Foto: Helenka Spanjer
Opinie, Milieu, Samenleving, België -

Naar een algemene klimaatstaking

De jongeren hebben gelijk om te blijven spijbelen voor het klimaat en te blijven ‘brossen voor de bossen’. De Belgische regering heeft het signaal van 70.000 mensen tijdens de klimaatmars genegeerd. Niet alleen door twee dagen later op de klimaattop van Katowice samen met Tsjechië tegen het Europese klimaatplan te stemmen, maar vooral door gewoon systematisch een 'business as usual attitude' te hanteren tegenover het klimaat.

maandag 14 januari 2019 12:51
Spread the love

Dus met protesteren op zondagen zullen we er niet komen. De jongeren hebben gelijk. Maar als alleen de jongeren komende donderdag massaal naar Brussel afzakken, zal het gezeik over verwende naïeve luierikken die zelf een grote voetafdruk hebben met hun consumentisme, meestal van de kant van rechtse hele en halve klimaatnegationisten die actief zijn op sociale media en verbazingwekkend talrijk blijken in ons land, weer niet uit de lucht zijn. Ook klimaatrelativisme is uit den boze (foei Rik Torfs op terzake). 

Vandaar het voorstel dat we samen met hen een front vormen. Te beginnen met de leraars, die gewoon mee kunnen staken en wandelseminaries organiseren over klimaatzaken – er zijn duizend en een aspecten. Maar iedereen die weet dat het vijf voor twaalf is, zou kunnen en moeten afzakken naar Brussel volgende week.

Misschien maken 70.000 mensen op zondag geen indruk, maar 70.000 op een donderdag zal misschien wel indruk maken (En ja ngo’s en vakbonden mogen mee oproepen, maar in een steunende rol, en aan politieke partijen zou ik durven vragen om zich discreet op te stellen, anders zullen de verwijten van electorale recuperatie niet uit de lucht zijn).

En we houden dat vol tot de overheid, alle overheden, nu eindelijk met onmiddellijke, radicale maatregelen komt. Zoals alle zondagen autoloze zondagen (het kon in de jaren zeventig waarom nu niet?) of maximum 100 km/u op alle wegen (als het kan bij een smogalarm maar we leven in een permanente smog), om een duidelijk signaal te geven: we moeten de gewone gang van zaken onderbreken, door te spijbelen en te staken voor het klimaat.

We moeten op alle schalen ons gedrag aanpassen en structurele maatregelen nemen. We kunnen niet langer doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is: de CurieuzeNeuzen hebben ons met de neus op de feiten gedrukt. We zijn in een soort van ecologische noodtoestand, en het zal alleen maar erger worden.

Dus ja, er zit niets anders op dan de jongeren massaal te steunen en een breed klimaatfront te vormen: een wilde algemene staking voor die allerbelangrijkste zaak, ons milieu. We zijn onze habitat in ijltempo aan het kapotmaken, daarbij alle andere levende wezens op onze planeet meesleurend in die vernietiging. We beleven de vijfde grootte uitsterving van diersoorten sinds er leven is op aarde. Alle extreme weerfenomenen die al veertig jaar voorspeld zijn en zich nu voor onze ogen voltrekken, van bosbranden over megastormen tot droogtes, veroorzaken naast migraties ook enorm veel economische schade. Vorig jaar kende Vlaanderen, toch een van de natste landen ter wereld om zo te zeggen, twee droogtes. Dus ook voor de bedrijfswereld is het hoog tijd om wakker te schieten. Het tijdsvenster om de temperatuurstijging onder de 2 graden te houden, sluit zich onherroepelijk.

Ook wie er niet bij kan zijn, kan en moet zijn steun uitspreken. Kunstenaars, intellectuelen en BV’s kunnen hier een belangrijke ondersteunende stem zijn. We moeten het voorbeeld van de jeugd volgen en ons leven onderbreken. NO MORE BUSINESS AS USUAL.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!