inziet. Liever dan te wachten aan de zijlijn, nemen wij, jongeren van Jeugdbond voor Natuur & Milieu, Youth for Climate, Students for Climate en de studentenraad, verdere stappen.

maandag 18 maart 2019 15:58
Spread the love

We richten ons tot u, in de hoop dat u de uitdaging met beide handen vastneemt en niet wegkijkt. Begin waar politici vandaag in falen. Toon ambitie. Neem als hoofdstad van Europa een voortrekkersrol in de strijd tegen klimaatverandering.

Toen President Trump zich uit het klimaatakkoord van Parijs trok, leek het even alsof andere landen als dominoblokjes zouden volgen. Dat was niet zo. Integendeel, steden in de Verenigde Staten keerden hun rug naar Trumps beslissing en namen het heft in eigen handen. New York wil tegen 2040 CO2-neutraal zijn, Washington DC gaat met een nieuwe energiewet tegen 2032 volledig op hernieuwbare energie draaien en Californië wil haar uitstoot met 40 procent naar omlaag halen tegen 2030 ten opzichte van 1990. Dit zijn maar enkele voorbeelden van hoe steden de nodige stappen nemen die de overheid weigert te overwegen. Geen uitstel, geen gezever, maar kordate acties. Een klimaatbeleid is niet onmogelijk, het vraagt enkel politieke wil en doorzettingsvermogen. Precies wat we nodig hebben als we de temperatuurstijging onder 2 graden Celsius willen houden.

Uw plannen voor Brussel zijn veelbelovend, maar er is meer nodig. Dat zeggen wij niet, dat zeggen wetenschappers die het klimaat al jaren aan een stuk bestuderen. De lat voor klimaatmaatregels moet hoger, enkel zo behouden we een leefbaar klimaat. We moeten beter. Punt gedaan. We hebben nog 11 jaar om ons te bewijzen en het roer om te slaan, vanaf dan kunnen we nog enkel spreken over hetgene wat we ooit hadden kunnen doen. Durf samen met ons de stappen te nemen die nodig zijn. Ambitieuze klimaatdoelstellingen zijn onbetaalbaar? Wacht tot de gevolgen van de klimaatverandering de regel worden in plaats van de uitzondering, dàn wordt het pas onbetaalbaar.

Betrek ons in de plannen van de stad. En niet enkel ons, de jongeren, maar ook zij die niet gehoord worden. Een klimaatbeleid moet sociaal rechtvaardig zijn. Een oplossing die enkel ten voordele is van diegenen die het zich kunnen veroorloven is noch sociaal, noch rechtvaardig. Extreme weersomstandigheden zoals hittegolven raken de meeste kwetsbaren in onze samenleving het hardst, dat konden we afgelopen zomer al waarnemen. Oudere mensen hebben moeite met zich af te koelen. Landbouwers zien hun oogsten mislukken door lang aanhoudende droogte. Dat soort weersomstandigheden gaat alleen maar toenemen en steden gaan door hun dichte bebouwing daar de grootste impact van voelen. Daarom moet er een beleid komen dat iedereen beschermt tegen deze extremen, maar bovenal ze probeert te voorkomen.

Beschouw deze brief als een oproep om met Brussel het voortouw te nemen in het klimaatbeleid, maar beschouw het ook als een uitgestoken hand om met ons in dialoog te gaan, zodat wij als jongeren mee kunnen nadenken over de toekomst van deze stad.

Ondertekend:

Emma De Backer (JNM)

Eline Nicaise (JNM Brussel)

Leandros Kavadias (JNM Brussel)

Hoël Chapelle (JNM Brussel)

Myrthe Van Rompaey (JNM Brussel)

Noé Geubels (JNM Brussel)

Pili Verbinnen (Youth For Climate Brussel)

Joeskine Sabbe (Students For Climate VUB)

Chloé Verlinden (Students For Climate VUB)

Lise Vermeersch (Studentenraad VUB)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!