Bron: Wikipedia
Samenleving, Politiek, België - Yassin Akouh

Wet tegen onverdoofd slachten per 1 januari ingevoerd: maar er lijkt nog veel onduidelijk

Jaarlijks worden er op 1 januari nieuwe wetten ingevoerd. Dit jaar zit er een wet tussen waardoor er in de Vlaamse slachthuizen niet meer onverdoofd geslacht mag worden. Dit decreet werd op 7 juli 2017 door de Vlaamse regering goedgekeurd en gepubliceerd. Vele moslims maken zich zorgen omtrent deze nieuwe wet.

woensdag 23 januari 2019 22:54
Spread the love

Brief van Marokkaanse Federatie van Moskeeën in Vlaanderen

De Federatie van Marokkaanse Moskeeën in Vlaanderen kwam op 27 december 2018 naar buiten met een brief waarin meer uitleg staat over de manier die wordt toegepast bij het verdoofd slachten in Vlaanderen. In de brief staat onder andere dat De Raad van Theologen van de Moslimexecutieve in 2010 een FATWA-RAPPORT heeft uitgegeven, waarbij het onverdoofd slachten als de correcte islamitische methode wordt geacht.

Een platform van de moslimgemeenschap heeft een raadsman aangesteld om de zaak van het onverdoofd slachten te verdedigen. “Er werd onder andere een klacht ingediend bij de rechtbank in Brussel en eveneens de Raad van State. Momenteel loopt er een klacht bij het Grondwettelijk Hof te Brussel”, aldus de Federatie van Marokkaanse moskeeën in Vlaanderen in hun brief.

Moslimgemeenschap blijkbaar niet goed geïnformeerd

De student Rachid Azzou was enigszins op de hoogte van het verbod, maar verwachtte niet dat die effectief zou worden doorgevoerd. Dat vanwege de weerstand van zowel de Joodse als islamitische gemeenschap. “Ik vind dat de Moslimexecutieve en de imams in de moskeeën meer hadden mogen doen om dat naar ons te communiceren. Er was blijkbaar een brief opgesteld door de Federatie van Marokkaanse moskeeën in Vlaanderen. Die heb ik nooit ontvangen”, vertelt Azzou. 

De student ondernam zelf actie en vroeg de Vlaamse minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts om uitleg in een tweet, waarop iemand reageert dat het verbod in beroep behandeld zal worden. Weyts reageert met: “Het parlement heeft zich uitgesproken. Die democratische uitspraak wordt niet opgeschort omdat deze of gene een juridische beroepsprocedure aanhangig maakt.”

Onverdoofd geslacht vlees uit Wallonië

Yassin Akouh ging op bezoek bij een halal slager – op de Antwerpse Turnhoutsebaan – en vroeg om meer uitleg. De slager zei dat hij zijn vlees haalt uit Wallonië, daar is de wet niet van kracht. Volgens de slager moet men zich momenteel geen zorgen maken. “Als er geen halal vlees meer was dan zou ik gewoon de deuren sluiten”, aldus de slager. Momenteel is er nog geen wettelijke verandering voor het Gewest Brussel. Vanaf 1 september 2019 zal de wet ook in praktijk gaan in het Gewest Wallonië.

take down
the paywall
steun ons nu!