Bron: Wikipedia
Nieuws, Wereld, Economie, Milieu, Samenleving -

Vleesvervangers kunnen miljoenen sterfgevallen voorkomen

Meer consumptie van vegetarische eiwitten kan jaarlijks miljoenen sterfgevallen voorkomen en de uitstoot van broeikasgassen drastisch terugdringen, zeggen onderzoekers van de Oxford Martin School. Vleesalternatieven zoals mycoproteïne, algen, bonen, insecten en kweekvlees hebben grote voordelen voor de volksgezondheid en het milieu.

woensdag 9 januari 2019 14:02
Spread the love

In hun rapport Alternative Proteins stellen de wetenschappers dat op duurzame wijze aan de voedingsbehoeften van een toekomstige wereldbevolking van 10 miljard mensen kan worden voldaan. Dat zou moeten gebeuren via een innovatieve combinatie van eiwitbronnen, verbeterde productiesystemen en ander consumentengedrag.

Rundvlees

Overstappen van rundvlees op andere bronnen van proteïnen kan het wereldwijde aantal doden als gevolg van een slecht dieet met gemiddeld 2,4 procent terugdringen. In rijkere landen stijgt dat percentage naar 5 procent.

De productie van rundvlees alleen is verantwoordelijk voor een kwart alle broeikasgassen uit de voedselproductie, blijkt uit cijfers uit 2010. “Transformatie van het voedselsysteem is essentieel om de zowel de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) als de klimaatdoelen van Parijs te bereiken”, zegt Charles Godfray, directeur van de Oxford Martin School. “In de nabije toekomst kunnen de vleesindustrie en de industrie voor alternatieve proteïnen naast elkaar bestaan en elkaar aanvullen. De bestaande industrie en nieuwkomers kunnen leren van het gesprek over de hervorming van regionale, en uiteindelijk het wereldwijde voedselsysteem. Met het doel te komen tot een gezonde en duurzame voedselvoorziening.”

Wereld Economisch Forum

De dertien in het rapport geanalyseerde proteïnebronnen zijn rundvlees, varkensvlees en kip; fruit en groenten die op natuurlijke wijze gegeten of geproduceerd kunnen worden, zoals bonen en erwten; verwerkte niet-dierlijke alternatieven zoals tofu, tarwe-glutenproducten of mycroproteïnen en nieuwe producten zoals kweekvlees, insecten en algen.

De Oxford Martin School voerde het onderzoek uit in opdracht van het Wereld Economisch Forum (WEF). Dominic Waughray, directeur van het WEF, concludeert dat het rapport laat zien dat er een duurzaam antwoord is op de vraag naar vlees in de toekomst. “Het is mogelijk om genoeg voedingswaarde te creëren voor 10 miljard mensen en hun gezondheid te verbeteren, zonder noodzakelijkerwijs vlees, zelfs rood vlees, op te geven”, zegt hij. “Dit kan door innovatie in producten, verbeterde productieprocessen voor vlees en bereidheid van consumenten om een meer divers dieet te omarmen.”

Kansen voor boeren

De auteurs van het rapport pleiten voor investeringen in alternatieve proteïnen om de consument meer keuze te geven en stimulansen voor boeren om tot een duurzamer productieproces te komen. Ook zouden overheden nieuwe regelgeving moeten ontwikkelen op het gebied van alternatieve proteïnen, om zo de bevolking te beschermen tegen gezondheidsrisico’s en niet-bewezen gezondheidsclaims. Ze zouden ook de diverse sectoren moeten ondersteunen in een transitie naar een nieuw voedselsysteem.

De auteurs wijzen erop dat alternatieve proteïnen slechts een deel van de oplossing zijn om de voedselproductie duurzamer te maken en mensen gezonder. Er wordt ook opgeroepen tot innovatie op het gebied van diervoeding. Daarvoor zouden bijvoorbeeld insecten gebruikt kunnen worden, “een belangrijke kans, vooral voor boeren in Europa en Noord-Amerika.”

take down
the paywall
steun ons nu!