Bron: Flickr
Opinie, Milieu, Politiek, België - Klimaatcoalitie

Om van klimaat echt een prioriteit te maken, moet Michel II nu aan het werk

Premier Michel kondigde gisteren aan dat klimaat één van de drie prioriteiten is van de nieuwe regering Michel II. Het signaal dat 75.000 burgers vorige week zondag stuurden tijdens de grootste klimaatmars ooit in België, lijkt te zijn gehoord.

maandag 10 december 2018 15:50
Spread the love

De Klimaatcoalitie, één van de organisatoren van de mars, verwelkomt dit engagement van de premier. De strijd tegen de klimaatverandering moet dringend een centraal element worden in het Belgisch beleid. Om dit waar te maken, moet de regering in de komende maanden werk maken van de volgende drie prioriteiten.

De premier moet zich, net als heel wat andere Europese landen, uitspreken voor een verhoging van de Europese klimaatdoelstellingen. Concreet moet België pleiten voor minstens 55 procent vermindering van uitstoot in 2030. Dat is het minimum om voldoende bij te dragen aan de beperking van de opwarming tot maximum 1,5°C.

Om er voor te zorgen dat die doelstellingen ook vertaald worden naar het nationale niveau, moet de premier garanderen dat het Nationaal Energie- en Klimaatplan dat België tegen eind 2018 moet indienen, in lijn is met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. Dat wil zeggen dat het plan:

  • moet garanderen dat het klimaatbeleid van de regio’s en de federale overheid coherent en complementair is;
  • de rechtvaardige transitie naar een volledige decarbonisering van de samenleving moet inzetten met concrete en sociaal rechtvaardige maatregelen;
  • ook klimaatsteun aan ontwikkelingslanden moet in rekening brengen.

De premier moet zich uitspreken voor en het werk opstarten om tot een klimaatwet te komen die de korte- en langetermijndoelstellingen en de verplichtingen onder het Akkoord van Parijs verankert en de Belgische klimaatgovernance verbetert.

Door deze drie elementen prioritair uit te voeren, kan Charles Michel voorbij het discours gaan en klimaat echt een prioriteit van deze regering maken, en het beleid eindelijk op koers zetten.

take down
the paywall
steun ons nu!