Bron: Wikimedia Commons
Open brief, Economie, Politiek, België -

Medicinale cannabis, geen druppel op een hete plaat

Bij bepaalde aandoeningen heeft medicinale cannabis een bewezen effect, benadrukt Patrick Dewals. En nog beter nieuws: je hebt er geen groot farmaceutisch bedrijf voor nodig.

maandag 7 januari 2019 15:44
Spread the love

CD&V-Kamerlid Els Van Hoof wil het medicinaal gebruik van cannabis(olie) uitbreiden (DS 27 december). Dat verblijdt me, maar er komen meteen heel wat andere vragen bij me op.

Wie medicinale cannabis niet kent, zal ervan opkijken dat het eerste wetenschappelijke artikel dat de therapeutische effecten van CBD (cannabidiol) bij epilepsie aantoont, al dateert van 1980. Ondertussen zijn er legio onderzoeken die aantonen dat medicinale cannabis bij veel andere indicaties een hulpmiddel, of medicijn, kan zijn.

In de Verenigde Staten is medicinale cannabis ondertussen in 33 staten legaal. In 2016 werd de National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (NASEM) door verschillende overheids- en onafhankelijke organisaties benaderd om een stand van zaken te maken over de efficiëntie van medicinale cannabis. Hun onderzoek balde het NASEM samen in het rapport The health effects of cannabis and cannabinoids. Het leverde een schema op met vier verschillende graden van al dan niet bewezen effectiviteit van het product bij diverse aandoeningen.

Bij chronische pijn, nausea en braken als neveneffect bij chemotherapie en spasticiteit bij MS is er overtuigend of wezenlijk bewijs. Bij slaapproblemen is er matig bewijs. Om eetlust op te wekken en bij gewichtstoename, posttraumatische stressstoornis, angst en het Gilles de la Tourette-syndroom is er beperkt bewijs. Bij kanker, epilepsie, neurodegeneratieve aandoeningen, prikkelbare-darmsyndroom en verslaving is er geen of te weinig bewijs. 

Pijnpatiënten

In 2016 stond epilepsie nog in categorie 4, maar de Amerikaanse autoriteiten keurden eind 2018 Epidiolex goed, een medicijn op basis van CBD voor de behandeling van epilepsie, geproduceerd door GW Pharmaceuticals (GWP). Dat bedrijf, ook de producent van Sativex, kondigde aan dat Epidiolex een epilepsiepatiënt 32.500 dollar per jaar zal kosten. Toch zijn vele epilepsiepatiënten in de praktijk even goed geholpen met zelf, of door een mantelzorger, of een ‘cannabis social club’, gekweekte planten, en dito gemaakte CBD-olie. Deze productiemethode is voor hen en voor de samenleving veel kostenefficiënter.

Weten ze bij CD&V dat medicinale cannabis bij vele andere indicaties dan epilepsie en ALS een hulpmiddel is? Weten ze dat België 200.000 chronische patiënten telt van wie 30 procent therapieresistent zijn? Zowat 60.000 personen lijden chronisch en zijn niet geholpen met de gewone opiatenbehandeling. Ze krijgen medicinale cannabis niet als hulpmiddel aangeboden terwijl het hen misschien wel zou kunnen helpen. Bovendien is medicinale cannabis veel minder toxisch dan de veel voorgeschreven opiaten. Ter herinnering: een opiaat is eigenlijk kwaliteitsvolle heroïne. In de beste der werelden zou een correcte afweging van de arts dus impliceren dat die eerst de patiënt met medicinale cannabis probeert te helpen. Pleit CD&V hiervoor?

Economische ademruimte

En waarom spreken de christendemocraten zich niet uit over hoe de medicinale cannabis moet worden geproduceerd? Want in tegenstelling tot van wat velen misschien denken, is er geen farmaceutisch bedrijf nodig om dat kwaliteitsvol te doen. Minstens vijftien Amerikaanse staten geven de patiënt het recht om zelf, of via een mantelzorger of een club, medicinale cannabis te kweken. Dat kan de vaak financieel geteisterde (chronische) patiënt ook wat welgekomen economische ademruimte geven.

Weten ze bij CD&V dat het dure Sativex, in België nu al verkrijgbaar onder bepaalde voorwaarden voor MS-patiënten en het middel dat CD&V evenzeer aan ALS-patiënten wil kunnen verstrekken, in Nederland niet verkocht wordt? Dit komt omdat de Nederlandse overheid ervoor kiest om, via het Bureau van Medicinale Cannabis, aan de apotheken vijf verschillende soorten legale medicinale cannabis te leveren. En wat denkt CD&V te doen met Belgische patiënten die er vandaag al voor kiezen om cannabis als medicijn te gebruiken maar die hiervoor gecriminaliseerd worden?

Ik sta twijfelachtig tegenover zulke pleidooien. Duidt het feit dat er, onder andere, niets over pijnpatiënten of over het kostenbesparende effect van zelfkweek voor de patiënt en de samenleving wordt gezegd, op een gebrekkig inzicht of een ideologische obstructie? Is dat de reden waarom dit product zijn volwaardige plaats binnen de volksgezondheid niet kan innemen? Dus, beste CD&V, bedankt om een lans te breken voor de uitbreiding van het gebruik van medicinale cannabis, maar het mag gerust wat meer zijn.

Patrick Dewals is de auteur van ‘Medicinale cannabis. Meer dan een medische kwestie’. Het verscheen eind oktober 2018 bij Garant (ISBN 9789044136364). Het telt 333 blz. en kost 35 euro.

Dit opiniestuk verscheen eerder in De Standaard op woensdag 2 januari.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!