Lieve Anuna

Lieve Anuna

vrijdag 18 januari 2019 14:56
Spread the love

Lieve Anuna,

Ik schrijf jou persoonlijk aan, maar mijn boodschap is gericht naar de hele generatie Z waar jij de voorbije dagen het uithangbord van bent geworden.

Men dacht dat jullie enkel naar schermpjes staarden als zielloze zombies. Men schreef dat jullie Instagramnarcisten waren. Men vergeleek jullie aandachtsspanne met die van een goudvis. Men dacht dat individualisme de enige resterende gemene deler was en dat jullie in een sociale mediabubbel leefden. Mijn god, Anuna, wat was men verkeerd. 

De onderschatting van generatie Z

Jullie settelen niet voor de suburbane fata morgana en het Bourgondische hedonisme die ons als wortels werden voorgehouden. Die bedrijfswagen kan jullie gestolen worden. Op jullie verfoeide smartphoneschermpjes deelden jullie informatie en verontwaardiging.  Over petrochemische vervuilers die de hand boven het hoofd worden gehouden. Over vleesconsumptie en industriële landbouw die in stand worden gehouden tegen beter weten in. Onder de oppervlakte van jullie hashtags en emoji’s, borrelde het van woede en goede ideeën. Men heeft  jou en je hele generatie onderschat. Pet af. Men dacht dat jullie apathisch op de sofa zouden hangen met een tablet, wachtend op een verloren toekomst, maar jullie stonden in de ijskoude regen op straat, precies wanneer het nodig was.

Klimaatwroeging

Mijn generatie voelt spijt en wroeging, klimaatwroeging. Dit had ons protest moeten zijn, maar dan 10 jaar geleden. Wij torsten ook diezelfde idealen toen we jullie leeftijd hadden. We droomden van het amazonewoud op onze Greenpeacekaften, verfoeiden multinationals en kochten Worldshakes. We fulmineerden tegen de vadsige zelfgenoegzaamheid van de babyboomers. Wij, wij zouden het anders doen. In 2008 werd mijn generatie midscheeps geraakt door een financieel-economische crisis. Hongerige geldwolven, too big to fail, brachten onze wereld op de rand van de afgrond. Voor het eerst in ons leven voelden we ons echt machteloos en verloren. Ons zelfvertrouwen smolt, parallel met de poolkappen, als sneeuw voor de zon. De daaropvolgende socio-economische malaise groeide uit tot hét trauma dat onze generatie voor goed zou tekenen. De hebzucht en ongebreideldheid had voor onze geboorte als sluipend gif de moraal van onze ouders verziekt. De toxische mix die we erfden ontplofte in ons gezicht. Wij, tieners van toen, hadden er geen verhaal tegen. Er kwam geen progressieve tegenstroom, integendeel. We werden in slechtbetaalde spartelloopbanen gemanoeuvreerd en onze moraal werd gebroken. Collectivisme ruimde plaats voor flexi-jobs.  Nastreven van individueel geluk werd het hoogst haalbare goed en maakte ons vleugellam. En als het even niet meer lukte, konden we swipen in zo’n mindfulness e-book -wat een vooruitgang!.  De onzekerheid, de schrik dat de hemel op onze hoofden zou vallen heeft ons uiteengespeeld en ons vooruitgangsoptimisme gekraakt. Wat overbleef waren zelfverwijten en angst, veel angst.

Terugkeer naar een collectief bewustzijn

De voorbije dagen was jij in het nieuws. Plots stond je daar, met een blos op de wangen van de kou, maar zonder vrees. Je straalde van overtuiging. Samen met jouw generatie veroverde je de Brusselse straten en onze harten. De sociale media bleken niet enkel een magafoon voor narcisme, maar ook een verbindend medium voor hogere idealen. Hadden wij die spreekbuis toen maar gehad!

In het enthousiasme van jouw vastberaden blik vonden ik en mijn leeftijdsgenoten terug wat we nooit echt verloren waren. Jouw generatie wakkert opnieuw een vuur aan dat stiekem nooit gedoofd was. Jullie pikten de draad op van het collectieve bewustzijn, dankzij het internet -je weet wel, dat door onze ouders en jullie grootouders zo verguisde medium. Maar niet zo door ons. Wij voelen geen tweespalt met jouw generatie. In tegendeel voelen we verbinding en goesting om samen de hemel te bestormen en de toekomst te veranderen op een cruciaal keerpunt in ons tijdsgewricht. Onze steun, die heb je. Laat die oude krokodillen maar grommen in de marge. De toekomst wacht op ons.

 Hoogachtend, namens generatie Y.

Foto: www.thebulletin.be

take down
the paywall
steun ons nu!