Opinie -

Venezuela: militair avontuur onder voorwendsel van humanitaire hulp

De voorbije weken zijn alle ogen terug op Venezuela gericht. De VS en haar bondgenoten hadden een nieuw plan uitgedokterd om de regering van Venezolaans President Maduro omver te werpen.  Maar de door de VS georkestreerde 'zachte' staatsgreep, door parlementsvoorzitter Juan Guaido  te erkennen als President van Venezuela in plaats van zittend President Maduro, heeft niet gezorgd voor het verwachte effect. 

maandag 18 februari 2019 15:22
Spread the love

Maduro behoudt steun van volk en leger

President Maduro blijft voorlopig stand houden en geniet nog van voldoende steun in eigen land. Getuige daarvan zijn de massale betogingen ter ondersteuning van zijn Presidentschap en tegen VS-inmenging. Er kwamen de voorbije weken zowel duizenden oppositie aanhangers, maar ook regeringsaanhangers op straat.

Cruciaal momenteel is ook de blijvende loyaliteit van het Bolivariaanse nationale leger aan de regering van Maduro. Ook op het internationale toneel, staat Maduro minder geïsoleerd dan wat je op het eerste gezicht zou denken. Zelfs Europa is erg verdeeld over de Venezolaanse crisis en besliste om in te zetten op bemiddeling bij een nieuw proces van dialoog tussen regering en oppositie. 

Opgevoerde blokkade

Dit zeer tegen de zin van de Verenigde Staten. Het was Nationaal Veiligheidsadviseur John Bolton, die openlijk op het nieuws verklaarde dat Noord-Amerikaanse multinationals er veel baat zouden bij hebben, als de regering Maduro valt. Op die manier krijgen Noord-Amerikaanse bedrijven betere toegang tot de Venezolaanse oliemarkt en de andere strategische grondstoffen die het land bezit.

Om verder druk te zetten, heeft de  Amerikaanse regering haar internationale politieke en mediacampagne geïntensifieerd. Ze breidde onder andere de economische sancties tegen Venezuela uit. Sinds eind januari is ook de vitale Venezolaanse oliesector onderhevig aan sancties en loopt Venezuela  miljoenen aan olie-inkomsten mis. De VS blokkeert nu ook Venezolaanse fondsen in buitenlandse banken. 

Geblokkeerde hulpgoederen? 

De gebeurtenissen van de laatste week tonen dat de  VS zich voorbereidt op een nieuwe stap in het offensief tegen Venezuela: een militair avontuur, maar onder het mom van ‘humanitaire hulp’. Het was Guaido zelf, die al meerdere malen op een erg mediagenieke manier op die humanitaire hulp vanuit de VS aandrong. Hij gaat nogal prat op zijn imago van redder van het Venezolaanse lijdende volk. De VS antwoordde dat ze alles in het werk gingen stellen om een hulpkonvooi vanuit Colombia het Venezolaans grondgebied binnen te brengen.

De regering Maduro maakte van in het begin al duidelijk dat zij zo’n hulpkonvooi vanuit de VS geen toestemming zou geven Venezuela’s grondgebied binnen te dringen. ”Als de VS werkelijk iets willen doen, dat ze dan de blokkade tegen Venezuela opheffen en onze fondsen vrijgeven’ stelt Maduro terecht. 

Intussen werd alles in het werk gesteld om de houding van de Venezolaanse regering die de hulpkonvooi niet wil toelaten, als een misdaad tegen de mensheid af te schilderen. Symbolisch daarvoor is de Tienditas brug aan de grens tussen Colombia en Venezuela.

Het was VS buitenlandminister Mike Pompeo die een foto van de geblokkeerde brug op zijn Twitter postte. Met daaraan gekoppeld een oproep aan de regering om de brug onmiddellijk de heropenen en de noodzakelijke humanitaire hulp voor het stervende Venezolaanse volk binnen te laten. 

Blijkt eigenlijk dat die brug al drie jaar geleden is afgewerkt, maar nog nooit geopend is wegens een grensdispuut tussen Colombia en Venezuela. Al meer dan 18 maanden staat de wegblokkade (aan Colombiaanse kant ) er al. Dat valt duidelijk te bewijzen via google maps.

De Venezolaanse regering heeft de brug aan Venezolaanse kant enkel wat versterkt, door er containers te plaatsen. Het klopt dus helemaal niet dat de Venezoalaanse regering die brug vorige week pas heeft geblokkeerd. Toch ging het beeld de ganse wereld rond.  

Ook de VRT berichtte erover. “Hoe slecht moet de Venezolaanse dictator Maduro wel zijn , als hij een grote en drukke 8-baanse brug blokkeert om geen humanitaire hulp toe te laten” is wat veel mensen beginnen denken, bij het zien van deze foto. Een goed voorbeeld van een sterk staaltje mediamanipulatie. 

Hulp versus voorbereiding invasie 

De regering is ervoor behoed dat samen met de hulpmiddelen er ook wapens en ander oorlogsmateriaal kan binnengesmokkeld worden. De regering Maduro heeft alle redenen om daarvoor te wantrouwen. Vorige week werd in Miami, nog een container in beslag genomen op weg naar Venezuela, met een impressionant gesofisticeerd wapenarsenaal aan boord.  

In de aanloop van de oorlogen tegen Joegoslavië, Irak en Lybië, nam de VS bovendien ook haar toevlucht tot soortgelijke humanitaire voorwendselen , als opstap naar een oorlogsscenario.

Bovendien zijn tussen 6 en 10 februari 2019 verschillende militaire transportvliegtuigen naar de Rafael Miranda Airport in Puerto Rico, de vliegbasis San Isidro in de Dominicaanse Republiek en andere Caribische eilanden die een strategische locatie hebben, gevlogen.  Dit zonder  kennisgeving aan de regeringen van die landen.

Deze vluchten zijn opgestegen vanuit Amerikaanse militaire faciliteiten van waaruit Special Operation Troops en US Marine Corps eenheden opereren. Deze eenheden zijn in het verleden al ingezet voor geheime operaties, ook tegen leiders van andere landen. 

Isabelle Vanbrabant is medewerkster bij Cubanismo.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!