Tihange. Bron: Wikipedia
Opinie, Economie, Milieu - Leo Tubbax

“ENGIE Electrabel wil een nucleair containerpark in Tihange installeren”

ENGIE Electrabel is eigenaar van de site van Tihange, waar het toestemming heeft om kernreactoren te exploiteren tot 2025. Op maandag 11 februari kondigde de exploitant de bouw aan van een enorm containerpark dat tenminste tot in 2100 ter plaatse zal blijven.

dinsdag 12 februari 2019 22:48
Spread the love

DESinformatie

Het gebrek aan transparantie eigen aan het nucleaire bedrijf werd duidelijk van bij de ”uitnodiging tot de infoavond. De “Avis à la population” waarin dit werd aangekondigd was zo geschreven dat alleen een jurist of een activist dit begreep. Het ging erom “de tijdelijke opslagcapaciteit van verbruikte splijtstofassemblages te vergroten”, wat verder “een verpakkingsoverslagplaats” werd. Het woord “nucleair” verschijnt niet.

Toch zijn deze “verpakkingen” in feite containers die in de openlucht worden bewaard, zoals bij Intradel. De enige burgers aan wie de “Avis” was gericht waren die van Hoei en de gemeenten binnen een straal van 5 km. De hal van het Atheneum was daarom niet erg vol.

De vragen die ‘s avonds werden gesteld aan de heer Bainier, de huidige directeur van de fabriek in Tihange, brachten al snel een aantal problemen aan het licht die meneer Bainier probeerde te vermijden.

Radioactiviteit

Inderdaad, wat in deze “verpakkingen” wordt geborgen, zijn gebruikte splijtstofstaven, maar deze zijn nog radioactiever dan nieuwe staven. De kernsplijting en het opnieuw samenstellen van de atoomkernen geeft aanleiding tot zeer radioactieve en zeer langlevende elementen – 240.000 jaar voor Plutonium. Droge opslag is een beetje veiliger dan het gebruik van de afkoelbekkens.

Maar niets in het geplande gebouw zal toelaten om in te grijpen in het geval van een scheuring van een van de containers: de passieve ventilatie kan niet worden afgesneden, de containers zijn als in de openlucht. Er is geen koelbekken aanwezig om in geval van een incident of een beschadigde container te koelen.

Te groot

Dit geplande gebouw is ontworpen om ongeveer 3.500 assemblages te houden. Volgens onze berekeningen zullen er echter slechts 1.500 assemblages worden gebruikt in Tihange in 2025, bij de geplande stopzetting van de uitbating van de reactoren. Waarom creëerde men ruimte voor 2.000 extra assemblages, zo niet om ze op te slaan? Mr. Bainier bleef het antwoord schuldig.

Dit gebouw ligt in de buurt van Bierset, waar vrachtvliegtuigen van TNT en Lachs opstijgen. Lachs is een vrachtvervoerder die uit en naar Israël vliegt, inclusief met munitie. Kunnen het gebouw in kwestie en zijn containers de impact van een van deze grote jets weerstaan? Mr. Bainier geeft toe dat het gebouw daaraan niet zal weerstaan. De containers overleefden het om van een trein te worden gegooid. Maar een trein gaat langzamer dan een vliegtuig en de impact van de schok is een veelvoud van het kwadraat van de snelheid.

Voor altijd

Het grootste probleem is waarschijnlijk het gebrek aan definitieve berging. Omdat de “opslag” in de zeebodem in 1982 werd opgegeven, werd de HADES-oplossing gecultiveerd en dit afval diep begraven in argilliet. Deze oplossing is nu ook verlaten, de geologische laag is niet diep en ook niet dik genoeg. Al spreekt men vandaag van tijdelijke opslag tot 2100, het zou veel definitiever kunnen worden. De stad Hoei zou dan voor altijd uitgerust zijn met een nucleair containerpark. Het is onwaarschijnlijk dat de bevolking instemt met dit enorme project, indien de burgers behoorlijk geïnformeerd worden. Overheden en media hebben een belangrijke rol te spelen, want dat gebeurde tot nu toe niet.

Leo Tubbax is woordvoerder van Nucleaire Stop Kernenergie.

take down
the paywall
steun ons nu!