Oproep, Samenleving, België - Hart Boven Hard

Hart boven Hard lanceert volksbevraging met 23 ideeën voor de volgende regering

Burgerbeweging Hart boven Hard wil minstens 23.000 mensen bevragen over 23 alternatieven voor het huidige beleid. Online of op papier kunnen zij kiezen voor die voorstellen waar de volgende regering volgens hen prioritair werk van moet maken.

donderdag 17 januari 2019 17:31
Spread the love

De volksbevraging gebeurt gelijktijdig in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, dankzij samenwerking met het Franstalige platform Tam Tam. Zes thema’s liggen voor: klimaat, werk, diversiteit, belastingen, gezondheidszorg en sociaal-economisch beleid.

De volksbevraging past in een nationale campagne van Hart boven Hard en Tam Tam rond Artikel 23 van de Belgische grondwet, dat stelt dat ‘ieder het recht heeft een menswaardig leven te leiden’. Meer specifiek noemt het artikel het recht op arbeid, sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid, een behoorlijke huisvesting, een gezond leefmilieu, culturele en maatschappelijke ontplooiing en kindergeld.

‘Samen met experts en organisaties hebben we ons afgevraagd hoe je die grondrechten anno 2019 concreet kan blijven waarmaken’, aldus Wouter Hillaert van Hart boven Hard. ‘Zo zijn we tot 23 voorstellen gekomen, die we tot half maart willen voorleggen aan duizenden medeburgers: wat zijn per thema jouw prioriteiten? Veel Belgen zijn zich te weinig bewust van die rechten, waardoor de huidige regering er flink aan heeft kunnen morrelen. Dat willen we na 26 mei echt anders.’

Tussen de 23 voorstellen staan klassieke alternatieven als de vierdagenweek, strengere controles op discriminatie en een progressieve vermogensbelasting, maar ook nieuwe ideeën als schoolklassen van maximaal twintig leerlingen, een verbod op reclame voor junkfood of gratis kinderopvang voor iedereen. ‘Sommige voorstellen zullen misschien wild klinken, maar dat deed het vrouwenstemrecht ooit ook’, aldus Hillaert. ‘Met het optrekken van de laagste uitkeringen boven de armoedegrens is zelfs een voorstel opgenomen uit het huidige regeerakkoord. Alleen is de regering het vergeten uit te voeren.’

De zes meest gekozen ideeën zullen Hart boven Hard en Tam Tam verder uitwerken en onderbouwen met experts. Op 30 maart worden zij publiek voorgesteld op een alternatief burgertribunaal, zegt Hillaert. ‘Uiteindelijk willen we de verkiezingsdebatten terug over de essentie doen gaan: ‘waar heeft ieder mens recht op?’ Dat is hoognodig, als je ziet hoe weinig onze regering onderneemt tegen klimaatopwarming, stijgende kinderarmoede, de dramatische luchtkwaliteit, de continue discriminatie. Daar kunnen we ons toch niet bij neerleggen, terwijl er wel degelijk vele alternatieven zijn?’

Op 12 mei, twee weken voor de verkiezingen, komt Hart boven Hard met alle gekozen voorstellen ook op straat in een Mars voor de Grondrechten in Brussel. Die wil alle protesten van de jongste maanden verbinden onder de vlag van Artikel 23: van de strijd voor schone lucht tot de manifestaties voor meer koopkracht of een humaner asielbeleid. ‘Alles hangt met alles samen’, besluit Hillaert. ‘Rechten zijn geen luxe, maar de grond van wet en samenleving. Blijkbaar zien vele beleidsmakers dat anders, maar daar leggen we ons niet bij neer. En we weten zeker dat vele medeburgers het ook anders willen.’

Vul de volksbevraging in op www.art23.be

take down
the paywall
steun ons nu!