Bron: Memorandum 'De mensen, niet de markt' van Vlaams ABVV.
Nieuws, Economie, Milieu, Samenleving, Politiek, België - Vlaams ABVV

Memorandum Vlaams ABVV: De mensen, niet de markt

Voor het Vlaams ABVV is het duidelijk: het beleid van de afgelopen 5 jaar maakt het voor een pak mensen moeilijker eerder dan eenvoudiger. Sociale maar ook maatschappelijke uitdagingen steekt men te vaak in een marktlogica. Wie niet meekan in die logica, wordt gelabeld als onwillig. Daar wil de socialistische vakbond met 54 slimme en sociale voorstellen onder de titel 'De mensen, niet de markt' verandering in brengen.

woensdag 20 februari 2019 15:41
Spread the love

Vlaams beleid

De afschaffing van de werkhervattingstoeslag voor ouderen, het inperken van aanmoedigingspremies tijdskrediet, strengere voorwaarden voor opleidingssteun, de afbouw van premies voor een overstap naar een lichtere job, schrappen van het ervaringsfonds en de aanmoedigingspremie landingsbanen. Het is maar een greep uit werkgelegenheidsinitiatieven die de regering Bourgeois afbouwde.

Betaalde stages en werkervaringsinitiatieven voor jongeren veranderden in formules voor onbetaald werk. Er werd bespaard op de VDAB. Voor kansengroepen blijft het moeilijk om in Vlaanderen aan de slag te raken. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt blijven ze ondervertegenwoordigd.

De vermarkting van het beleid is geen goede zaak voor de Vlaming, vooral niet aan de onderkant van de samenleving. Gezinnen krijgen steeds meer administratieve en financiële last te dragen. Huurders zien hun huurwaarborg naar 3 maanden stijgen. De elektriciteitsfactuur swingt de pan uit, openbaar vervoer en zorg worden duurder en het aanbod schiet te kort …

UitdagingenBron: Memorandum ‘De mensen, niet de markt’ van Vlaams ABVV.

Zorgt de vermarkting dan in het algemeen voor meer welvaart? Helaas. De kinderarmoede neemt toe, 1 op 8 groeit op in armoede. 45,9 procent van de werklozen leeft in armoede, dat cijfer stijgt. Zelfs bij wie werkt is er nog 5 procent met een armoederisico. 1 op 5 mensen met een laag inkomen stelt doktersbezoek uit. 1 op 3 ouderen leeft onder de armoededrempel, 3 op 4 kan de rusthuisfactuur niet betalen met zijn of haar pensioen. Het aandeel huiseigenaars is voor het eerst sinds WOII afgenomen. 52 procent van de huurders besteedt meer dan 30 procent van zijn inkomen aan huur. 47 procent van de huurwoningen is van onvoldoende kwaliteit. 

Tenslotte zit bijna 4 op 10 Vlamingen in een job met problematische werkdruk. 780.000 werknemers kampen met werkstressklachten. De werkbaarheidsgraad zit op het laagste peil sinds de start van de metingen en blijft dalen, ondanks het engagement van de Vlaamse regering om de werkbaarheid naar 60 procent te brengen tegen 2020 (nu 51 procent).

Antwoorden

In antwoord op deze treurige vaststellingen werkte het Vlaams ABVV 54 voorstellen uit, gebundeld in 5 thema’s onder de titel De mensen, niet de markt.

Een greep uit de voorstellen:

  • Een groeiend aantal eenoudergezinnen (14,2 procent) haalt het niet in een stelsel dat op tweeverdieners is gestoeld. Daarom vragen we naast de armoedetoets een eenoudertoets.
  • Enkel hooggeschoolden halen hun pensioen in goede gezondheid. Garandeer voor iedereen10 gezonde jaren na het pensioen.
  • Gebruik big data om vacatures te screenen op discriminatie door werkgevers.
  • De Vlaamse regering blijkt allerminst kampioen klimaataanpak. Wij pleiten voor eenkenniscentrum klimaatneutrale en circulaire economie.
  • De werkrace tegen de tijd is uit de tijd. Wij pleiten voor collectieve arbeidsduurvermindering.
  • Steek werknemerschap en sociale zekerheid in de eindtermen, zodat jongeren sterker en met kennis van zaken op de arbeidsmarkt komen.
  • Voer een maximumfactuur in voor het secundair onderwijs en maak wat nodig is om de eindtermen te halen gratis.
  • Biedt jongeren een betaalde en zinvolle werkervaring aan binnen een jaar na afstuderen.
  • Spreek werkgevers aan op hun vestigingskeuze en garandeer een volledige terugbetaling van duurzaam woon-werkverkeer.
  • Democratiseer de toegang tot energiebesparing en voorzie renteloze leningen.Bron: Memorandum ‘De mensen, niet de markt’ van Vlaams ABVV.

 

ABVV Brussel, het Vlaams ABVV en ABVV federaal communiceren vandaag tegelijk over hun memorandum voor de respectieve verkiezingen. Voor de meeste mensen gaat het immers niet over het beleidsniveau, maar over de resultaten.

take down
the paywall
steun ons nu!