“Van het minimumloon kan je nu niet leven. Het met amper 10 cent verhogen is dus belachelijk.”

In navolging van de Amerikaanse campagne Fight for 15 wil het ABVV het minimumloon verhogen tot 14 euro. Nu is dat minder dan 10 euro. In de recente loononderhandelingen toonden de werkgevers zich bereid tot een verhoging van 10 cent. Belachelijk, klinkt het bij enkele centrales van het ABVV en dus voerden ze vandaag actie bij het hoofdkwartier van Unizo.

donderdag 14 maart 2019 16:57
Spread the love

Na zes jaar actievoeren is het zover in verschillende Amerikaanse staten en steden. Het minimumloon werd verhoogd – soms zelfs verdubbeld – tot 15 dollar per uur. Het ABVV wil niet achterblijven op de VS en lanceerde de campagne Fight for 14.

Om de druk op de ketel te houden kwamen militanten van enkele centrales van de socialistische vakbond van het ABVV postvatten bij het hoofdkwartier van werkgeversorganisatie Unizo in Brussel.

Unizo was het doelwit van de actie omdat deze werkgeversorganisatie rond de tafel zat bij de recente onderhandelingen over een loonakkoord. “Het minimumloon is nu 10 euro en dat is ongelooflijk laag, daar kan je niet van leven. Eén van de etappes om dat te verhogen tot 14 euro was het interprofessioneel akkoord. In het ontwerpakkoord staat dat het minimumloon met 10 cent verhoogd wordt. Dat is schandalig. Aan dat tempo zijn we nog 80 jaar bezig. Bij Unizo zouden ze rood van schaamte moet zijn om zoiets voor te stellen. Met 10 cent kan je niets doen. Die 14 euro gaan we niet in één keer krijgen, dat weten we. Maar dit is zo belachelijk”, zegt Werner Van Heetvelde, voorzitter van de Algemene Centrale van het ABVV.

Volgens de vakbond is 14 euro per uur wel degelijk haalbaar. “In de VS verklaarden ze de actievoerders aanvankelijk ook zot. Natuurlijk moeten we onderzoeken hoe we dat precies gaan doen. Voor kleine zelfstandigen is meteen 4 euro extra veel. Maar 10 cent er bij is belachelijk. Het gaat ons om keuzes maken en middelen zoeken”, zegt Van Heetvelde. 

Ongelijkheid tussen M en V

In België werken meer dan 1 miljoen mensen voor een uurloon dat lager is dan 14 euro. Per maand komt dat voor een voltijdse job neer op 1578 euro bruto. In sectoren als de schoonmaak, dienstencheques, handel en call centers vind je nog veel mensen die met zo’n loon moeten zien rond te komen.

Het ABVV organiseerde op 14 maart haar jaarlijkse Dag voor gelijk loon v/m. Ook die dag stond in het teken van de 14 euro. Van Heetvelde: “Eén van de problemen van de loonkloof is ook dat heel wat vrouwen in sectoren met lage lonen werken. Een belangrijk deel van de loonkloof kan je oplossen door het minimumloon te verhogen.”

Eind deze maand moet blijken of de achterban van de vakbonden hun fiat geven aan het ontwerpakkoord. “Met deze actie willen we niet onze onderhandelaars afschieten. Zij onderhandelden met de middelen die ze hadden. De loonwet van 96 bepaalt dat je de lonen maar 1,1 procent kan verhogen. Ofwel moet die wet worden aangepast ofwel moet men toelaten dat er iets kan gedaan worden buiten de wet. Deze actie is dus geen voorafname op de stemming over het IPA”, zegt Van Heetvelde.

In het ontwerpakkoord staat nochtans wel een verwijzing naar sociale vrede. Het akkoord moet leiden tot ‘sereniteit en sociale rust in de sectoren en de bedrijven’, een duidelijk oproep om te stoppen met actievoeren. Van Heetvelde: “Het IPA zegt ook dat er een werkgroep moet komen over de verhoging van het minimumloon. Als het IPA wordt goedgekeurd, zal die werkgroep heel belangrijk worden. Als het wordt afgekeurd, zullen we blijven actie voeren. Het akkoord zegt ook helemaal niet dat wij onze acties van Fight for 14 moeten opschorten. We gaan dat sowieso blijven doen. De werkgevers zijn ook met een IPA niet van ons af.”

take down
the paywall
steun ons nu!