Foto: ACV Bouw, Industrie & Energie
Economie, Samenleving, Politiek, België -

67.778 handtekeningen tegen maatregelen van regering-Michel I

Een eerste lading petities met maar liefst 67.778 handtekeningen is maandag 21 januari overhandigd aan het kabinet van de minister van Werk door een afvaardiging van ACVBIE, ACV-CSC METEA en LBC-NVK voor werkbaar werk, menselijke eindeloopbanen en respect voor zware beroepen af te geven.

dinsdag 22 januari 2019 15:42
Spread the love

Half december ging er een delegatie van militanten van ACV bouw – industrie & energie (ACVBIE) langs op het kabinet van minister van Werk Kris Peeters om haar bezorgdheden over de onaanvaardbare maatregelen van de regering-Michel I te uiten.

De regering verhoogde onder andere de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar, de instapleeftijd voor een landingsbaan van 55 naar 60 jaar en sneed hard in het recht op SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag), meer bepaald voor mensen met een zwaar beroep en een lange loopbaan (40 jaar).Foto: ACV Bouw, Industrie & Energie

Op maandag 21 januari ging een afvaardiging van ACVBIE, ACV-CSC METEA en LBC-NVK langs op het kabinet van de minister om een eerste lading petities met maar liefst 67.778 handtekeningen voor werkbaar werk, menselijke eindeloopbanen en respect voor zware beroepen af te geven. De petitie zal actief blijven en kan via deze link online ondertekend worden: http://werkbareloopbaan.petitie.be/.

Voor de werknemers is de maat meer dan vol! Ze hebben een absolute nood aan een nieuw kader voor eindeloopbaanregelingen, net zoals aan ernstige koopkrachtverhogingen.Foto: ACV Bouw, Industrie & Energie

take down
the paywall
steun ons nu!