Nieuwjaarsrevolutie

Nieuwjaarsrevolutie

woensdag 2 januari 2019 15:10
Spread the love
Herken je dit? Dat het leven aan je voorbij gaat en je dringend nood hebt om te aarden? Je redt het nog net in een strak schema van tijdrovende verplichtingen en bezigheden. Taak na taak rijg je dagen aan elkaar en glijd je door een tijdsvacuüm dat steeds meer ineen lijkt te krimpen. Voor je het wel beseft is gisteren alweer enkele dagen ver.

De wereld waarin we leven wordt vluchtiger. Ik dwing mezelf af en toe stil te staan, te aarden in de nabijheid van mensen die ik liefheb of in alle eenzaamheid, in eeuwenoude bossen waar ik zekerheid en houvast vind in de cadans van jaargetijden.

De wereld rondom ons verandert. Er wordt gemorreld aan de maatschappelijke moraal. Politici trachten gestaag normen en waarden die mee de pijlers van een warme samenleving vormen uit te dunnen. Weg te stappen van inclusie en ons vast te ketenen aan een gesloten zuivere gemeenschap. De prijs die we hiervoor betalen is ongezien. We boeten in op warmte maar ook op vrijheid. Wanneer is uitsluiting en stigmatisering van mensen in kwetsbare omstandigheden onze leefwereld binnen geslopen en zijn we dit als normaal gaan beschouwen? Vandaag spreken we in termen van ‘illegale ontheemden’ en ‘onze ontheemden’, al ware het dat we ze dan effectief de hand zouden reiken.

We moeten alert blijven. We moeten onszelf ertoe verplichten stil te staan bij wat verandert. Het is aan ons om ruimte te blijven geven aan ons moreel kompas en te kennen geven dat onze innerlijke waarden haaks zijn komen te staan op het discours gebaseerd op verdeeldheid en polarisatie dat onze maatschappelijke waarden tracht bij te sturen. Noli timere, wees niet bang voor het onbekende. Durf elkaar in de ogen te kijken en ontdek dat je meer met elkaar gemeen hebt dan je denkt. Bewandel de weg die je voor ogen hebt, de weg naar een solidaire en warme samenleving waar iedereen zich thuis mag voelen. We doen dit samen. Elke stem, elke actie, hoe klein ze ook mag zijn is belangrijk en is een stap naar jouw ‘morgen’.

take down
the paywall
steun ons nu!