Bron: Bond Beter Leefmilieu
Opinie, Economie, Milieu, Samenleving, Politiek, België -

11 cruciale oplossingen voor milieu en klimaat

De volgende regeringen moeten de switch naar een beter milieu en veilig klimaat realiseren, zoveel is duidelijk. Hoe? Dat is voor velen een groot vraagteken. Daarom kruipen de beleidsmedewerkers van Bond Beter Leefmilieu in de huid van Ministers voor de Toekomst en verzamelen ze tot aan de verkiezingen de beste ideeën. “Onze overheden geven bijna 5 miljard subsidies en fiscale voordelen aan klimaatvervuilende activiteiten. Gebruik dat geld als hefboom voor de vergroening”, zegt Mathias Bienstman, beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu.

dinsdag 12 maart 2019 14:33
Spread the love

De Vlaamse woonbonus kost jaarlijks 1,2 miljard euro en drijft enkel de woningprijzen op. Bedrijfswagens en professionele diesel kosten 2,4 miljard euro en zorgen voor langere files en meer luchtvervuiling. De industrie krijgt jaarlijks voor 650 miljoen gratis rechten om te vervuilen. En de landbouw 500 miljoen om niet rendabele grootschalige productie en de veestapel in stand te houden. “Als de overheden die bijna 5 miljard inzetten voor emissievrije voertuigen, energiezuinige woningen, schone industrie en duurzame landbouw, zal de vergroening vleugels krijgen”, concludeert Bienstman.Klik op de grafiek om deze te vergroten. Bron: Bond Beter Leefmilieu

Het zijn de eerste 4 van 11 cruciale maatregelen die het Ministerie voor de Toekomst naar voren schuift. Andere maatregelen gaan in op de haalbaarheid en aantrekkelijkheid van de transitie. Zo zijn zwerfvuil, geluidsoverlast en luchtvervuiling de milieuproblemen die de Vlaming het meeste ergeren. Met statiegeld en emissievrije steden kunnen we zorgen voor een nette, stille en gezonde leefomgeving. 

11 prioriteiten voor het volgende Vlaamse en Federale regeerakkoord

Betaalbaar

1. Vorm de woonbonus om tot een klimaatbonus voor energiezuinige woningen.
2. Bouw het aantal salariswagens af en maak alle bedrijfswagens emissievrij voor 2025. 
3. Koop schoon Europees staal en cement en bescherm tegen oneerlijke concurrentie.
4. Hervorm landbouwsubsidies en stimuleer plantaardige voeding.
5. Voer een groene taxshift door: fossiel wordt duurder, elektriciteit en circulaire diensten goedkoper.
6. Geef wie voor zon kiest een goed rendement.

Haalbaar

7. Maak groene verwarming betaalbaar door slim te bouwen. 
8. Investeer meer in fiets, openbaar vervoer en binnenvaart.
9. Maak de betonstop waar en voorzie meer ruimte voor bos en natuur. 

Aantrekkelijk

10. Voer statiegeld in en zet in op hoogwaardige recyclage en hergebruik van verpakkingen.
11. Realiseer emissievrije steden tegen 2030: het einde van verkeerslawaai en luchtvervuiling.

Gezocht: meer Ministers voor de Toekomst

De beleidsmedewerkers/ministers zullen hun 11 prioriteiten verspreiden op sociale media, waar ze tegelijk een oproep lanceren aan iedereen, van experts over ondernemers tot bezorgde burgers: word ook Minister voor de Toekomst en deel je eigen voorstellen. Beleidscoördinator Mathias Bienstman: “Want om tot groene regeerakkoorden te komen, is er nood aan zwermintelligentie: elkeen kan vanuit z’n eigen context een waardevolle bijdrage leveren. Het Ministerie voor de Toekomst zal als een megafoon optreden voor de beste ideeën en deze ook uitdragen bij de beleidsmakers. Dit is hét moment om de krachten te bundelen.”

 

Surf naar Facebook, Twitter en www.bondbeterleefmilieu.be/ministerievoordetoekomst, volg alle Ministers voor de Toekomst en word er vooral ook zelf een: deel je idee met de hashtag #ministerievoordetoekomst.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!