Zapatista vrouwen in Mexico. Bron: Flickr
Open brief, Samenleving, Politiek - Vertaald door globalinfo.nl

Open brief voor solidariteit en steun aan de Zapatista’s

"Wij uiten onze bezorgdheid over de situatie van de Zapatista-gemeenschappen en de inheemse volkeren in Mexico, vanwege de toenemende hoeveelheid projecten op het gebied van mijnbouw, toerisme, agro-industriële infrastructuur en andere projecten die hun grondgebied en hun manier van leven schaden”, signaleren meer dan 800 persoonlijkheden, organisaties, verenigingen en collectieven uit verschillende landen, waaronder Arundhati Roy, Toni Negri, David Graeber ...

vrijdag 18 januari 2019 16:06
Spread the love

Brief voor solidariteit en steun aan het verzet en de autonomie van de Zapatista’s (Januari 2019)

Wij, academici, intellectuelen, kunstenaars, activisten en mensen van goede wil, evenals organisaties, verenigingen en collectieven uit verschillende landen, tonen onze solidariteit en steun voor het EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) op een cruciaal moment in haar geschiedenis; we verwerpen de huidige campagne van desinformatie, leugens en laster die zich tegen hen ontwikkelt in Mexico en daarbuiten.

Voor ons, net als voor veel mensen over de hele wereld, is de Zapatista-strijd een voorbeeld van verzet, van waardigheid, coherentie en politieke creativiteit. 25 jaar geleden was hun “Ya Basta!” een ingrijpende gebeurtenis en een van de eerste belangrijke reacties op de neoliberale globalisering, die de weg vrijmaakte voor de kritiek op een model waarvan de triomf toen absoluut en definitief leek. Het was ook, en is nog steeds, een uitdrukking van de gerechtvaardigde strijd van de inheemse bevolking tegen de overheersing en minachting die ze eeuwenlang hebben doorstaan, en van de uitoefening van hun recht op autonomie.

Zelfbestuur door de bevolking, dat de Zapatista’s door hun Raden van Goed Bestuur hebben geïmplementeerd, is een voorbeeld van echte en radicale democratie die breed gedeelde ambities over de hele wereld kan voeden, en het waard is te worden bestudeerd op alle faculteiten Sociale Wetenschappen op deze aardbol. De opbouw van Zapatistische autonomie vertegenwoordigt de constante, eerlijke en kritische zoektocht naar een wezenlijk alternatief en emancipatorisch project om de uitdagingen te beantwoorden van een wereld die steeds verder lijkt weg te zinken in een diepe crisis op economisch, sociaal, politiek, ecologisch en menselijk niveau.

Wij uiten onze bezorgdheid over de situatie waar de Zapatistische gemeenschappen en de inheemse volkeren van Mexico mee te maken hebben, vanwege de toenemende hoeveelheid projecten op het gebied van mijnbouw, toerisme, agro-industriële infrastructuur en andere projecten die hun grondgebied en hun manier van leven schaden, zoals aangekaart door het Nationaal Inheems Congres en de Raad van Inheems Bestuur. Op dit moment maken we ons vooral zorgen over de grote projecten die door de nieuwe Mexicaanse regering worden gepromoot, zoals de Transisthische Corridor, de aanplant van een miljoen hectare bomen voor de agro-industriële sector en de slecht betitelde “Maya-trein”, die onlangs nog als een vernedering en provocatie werd bestempeld door subcommandant Moisés, woordvoerder van het EZLN.

Naast de verwoestende milieueffecten van dit project en van de massale ontwikkeling van het toerisme die het wil teweegbrengen, constateren we de gretigheid waarmee de werkzaamheden voor de ‘Maya-trein’ op 16 december werden gelanceerd, onder het mom van een pseudo-ritueel voor Moeder Aarde, wat aan de kaak werd gesteld door de woordvoerder van de Zapatistas als een onaanvaardbare misdaad. We zijn bezorgd dat er een nieuwe aanval op de inheemse gemeenschappen wordt voorbereid waarbij geen achting meer is voor de verplichting tot een raadpleging van de bevolking vooraf, die vrij en geïnformeerd moet zijn, zoals voorzien in het OIT-Verdrag 169 en de Verklaring van de VN over Inheemse Volkeren, wat neerkomt op het overtreden van internationale verplichtingen die toch door Mexico zijn geratificeerd.

We delen de afwijzing door het EZLN van grote projecten die ernstige gevolgen hebben voor de zelfbestuurde gebieden en op het levensonderhoud van de inheemse volken, met name de Maya-volkeren die in het zuidoosten van Mexico wonen. We veroordelen bij voorbaat elke agressie tegen de Zapatista-gemeenschappen, hetzij rechtstreeks vanuit de Mexicaanse staat, hetzij via “civiele” groepen, gewapend of ongewapend.

We houden de Mexicaanse regering verantwoordelijk voor elke confrontatie die kan optreden bij de uitvoering van deze grote projecten, uit een verouderd, niet vol te houden en vernietigend model van ontwikkeling, waartoe werd besloten door de toppen van de macht en in openlijke overtreding van de rechten van de oorspronkelijke volkeren. We doen een beroep op mensen van goede wil om de huidige desinformatie te overwinnen over zowel de Zapatista praktijk als de grote projecten die zijn gestart, en alert te blijven op het risico van agressie tegen Zapatista-gemeenschappen en inheemse bewoners in Mexico.

 

Ondertekenaars: (zie onderaan de Spaanstalige versie hier)

Deze open brief is vertaald en eerder gepubliceerd door globalinfo.nl.

take down
the paywall
steun ons nu!