Opinie, Milieu, Politiek, België -

De 10 belangrijkste klimaatmaatregelen voor de Vlaamse overheid

Vorige donderdag trokken zo’n 3.000 jongeren door de straten van Brussel om meer aandacht te vragen voor het klimaat. De organisatoren Anuna De Wever en Kyra Gantois krijgen vandaag van de Vlaamse regering uitleg over de klimaatplannen. Bond Beter Leefmilieu geeft de scholieren alvast een spiekbriefje mee met de 10 belangrijkste klimaatmaatregelen voor Vlaanderen.

woensdag 16 januari 2019 17:13
Spread the love

Vlaanderen scoort ondermaats op het doorvoeren van een doeltreffend klimaatbeleid, dat staat buiten kijf. Op de klimaattop in Katowice weigerden onze ministers toe te treden tot een grote coalitie van landen die meer ambitie voor het klimaat vragen. In de Europese debatten stemden ze tegen ambitieuze hernieuwbare energie en energiebesparingsdoelstellingen. Ook in eigen land presteren we ondermaats: tussen 2005 en 2016 daalde de uitstoot aan broeikasgassen in Vlaanderen amper 0,4% (non-ETS: gebouwen, transport en landbouw). Tegen 2030 moeten we volgens het VN-panel van klimaatwetenschappers naar een halvering van de broeikasgasemissies om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan.

Er is veel werk aan de winkel, en het moet snel gebeuren. Bond Beter Leefmilieu vraagt dat de ministers de koe bij de horens vatten en de komende legislatuur deze 10 prioritaire klimaatmaatregelen doorvoeren:
 
1. Organiseer een grootschalig renovatieprogramma voor gebouwen. Garandeer zo een comfortabele huisvesting voor elke Vlaming: een goed geïsoleerde woning verwarmd met groene warmte.  
2. Investeer in kwalitatief openbaar vervoer, veilige fietsinfrastructuur en elektrische autodeelsystemen. 
3. Kies voor 100% hernieuwbare energie: creëer een gunstig investeringsklimaat voor zon, wind en aardwarmte en bouw een flexibel energienet uit.
4. Halveer de veestapel in de komende 30 jaar en stop de promotie van vlees door de overheid.
5. Bespaar elektriciteit door elektrische verwarmingstoestellen te vervangen, het plaatsen van energiezuinige verlichting en het efficiënter maken van industriële processen.
6. Stop zo snel mogelijk en ten laatste in 2025 de plaatsing van nieuwe stookolieketels.
7. Vanaf 2030 komen er in Vlaanderen enkel nog emissievrije wagens bij.
8. Zet industrie op weg naar klimaatneutraliteit. Werk een stappenplan uit voor radicale CO2-besparing in de industrie en geef enkel nog investeringssteun aan bedrijven die evolueren naar klimaatneutraliteit.
9. Stop de ondersteuning van regionale luchthavens en voer een vliegtaks in.
10. Voer deze maatregelen in op een sociaal rechtvaardige manier en voorzie flankerend beleid voor sociale doelgroepen, zodat ook de lage inkomens kunnen deelnemen aan de omslag naar een klimaatvriendelijke samenleving.

Het volledige dossier: ‘Beleidsaanbevelingen voor Klimaatplan 2030’

take down
the paywall
steun ons nu!