Bron: Vzw Tout Bien - Okidoki
Aankondiging, Samenleving, België - Vzw Tout Bien - Okidoki

Exhibitie Doorsopenday.be op KU Leuven campus Kulak om thematiek van zelfdoding bespreekbaarder te maken

“Hey hoe gaat het?”, ijvert voor de preventie van zelfdoding door jongeren in Vlaanderen. Met het initiatief Doorsopenday.be wenst de vzw Tout Bien - Okidoki samen met KU Leuven campus Kulak werk te maken van een samenleving waarin mensen terug de deuren open zetten voor elkaar en met elkaar praten. Voor het project werd de kunstenaar Jean Ayawo Koumy aangesproken en werd een labyrint gecreëerd met 12 geschilderde deuren en met 21 poppen.

dinsdag 12 februari 2019 18:21
Spread the love

De tentoonstelling kadert in de missie van de vzw om het taboe te doorbreken dat in onze samenleving heerst rond zelfdoding om zo de Belgische suïcidecijfers terug te dringen naar Europese gemiddelden. Voor KU Leuven campus Kulak kadert deze tentoonstelling in een ruimer aanbod van initiatieven en ondersteuning rond het thema zelfdoding. Na het startschot van Doorsopenday.be, te Gent in september vorig jaar, wordt de tournee Doorsopenday.be verder gezet met de opening ervan vandaag op de campus van de KU Leuven Kulak. Later dit jaar zullen ook de universiteiten van Brussel en Namen de exhibitie op hun campussen organiseren.

Wat willen we bereiken?

Met 18 zelfdodingen op 100.000 inwoners is België één van de trieste Europese koplopers. In Vlaanderen stappen wekelijks 21 mensen uit het leven. Eénduidige verklaringen voor deze cijfers zijn er niet, maar studies tonen aan dat de Belg en zeker ook de Vlaming minder snel naar buiten komt met zijn of haar problemen. Ook het stigma om psychologische hulp te zoeken, is nog steeds groot.

KU Leuven campus Kulak is zich bewust van deze thematiek en wil graag mee het taboe rond zelfdoding doorbreken. Daarom verwelkomt de campus de Doorsopenday.be tentoonstelling in de week van 11 februari. 

KU Leuven campus Kulak streeft er naar een plaats te zijn waar iedereen aanspreekbaar is. Naast het meewerken aan campagnes wordt er dan ook actief ingezet op profielen die snel signalen kunnen opvangen en gepast kunnen ageren. Dit gaat van de studietrajectbegeleiders in de faculteiten over de pastores van onze universitaire parochie tot de zorgcoördinator en de stafmedewerker psychosociale begeleiding. Tenslotte biedt Kulak zelf ook workshops en sessies aan rond thema’s zoals veerkracht, angsten en onzekerheid en mentale weerbaarheid voor studenten.

Vicerector KU Leuven en campusrector Piet Desmet: “Als campus willen we mee taboedoorbrekend en sensibiliserend werken rond dit thema. De tentoonstelling is één van de manieren waarop we dit als campus aanpakken. Via de tentoonstelling kunnen onze staf en onze studenten op een ongedwongen manier met de problematiek kennis maken. Een aantal van onze studenten engageren zich bovendien om de bezoekers aan de tentoonstelling rond te leiden en folders te verdelen aan medestudenten en andere bezoekers.”

Waarom deze tentoonstelling?

Jean Louis Coppers wilde, nadat zijn zoon op 22-jarige leeftijd uit het leven stapte, niet bij de pakken blijven zitten en startte 2 jaar geleden met de vzw “Tout Bien – Okidoki” het initiatief “Hey hoe gaat het?” op. Door middel van diverse acties wenst de vzw het taboe te doorbreken dat er – nog steeds – heerst rond zelfdoding.

Met dit initiatief wil de vzw de samenleving alert maken opdat zij signalen tijdig zou herkennen en het probleem benoemen en bespreekbaar maken. De tentoonstelling die opgevat is als een labyrint met 12 deuren en 21 poppen, maakt gebruik van de symboliek rond deuren zoals voor een gesloten deur staan, aan de deur kloppen, een voetje tussen de deur, een deur op een kier … Sommige van de 21 poppen zijn aangekleed en vertolken burgers waarin iedereen zich kan herkennen.

De boodschap is duidelijk: een gemeenschap bewerkstelligen waarin mensen terug de deuren openzetten voor elkaar en liefde en leed delen. Er werd voor 21 poppen geopteerd omdat er per week 21 mensen uit het leven stappen in Vlaanderen.Jean Koumy:

Kunstenaar Jean Ayawo Koumy (Lomé, 22 juni 1961) werd aangesproken omdat hij er in slaagt zijn levensvreugde, enthousiasme en positivisme over te brengen in zijn werken.

Barbara Sarafian, meter van het project is blij met deze tweede editie van de tentoonstelling: “Doorsopenday.be symboliseert wat we moeten bereiken in onze maatschappij. Vroeger stonden deuren open, we leefden dichter bij elkaar en systematisch werd liefde en leed gedeeld. We moeten terug naar een maatschappij met oprechtere aandacht voor elkaar.

Onderzoek toont aan dat onze samenleving machteloos lijkt te staan tegenover de aanpak van psychische problemen bij o.a. jongeren die tot suïcide kunnen leiden. Met dit initiatief willen we werk maken van een samenleving waarin mensen terug de deuren open zetten voor elkaar. Door begripvol in te gaan op de gevoelens van iemand creëer je een gespreksklimaat waarin de persoon zijn verhaal van verdriet kwijt kan.”


Meer info:

Programma: De tentoonstelling (vrije toegang) loopt van maandag 11 tot en met vrijdag 15 februari 2019 telkens tussen 9 en 15 uur.

Locatie: KU Leuven Campus Kulak Kortrijk – Stuhu, E. Sabbelaan 53 bus 7513 – 8500 Kortrijk

 

Over vzw “Tout Bien – Okidoki” – campagne “Hey hoe gaat het ?”

De vzw werd opgericht in april 2016 met als doel het informeren over zelfdoding en de preventie ervan, het bespreekbaar maken van zelfdoding en het bevorderen van de communicatie daarrond, ook naar de media toe.

De vzw zal activiteiten en acties organiseren met het oog op fundraising ter financiering van bestaande projecten en organisaties rond zelfdoding.

Om haar doelstellingen te bereiken overlegt de vzw met diverse partners zoals overheid en universiteiten.

Met “Hey hoe gaat het?” lanceert de vzw niet alleen zijn sensibiliseringscampagne maar geeft hiermee eveneens het startschot voor fondsenwerving.

Meer info op www.heyhoegaathet.be

 

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!