Bron: Dokters van de Wereld
Opinie, Samenleving, Politiek, België - Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld reageert op rapport van Comité P over politiegeweld tegen transmigranten

Dokters van de Wereld heeft kennisgenomen van het rapport van Comité P betreffende “de controle en opsluiting van transmigranten door de politie naar aanleiding van grootschalige bestuurlijke aanhoudingen”. Comité P maakt daarin de aanbeveling voor "de oprichting van een specifiek afhandelcentrum voor onderschepte migranten". Dokters van de Wereld raadt dat sterk af en stelt een onthaal- en oriëntatiecentrum voor transmigranten voor.

woensdag 6 februari 2019 22:59
Spread the love

Deze publicatie van Comité P is een belangrijk signaal van transparantie.

Ter herinnering: in oktober 2018 bracht “Dokters van de Wereld – Médecins du Monde” een rapport uit waarin gewag werd gemaakt van ernstig misbruik bij bepaalde politiediensten. De methoden van onderzoek tussen beide rapporten variëren, maar de aanbevelingen in beide rapporten gaan dezelfde richting uit. Comité P vertrekt vanuit de ervaringen bij de politiediensten, Dokters van de Wereld interviewde 440 transmigranten volgens een wetenschappelijk onderbouwde methode. 

Commité P legt de nadruk op het positieve gedrag bij sommige politiediensten. Dokters van de Wereld ziet zich genoodzaakt om bepaald zorgwekkend gedrag bij andere diensten of teams te benadrukken. 25 procent van de door Dokters van de Wereld geïnterviewde migranten maakte gewag van politiegeweld. Commissie P identificeert 5 klachten. Het is duidelijk dat voor een migrant onderweg in ons land, het indienen van een klacht bij de politie wegens politiegeweld een quasi onmogelijke opdracht is.

We willen de aandacht vestigen op een belangrijk deel van het rapport: het Comité P maakt de aanbeveling voor “de oprichting van een specifiek afhandelcentrum voor onderschepte migranten”.

Dokters van de Wereld vraagt samen met andere ngo’s en de betrokken gemeenten niet te wachten op het moment van arrestaties om de migranten bijeen te brengen en te kiezen voor de oprichting van een onthaal- en oriëntatiecentrum. Een dergelijk centrum zal het mogelijk maken voor de migrant om stil te staan bij zijn of haar parcours waarbij de Belgische autoriteiten de migranten tegelijk kan wijzen en informeren over hun rechten en plichten. 

Het is noch opportuun, efficiënt en houdbaar om het gewicht van de problematiek van transitmigranten bij de politiediensten te leggen. Een onthaal- en oriëntatiecentrum zal leiden tot minder politie-interventies en een afname van het geweld.

Vandaag liggen de elementen op tafel om samen constructief te werken aan oplossingen voor iedereen, zowel migranten als politie.

take down
the paywall
steun ons nu!