Foto: Han Soete
Wereld, Samenleving -

De jeugd laat van zich horen, maar niet overal

Terwijl de jeugd in eigen land via het klimaatprotest sterk op de voorgrond treedt, wordt hun stem op wereldvlak heel wat minder gehoord. “Globaal gezien worden jongeren vergeten op vlak van onderwijs en werkgelegenheid”, stelt een ontnuchterend rapport van de Verenigde Naties.

vrijdag 22 februari 2019 20:12
Spread the love

In het Jeugdrapport van het Departement voor Economische en Sociale Zaken van de VN (UN DESA) wordt met aandrang gevraagd om meer aandacht te hebben voor jongeren. De noodzaak om in de jeugd te investeren is hoog, het zijn zij immers die onze toekomstige wereld vorm moeten geven en ervoor moeten zorgen dat we de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in 2030 zullen halen, staat er te lezen.

“Jongeren worden altijd voorgesteld als de fakkeldragers en de uitvoerders van de 2030-Ontwikkelingsagenda”, zegt het rapport. “En toch ervaart de jeugd, op slechts enkele jaren verwijderd van de deadline, wereldwijd een gebrek aan onderwijs, opleiding en werkgelegenheid. Bovendien zijn de vooruitzichten op beterschap weinig rooskleurig.”

Hoge vs lage inkomens

Vandaag maken de 1,2 miljard jongeren tussen 15 en 24 jaar wereldwijd 16 procent van de globale wereldbevolking uit. Maar ondanks inspanningen op vlak van betere informatie en technologie is naar school gaan er voor velen nog niet bij. Wereldwijd gaan 260 miljoen kinderen jonger dan 19 jaar niet naar school; onder hen zijn 142 miljoen jongeren tussen 15 en 19 jaar.

In de hoge-inkomenslanden werkt 84 procent van de jongeren de tweede helft van het secundair onderwijs af, in lage-inkomenslanden is dat maar 14 procent. Daarbovenop blijkt dat bijna één op drie kinderen uit de armste gezinnen nooit naar school is gegaan.

Kinderen van vluchtelingen

Het rapport heeft ook aandacht voor vluchtelingenkinderen en vreest dat zij een erg hoog risico hebben om een bijkomende “verloren generatie” te worden.

“Een verloren generatie wordt niet enkel gekenmerkt door lege klaslokalen, speelplaatsen die oorverdovend stil zijn, of kindergraven. Een verloren generatie is er een waar alle hoop sterft bij zij die nog leven”, zegt Gordon Brown, de VN-speciale gezant voor Onderwijs.

In totaal 75 procent van de vluchtelingenkinderen die de secundaire schoolleeftijd hebben bereikt, zit niet meer op school. In Bangladesh, Kenia en Pakistan gaat het over 95 procent.

99 procent kan geen hoger onderwijs aan

In Nigeria – het dichtstbevolkte land in Afrika – gaan 13 miljoen kinderen niet naar school, dat is het hoogste aantal ter wereld voor één enkel land. Er heerst een verwoestend conflict in het noorden van het land dat mensen op de vlucht heeft doen slaan naar andere regio’s.

Als er niets verandert, zal naar schatting 80 procent van de tieners onder vluchtelingen nooit een secundaire schoolloopbaan starten, en 99 procent zal uiteindelijk nooit hoger onderwijs aankunnen. Volgens het rapport zijn er nu al meldingen van jongeren die zelfmoord plegen omdat ze geen onderwijs hebben genoten en daardoor geen uitzicht hebben op een toekomst.

Volgens onderzoek van Artsen zonder Grenzen in het Griekse vluchtelingenkamp Moria zou een kwart van de kinderen zichzelf verwonden, een suïcidepoging ondernomen hebben of daar regelmatig aan denken.

Onzichtbare generatie

“Kinderen van tien jaar zouden vol hoop en opwinding moeten zitten over het leven dat hen toelacht. In plaats daarvan bereiken ons verhalen van jonge jongens die zo wanhopig zijn dat ze een zelfmoordpoging hebben ondernomen”, zegt Brown. “Dit is geen verloren generatie, het is een onzichtbare generatie.”

Zonder degelijk onderwijs zijn er wereldwijd steeds meer jongeren die uit de boot vallen en hun kansen op een goede baan zien slinken. De jeugdwerkloosheid neemt de laatste jaren nog toe en telt momenteel 71 miljoen jonge mensen. Zelfs zij die wel een baan vinden, leven in veel gevallen toch in armoede.

UN DESA wijst met dit rapport dan ook op de noodzaak om dringend actie te ondernemen, in beter onderwijs te voorzien voor jongeren en werk te maken van meer banen voor deze doelgroep. De twee voorwaarden hangen ook nauw samen met andere ontwikkelingsdoelen zoals bijvoorbeeld gendergelijkheid (SDG 5), gezondheid (SDG 3) en ongelijkheid verminderen (SDG 10).

 

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op www.zelfmoord1813.be.

take down
the paywall
steun ons nu!