Women and Children First. Excercises in Awareness

donderdag 17 januari 2019 16:23
Spread the love

Vrouwen en kinderen eerst. De uitspraak stelt dat vrouwen en kinderen eerst gered moeten worden. Een privilege dus? Hoe denken we daar vandaag over? Hebben bepaalde groepen nog voorrechten, hebben ze daar überhaupt recht op? Volgens onze grondwet is iedereen gelijk, kan je je dan beroepen op privileges? Of gelden alle regels voor iedereen, ‘full stop’? Het recht kennen we, maar wat is rechtvaardig?
Kom mee denken, debatteren, beleven, kijken en luisteren. We hebben het in de ruime zin en vanuit verschillende hoeken over privileges, verworven rechten en (rechtvaardige) zorg. Dit via gesprekken, workshops, dans, (lunch)performances en nog meer. Dit zeer diverse programma wil het onzichtbare zichtbaar en bespreekbaar maken.  
Een oefening in bewustwording — en oefening baart kunst  
Vooruit trekt met Women and Children First een nieuwe rode draad doorheen de hele werking en programmatie van het huis. We gaan verder dan de podia van onze Theaterzaal, Balzaal en de toog van ons Café. Als kunstinstelling is Vooruit ook een denk- en werkplaats waar de maatschappij van morgen gemaakt, bedacht en besproken wordt. Dat doen we met artiesten én publiek, met onze medewerkers en met al wie zich geroepen of aangesproken voelt. 
 
Wees welkom. 
 
van di 29.01 t/m za 03.02 
meer info & tickets via vooruit.be

take down
the paywall
steun ons nu!