Bron: Wikipedia
Milieu, Politiek - Sara Stefanini

Costa Rica heeft al zijn ‘Green New Deal’

De Costa Ricaanse president Carlos Alvarado Quesada heeft een ambitieus economisch plan voorgesteld om de uitstoot uit transport, bouw en zware industrie sterk te beperken. De resolute keuze voor nieuwe technologieën moet de economie “groen en uitstootvrij” maken.

zaterdag 2 maart 2019 00:45
Spread the love

De strategie mikt op tien focusgebieden in verschillende economische sectoren, waaronder een groene belastinghervorming, digitalisering, een nieuwe aanpak van buitenlandse investeringen, meer transparantie en onderwijs. 

“Costa Rica beseft dat de vergroening de grote taak is van onze generatie, en we willen het eerste land ter wereld zijn dat daarin slaagt”, zei Alvarado Quesada bij de voorstelling van het plan. “We maken van die vergroening het hart van onze nationale ontwikkeling, publieke investeringen en langetermijnstrategie.”

Uitstekend voorbeeld

Het is niet de eerste keer dat Costa Rica grote klimaatambities verkondigt: eerdere regeringen beloofden al het land klimaatneutraal te maken in 2021. Maar amper twee jaar voor die deadline lijkt dat onmogelijk: hoewel de elektriciteitsproductie nu voor 95 procent uit hernieuwbare bronnen komt, blijven auto’s dieseldampen uitstoten en is de industrie nauwelijks veranderd.

Het plan van de nieuwe president vernoemt dan ook geen specifieke uitstootdoelen, maar legt wel concrete inspanningen vast op korte, middellange en lange termijn om de groene groei een duwtje in de rug te geven. De voormalige VN-klimaatbaas Christiana Figueres, zelf van Costa Rica, noemde het al een “uitstekend voorbeeld dat navolging verdient in de rest van de wereld”.

Elektriciteit

Het plan stelt dat elektriciteit de belangrijkste energiebron moet worden in het transport, woningen, en de commerciële en industriële sectoren tegen 2050. Alle stroom die daarvoor nodig is moet afkomstig zijn van hernieuwbare energie. 

In het transport wil de regering dat een kwart van alle nieuwe auto’s uitstootloos is tegen 2035 en alle nieuwe auto’s tegen 2050. Ook de uitstoot uit vrachtverkeer moet met een vijfde dalen tegen 2050. 

Tegen 2030 moeten alle nieuwe gebouwen gericht zijn op een lage uitstoot, terwijl de energie-intensieve industrie groei en uitstoot moet ontkoppelen tegen 2050. De overheid wil tegen dat jaar ook oplossingen om afval in te zamelen, te sorteren en te verwerken. Over drie jaar moet er al een plan zijn om de methaanuitstoot uit afval te verminderen. 

Toename bos en groen

Wat betreft de landbouw en grondgebruik mikt het land op de meest geavanceerde technologieën om voedsel te produceren en de veeteelt te beheren. Het bosoppervlak in het land moet toenemen van 52 tot 60 procent, en het groenoppervlak in de steden moet toenemen. 

Costa Rica is een van de weinige ontwikkelingslanden die een absoluut en onvoorwaardelijke doelstelling hebben ingediend bij de VN onder het klimaatakkoord van Parijs tegen 2030. Het land wil de netto-uitstoot onder de 9,37 miljoen ton houden, wat neerkomt op een vermindering met 25 procent tegenover 2012.

Benzine- en dieselwagens uitfaseren was een van de verkiezingsbeloftes van Alvarado Queseda toen hij eind april vorig jaar verkozen werd. Costa Rica is ook gastland voor een voorbereidende vergadering voor de COP25-top later dit jaar in Chili.


Dit artikel is oorspronkelijk verschenen op Climate Home News.

take down
the paywall
steun ons nu!