Opinie - Christelijke Mutualiteit

Ziekenhuizen financier je niet met patiëntenfacturen van duizenden euro’s

Drieduizend patiënten betaalden in 2017 meer dan 10.000 euro aan ereloonsupplementen bij ziekenhuisopnames. Voor tienduizend patiënten liep het bedrag op tot meer dan 5.000 euro. Ruim 37.000 keer bedroeg de factuur meer dan 3.000 euro. Een studie van het Intermutualistisch Agentschap (IMA) toont nog maar eens aan dat de ereloonsupplementen in ziekenhuizen de pan uit swingen. ‘Steeds meer zijn we op weg naar een gezondheidszorg met twee snelheden’, zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp. ‘We moeten af van die supplementen.’

dinsdag 5 februari 2019 11:18
Spread the love

Het IMA publiceerde vandaag haar studie over de ereloonsupplementen in ziekenhuizen. Het analyseerde daartoe de ziekenhuisfacturen van alle leden van de zeven mutualiteiten in ons land. De belangrijkste vaststelling: de groei van het volume ereloonsupplementen zet zich door. Het risico om als patiënt geconfronteerd te worden met een heel hoge factuur neemt fors toe.

Tussen 2015 en 2017 nam het totale volume ereloonsupplementen toe van 531 naar 563 miljoen euro. De gemiddelde jaarlijkse groei van deze supplementen is daarmee 2,5 keer hoger dan die van de officiële honoraria (3 tegenover 1,2 procent). Het aantal patiënten dat meer dan 5.000 euro aan ereloonsupplementen betaalt voor één opname, is ten opzichte van 2014 met 40 procent toegenomen.

Geen probleem, de hospitalisatieverzekeringen betalen toch alles terug, is de berustende houding van sommigen. ‘Ze verliezen uit het oog dat niet iedereen een hospitalisatieverzekering heeft, dat veel hospitalisatieverzekeringen geen onbegrensde dekking bieden en dat de premies voor hospitalisatieverzekeringen hoog kunnen oplopen’, weerlegt Luc Van Gorp. ‘Bovendien, door de stijgende ereloonsupplementen, worden ook de hospitalisatieverzekeringen duurder.’

Verzekering

Dat is meer dan verontrustend. ‘Steeds meer evolueren we naar een gezondheidszorg met twee snelheden’, gaat Luc Van Gorp verder. ‘Wie zich een hospitalisatieverzekering kan veroorloven, krijgt de beste omkadering en kan zich een verblijf op een eenpersoonskamer permitteren. Wie dat niet kan, moet met minder tevreden zijn. Als gezondheidsfonds willen wij deze richting niet uit. Iedereen heeft recht op betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg.’ 

Daarom pleit CM voluit voor de afschaffing van de supplementen. ‘Eenpersoonskamers zouden de norm moeten worden. Dat is echter alleen mogelijk als de supplementen verdwijnen. Dat is haalbaar. Zonder supplementen zijn er ook geen hospitalisatieverzekeringen meer nodig. Een deel van het geld dat op die manier vrijkomt bij iedereen die een premie betaalt, kunnen we dan overhevelen naar de verplichte ziekteverzekering. Een correcte en transparante financiering van zowel ziekenhuizen als artsen is het uiteindelijke doel.’ 

Openheid

CM reikt de hand uit naar de sector om naar oplossingen te zoeken. ‘Om tot een correcte financiering te komen, is er nood aan transparantie. Hoe verdelen ziekenhuizen en artsen de supplementen onder elkaar? Wat gebeurt er met deze financiële middelen? Natuurlijk hebben ziekenhuizen en artsen inkomsten nodig. Maar patiënten opzadelen met facturen van duizenden euro’s is niet de juiste manier om die te vinden. Laat ons daar samen komaf mee maken, in het belang van de patiënt.’

take down
the paywall
steun ons nu!