Vroege nieuwjaarsbrieven van de mondiale gesprekstafels Halle

zaterdag 22 december 2018 13:10
Spread the love

Met een reeks van vroege nieuwjaarsbrieven richt Mondiaal Halle haar wensen voor 2019 naar de Hallenaars en hun nieuw stadsbestuur.  Na een publieke oproep kwamen tijdens de mondiale gesprekstafels van afgelopen zondag 16 december niet minder dan 15 nieuwjaarsbrieven op tafel.

Mondiaal Halle denkt dat de krachtlijnen van deze brieven een mooie weerspiegeling zijn van wat lokaal leeft : “We horen, zien en voelen een boodschap vol van hoop en idealen.”  Elk van de 15 bevlogen nieuwjaarsbrieven dagen de Hallenaren uit om hun persoonlijke verlangens te verbinden met de collectieve verzuchtingen van hun stadsgenoten.  De diverse brieven maken één zaak heel duidelijk: er leeft lokaal een waarachtige drang naar een betere toekomst voor iedereen.

Aan het nieuwe stadsbestuur wordt gevraagd om in open communicatie naar de burgers te stappen.  Burgers met een hart voor Halle en de wereld moeten nauw betrokken worden bij het beleid : “Politici: geloof in de burgers. Burgers: zwijgen is geen optie.” In het bijzonder wordt het stadsbestuur succes toegewenst om de inspraak en participatie van de burgers verder actief te organiseren doorheen het hele stadsbeleid.

Iedereen kan de mondiale nieuwjaarsbrieven – gericht aan de burgers van Halle en hun nieuwe bestuurders – nalezen op de Facebookpagina van Mondiaal Halle.

Informatie : www.mondiaalhalle.be

take down
the paywall
steun ons nu!