Bron: Wikipedia
Opinie, Economie, Samenleving, Politiek, België -

Langdurig zieken die deeltijds werken blijken zwaar gesjareld

In België zijn ongeveer 400.000 mensen langer dan 1 jaar ziek. Een deel van die mensen krijgt van de medisch adviseur de toestemming om deeltijds aan de slag te gaan. Zij krijgen hiervoor een stuk loon van de werkgever en een aanvullende uitkering van het RIZIV uitbetaald door de ziekenfondsen. De federale regering, in het bijzonder minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld), heeft beslist dat hierop moet worden bespaard.

vrijdag 25 januari 2019 21:43
Spread the love

Per 1 april 2018 liet ze de regels veranderen voor het berekenen van de toegestane activiteit bij arbeidsongeschiktheid. En dat was spijtig genoeg géén aprilgrap. 

Besparen op de kap van langdurig zieken, die nog heel graag aan de slag willen zijn, is pervers. Het getuigt van weinig respect voor deze werknemers, die in veel gevallen al worden geconfronteerd met hoge medische kosten. Hun situatie is echt geen pretje.

Ik ben een werknemer van bijna 58 jaar en heb 41 jaar werkervaring op de teller staan. Zes jaar geleden kreeg ik te horen dat ik lijd aan hemochromatose (te veel ijzer in het bloed) en aan een aandoening van de stofwisseling met een hele resem ongemakken en beperkingen waarbij de klok niet meer terug te draaien is. Van diverse kanten hoorde ik dat ik het maar beter kon vergeten om nog te werken. Toch had ik de wil en de motivatie om weer aan de slag te gaan, ook al is het dan maar deeltijds.

Opnieuw gaan werken

Na 21 maanden ziek thuis te zijn geweest, ben ik met het akkoord van de medisch adviseur opnieuw gaan werken. Zij het slechts twee dagen per week. Na 14 maanden ben ik opnieuw uitgevallen, deze keer voor 12 maanden. Sinds 1 juni 2017 werk ik weer twee dagen per week. De medisch adviseur gaf mij een toestemming van onbepaalde duur. Stilletjes hoopte ik om in dit regime te kunnen blijven draaien tot aan mijn pensionering.

Op woensdag 21 maart 2018 viel er een brief van mijn ziekenfonds CM in de brievenbus. Groot was mijn verbazing toen ik las dat mijn uitkering van het RIZIV – een bijpassing naast het kleine loon dat ik nu verdien – zou veranderen. Het kostte me veel moeite om de brief te ontcijferen. Uiteindelijk besefte ik dat het om een pure besparingsmaatregel ging, met dank aan Maggie en de hele regering-Michel.

Deze ‘fijne’ informatie bereikte mij amper tien dagen voor de verandering zou worden toegepast. Dat vond ik beneden alle peil. Bovendien heeft deze nieuwsgierige burger, die de actualiteit volgt, nergens maar dan ook nergens iets gelezen of gehoord over deze trieste ingreep. Of hoe deze regering, nu in lopende zaken, geruisloos bespaart op de kap van langdurig zieken!

Toestemming beperkt in de tijd

De looptijd van mijn deeltijds werk wordt ook nog eens beperkt in de tijd. Sinds 1 april 2018 kunnen nieuwe langdurig zieken van hun medisch adviseur alleen nog voor maximaal 2 jaar de toestemming krijgen om deeltijds te werken. Mensen zoals ik, die al in dit statuut zaten, zouden voor 1 april 2019 de boodschap krijgen dat de ‘onbepaalde periode’ zal worden omgezet in maximaal 2 jaar.

In een brief van 18 januari 2019 kon ik lezen dat ik tot 5 mei 2020 deeltijds mag werken. Daarna kan dat misschien worden verlengd àls mijn medisch adviseur akkoord gaat. Wat dan met mijn verworven recht: het feit dat ik eigenlijk een toestemming had van onbepaalde duur? Waarom moet ik en moeten zoveel andere langdurig zieken die deeltijds aan het werk zijn, met deze onzekerheid over hun langetermijnsituatie worden opgezadeld? Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat de medische situatie van de meeste langdurig zieken zodanig zal verbeteren dat ze weer voltijds kunnen werken.

Op zich vind ik het goed dat langdurig zieken worden aangemoedigd om opnieuw te werken. Deeltijds, of zelfs voltijds, als dat voor hen mogelijk is. Persoonlijk ben ik blij dat mijn werkgever me de kans heeft geboden om deeltijds terug te keren.

Waarom altijd straffen?

Ik ben het wel fundamenteel oneens met maatregelen die langdurig zieken nodeloos straffen of onzeker maken. Zulke maatregelen zijn in mijn ogen alleen maar contraproductief. Is dit de manier om meer langdurig zieken het werk te laten hervatten? Neen, dit is een zeer onrechtvaardige besparing die zonder veel blikken en blozen wordt doorgevoerd.

Met deze regering is het al te vaak meer van hetzelfde. Straffen in plaats van een positief beleid voeren en aanmoedigen. In dit geval wijzen ze liever met het vingertje naar werknemers die écht niet hebben gevraagd om langdurig of zelfs ongeneeslijk ziek te worden. Ik ben dit soort ‘beleid’ kotsbeu.

Ook de ziekenfondsen en de vakbonden gaan niet geheel vrijuit. Zij hebben allemaal vertegenwoordigers in het beheerscomité van het RIZIV, en waren dus al langer op de hoogte van wat de regering van plan was.

Zonder slag of stoot zijn de langdurig zieken ferm gesjareld.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!