Foto: Helenka Spanjer
Interview, Milieu, Samenleving, Politiek, België -

Mai Vermeulen (17): “Mag niet alleen bij scholieren blijven, we willen werkenden mee op straat krijgen”

Mai Vermeulen (17) staat op het standbeeld op het Luxemburgplein in Brussel als ze aan het eind van de #YouthforClimate-protestactie door de megafoon het woord neemt. Ze roept de 3.000 aanwezige scholieren op om niet alleen volgende week met nog meer terug te komen, maar om op iedere middelbare school een actiecomité op te richten en zo de klimaatbeweging en -acties van onderop gestructureerd uit te bouwen, beter te organiseren en solidariteit op te bouwen met werkenden.

woensdag 16 januari 2019 18:57
Spread the love

“Ik ben heel erg onder de indruk”, zegt Mai over de protestactie als ik haar een dag later bel. “De aanwezigheid van alle jongeren en de spontane basis waarop ze zichzelf hadden georganiseerd was indrukwekkend. In Gent had onder andere quasi een hele school beslist om naar Brussel te gaan.” Mai is 17 jaar, gaat naar de middelbare school in Gent en is actief bij Actief Linkse Scholieren. “Voor veel jongeren vormde lessen overslaan een grote drempel, toch was er een hoge opkomst.”

Mai kende de initiatiefnemers Anuna De Wever en Kyra Gantois van tevoren niet. Maar toen ze hun oproep hoorde wist ze direct dat ze mee zou doen. “Het klimaatthema is een enorme tijdbom. Jongeren zien iedere dag opnieuw artikels verschijnen in de media waarin wetenschappers oproepen tot radicale verandering, zoals in oktober nog met het nieuwe IPCC-rapport. Voor hen voelt het dan ook heel vreemd aan dat politici hier niet naar handelen”, zegt Mai.

“De wereld raakt verpieterd” 

“De wereld raakt helemaal verpieterd. Jaar na jaar wordt er een symbolisch klimaatakkoord geschreven, maar het blijft bij praten. Dat zorgt voor een enorm gevoel van machteloosheid. Ik ben naar de klimaatmars op 2 december 2018 in Brussel geweest, die was gigantisch. Maar de manier waarop de Belgische regering er tijdens de klimaattop in Katowice op heeft gereageerd, toont aan dat we niet kunnen wachten op de politieke verantwoordelijken, maar dat we zelf, collectief, een beweging van onderuit zullen moeten opbouwen, zodat we niet machteloos blijven. Zodat we onze frustraties in daden kunnen omzetten, want het is broodnodig.” 

“Sinds 1988 bijvoorbeeld, zijn de 100 meest vervuilende bedrijven in de wereld verantwoordelijk voor 71 procent van de CO2-uitstoot”, weet Mai. Ze voegt er aan toe dat “in 2018 volgens Oxfam de 10 procent rijksten in de wereld verantwoordelijk zijn voor 50 procent van de uitstoot, ten opzichte van de 50 procent armsten, die verantwoordelijk is voor 10 procent van de uitstoot.”

Mai: “Er wordt jongeren constant verteld hoe zij hun levenswijze kunnen aanpassen om een kleinere impact te hebben op het klimaat. We eten vegetarisch, kopen tweedehands en gebruiken zo weinig mogelijk plastic, maar ondertussen mogen grote bedrijven, onder het goedkeurend oog van de traditionele politici onze planeet om zeep helpen. ”

“Het is dan ook niet verbazend dat klimaatakkoorden bij vage beloftes en symbolische ambities blijven”, gaat Mai verder. “Grote vervuilers als Exxon Mobile en Total zitten vaak mee aan tafel met de wereldleiders, zoals op de klimaattop in Katowice. Deze bedrijven bepalen dus mee hoe de strijd tegen de klimaatopwarming wordt gevoerd! Natuurlijk verdedigen die enkel hun eigen belangen. We kunnen niet rekenen op de politiek; strijd van onderop is nodig. Veel jongeren weten dat, hebben het idee dat er nú iets moet gebeuren en hebben daarom gereageerd op de oproep van Anuna om in actie te komen.” 

Onder de slogans ‘Our future, not their business’ en ‘Our climate, not their profit’, voert Mai met andere scholieren campagne om jongeren niet alleen te bewegen naar de klimaatactie te komen, maar om ook actief anderen mee te mobiliseren en zelf acties op te zetten op hun eigen scholen. 

“De enige manier om de klimaatacties uit te breiden en te vergroten, is door nog beter te organiseren en te coördineren. Daarom doen we een oproep aan alle scholieren om op hun middelbare school een actiecomité op te richten waarin jongeren samen bespreken hoe een alternatief op de huidige klimaatbeweging er kan uitzien, op welke manier deze vooruit geholpen kan worden en wat wij jongeren daaraan kunnen bijdragen. Ook kunnen we hier bespreken hoe we anderen het best aanspreken en hoe we de beweging kunnen verspreiden. Als we de klimaatbeweging van onderop mee willen opbouwen, dan moeten we er ook een structurele uiting aan geven en concrete eisen naar voor schuiven. Op die manier maken we onze strijd concreet. Daarom nemen we met de Actief Linkse Scholieren ook de eisen op zoals gratis en meer openbaar vervoer of voor betaalbare, groene energie die komt van energiebedrijven in publieke handen.” 

Actiecomités

Deze week gaan scholieren van start met verschillende actiecomités, op verschillende middelbare scholen in verschillende steden in Vlaanderen, die allemaal heel gemotiveerd zijn om de strijd aan te gaan en zo overwinningen te boeken. “Deze eerste actie was nog maar een fractie van wat potentieel mogelijk is”, zegt Mai.

Het initiatief om vanaf nu iedere donderdag te spijbelen en te protesteren voor het klimaat is goed, maar er is volgens haar meer nodig dan dat. Mai: “Voor veel jongeren is het niet mogelijk om op elke donderdag te spijbelen. En dan riskeer je dat het klimaatprotest kleiner wordt. Daarom stellen we voor om een opbouwend actieplan te lanceren waarmee we acties op lokaal niveau en op schoolniveau kunnen trekken.”

Woensdag 16 januari willen ze aan Gent-Sint-Pietersstation jongeren over de klimaatactie aanspreken. Ook voor de grotere klimaatmars, gepland op 27 januari, willen ze jongeren actief mobiliseren.

“Verder willen we opbouwen naar de internationale schoolstaking op 15 maart. Het zou goed zijn als dan alle scholen in België leeglopen”, suggereert Mai. “Het mag niet alleen bij scholieren blijven, we willen ook solidariteit opbouwen en werkenden mee op straat krijgen. Een stakingsaanzegging van de vakbonden zou een enorm signaal zijn. Want zij kunnen vanuit hun economische positie veel meer druk leggen om échte verandering te bekomen.”

take down
the paywall
steun ons nu!