Opinie, Politiek, België -

Beste John Crombez, met wat rechtserig te doen overtuig je niemand

Open brief aan John Crombez.

maandag 7 januari 2019 15:33
Spread the love

Beste John Crombez,

“De migratie naar Europa moet minderen. Anders zal dat niet houdbaar zijn.”

Die uitspraak komt uit een interview met u dat afgelopen weekend werd gepubliceerd in De Zondag. Helaas was ik niet verrast. De uitspraak ligt eigenlijk in de lijn van de zeer halfslachtige, zoniet laffe communicatie die uw partij al sinds jaar en dag voert over migratie. Koud en warm blazen. Aarzelen. Meeheulen met rechts en dan klagen dat progressieven afhaken. Het is een zoveelste act in een drama dat al veel te veel acten telt.

Verrast was ik dus niet. Zelfs niet ontgoocheld. Wel verbitterd. Niet alleen over het gebrek aan moed dat u aan de dag legt, maar vooral omwille van de manifeste desinformatie die u mee verspreidt. Net zoals partijen als Vlaams Belang en N-VA dat doen.

Door te stellen dat de migratie richting Europa moet minderen en daaraan de notie van een zekere onhoudbaarheid te koppelen, poogt u het beeld van een grote crisis op te roepen. Alsof dit Europa overstelpt wordt door vluchtelingen en migranten. En alsof dat zeer dringende maatregelen behoeft.

Dat is niet zo.

Daags voor uw interview gepubliceerd werd, verscheen er een persbericht van Frontex. Daarin stond te lezen dat migratie richting Europa met een kwart gedaald is ten opzichte van vorig jaar. Migratie richting Europa staat op zijn laagste peil sinds 2013. Van enige onhoudbaarheid kan dus geen sprake zijn.

Waarom roept u dan wel dit beeld op? Waarom zegt u niet gewoon wat de realiteit is? Omdat u die niet kent? Wel, u wordt verondersteld die te kennen. Of is het om rechtse kiezers opnieuw in de rode ruif te krijgen? Legitimeert dat een kleine vertekening van de werkelijkheid? Een soort electoraal leugentje om bestwil?

Nog los van de morele en principiële betwistbaarheid van dat soort leugentjes – of zeg gerust fake news – moet het u toch al gedaagd hebben, dat het niet werkt om als linkse politicus wat rechtserig te doen?

Ik bedoel, hoe lang wordt dat nu al geprobeerd? Moet het nog eens herhaald worden? Het discours van de tegenstrever overnemen is zijn of haar positie versterken. Beter standvastig blijven wanneer het stormt dan je laten meevoeren door de wind van het moment. Want je weet nooit waar die je voert.

Ach ja, ik denk wel dat ik weet hoe dat allemaal gaat. Er worden peilingen bekeken, steekproeven gedaan, tendensen waargenomen. En zoveel procent blijkt tegen of voor migratie te zijn. Dus dan wordt de koers op basis daarvan keurig uitgetekend. U geeft dat zelf ongeveer toe in dat interview met De Zondag. U zegt: “De bevolking heeft al langer beslist welke thema’s de campagne zullen domineren. Dat zijn klimaat, migratie en koopkracht. Dat is niet het resultaat van een of andere communicatiedienst.”

Ik vind dat een merkwaardige uitspraak. U geeft er immers in toe dat u als politcus, als partijvoorzitter, geen enkele impact zou hebben op wat de bevolking belangrijk vindt. Dat is als een dirigent die zuchtend zegt dat hij slechts volgt wat het orkest hem voorspeelt.

Wie is de bevolking trouwens?

De bevolking, zijn dat ook de mensen die op de vlucht zijn?

De bevolking, zijn dat de ouders van Mawda die hun dochter verloren door een Belgische politiekogel?

De bevolking, zijn dat de mensen die verkommeren in de mensonterende kampen in en rond Europa?

De bevolking, zijn dat die 2.300 migranten die het afgelopen jaar verdronken in de Middellandse Zee?

Nu denkt u vermoedelijk, dit is makkelijk, dit is goedkoop. Je kan me niet zomaar in verband brengen met 2.300 mensen die verdronken in de Middellandse Zee. Maar dat doe ik niet. Ik vraag u waarom 2.300 doden die één voor één te vermijden waren, geen vermelding waard zijn, geen thema mogen zijn. Want dat is nu eens wél een crisis van enorme omvang.

Eén wit kind dat ‘s zomers in de Noordzee verdrinkt, krijgt oneindig veel keer meer media-aandacht dan 2.300 zwarte lichamen die dood in de Middellandse Zee drijven.

Als één wit kind in de Noordzee verdrinkt, dan wordt nagekeken hoe zo’n drama kan vermeden worden. Het optreden van reddings- en hulpdiensten wordt geëvalueerd en daarna geoptimaliseerd. Als 2.300 mensen verdrinken in de Middellandse Zee, dan wordt alles in het werk gesteld om reddingsorganisaties verder te boycotten.

Weet u hoe dat komt?

Omdat er politici zijn die dagelijks een verhaal vertellen.

En dat verhaal begint altijd ongeveer als volgt: de migratie richting Europa moet minderen. Anders wordt het onhoudbaar …

take down
the paywall
steun ons nu!